KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 21:05
KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 359.815 290.980 166.727 135.848
Satışların Maliyeti
19 -224.403 -178.800 -106.137 -83.608
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.412 112.180 60.590 52.240
BRÜT KAR (ZARAR)
135.412 112.180 60.590 52.240
Genel Yönetim Giderleri
20 -33.748 -32.848 -19.127 -16.618
Pazarlama Giderleri
20 -64.061 -56.956 -31.321 -29.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 113.264 107.875 72.001 23.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -38.766 -76.652 -28.752 -20.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.101 53.599 53.391 9.302
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8 72.153 99.406 72.153 99.405
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1 -79 115 -47
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 15.957 -26.510 10.338 -31.425
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
200.210 126.416 135.997 77.235
Finansman Gelirleri
23 4.828 7.165 5.628 5.002
Finansman Giderleri
23 -4.653 -3.848 -3.349 -2.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
200.385 129.733 138.276 79.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.712 -11.512 -16.181 -4.899
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -24.832 -10.566 -15.027 -2.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.880 -946 -1.154 -2.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
173.673 118.221 122.095 74.580
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25 0 6.791 0 16.561
DÖNEM KARI (ZARARI)
173.673 125.012 122.095 91.141
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2 3.446 -10 5.582
Ana Ortaklık Payları
173.675 121.566 122.105 85.559
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 26 0,25340000 0,17230000 0,17820000 0,11230000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 26 0,00000000 0,00000000 0,00510000 0,01250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.228 10.010 1.912.833 277.913 78.387 184.803 3.250.755 -6.265 3.244.490
Transferler
50.616 134.187 -184.803 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.286 121.566 125.852 3.787 129.639
Kar Payları
-160.434 -182.196 -342.630 -342.630
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.228 10.010 1.917.119 168.095 30.378 121.566 3.033.977 -2.478 3.031.499
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 10.010 2.332.744 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Transferler
30.602 115.493 -146.095 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57 173.675 173.732 -2 173.730
Kar Payları
-137.052 -137.052 -137.052
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-104 -104 -104
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.000 1.000 1.000
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 10.010 2.332.801 199.697 14.818 173.675 3.518.164 65 3.518.229


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.148 -3.925
Dönem Karı (Zararı)
173.673 125.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-53.468 -47.688
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 14 5.177 5.347
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.627 560
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.105 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 522 560
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.776 1.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.714 1.610
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 62 61
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
8 -71.569 -99.401
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.647 -12.541
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -20.999 -16.276
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 6.352 3.735
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.220 16.176
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.384 -5.935
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-556 89
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.828 -6.024
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -15.957 26.510
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 26.712 11.512
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
624 1.460
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28 -5.013
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 11.966
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-19 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.518 -69.860
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.909 -87.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.964 -12.118
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.651 6.130
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.049 -1.414
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.735 72.420
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.579 -942
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
19.475 1.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -47.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -47.461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
126.723 7.464
Ödenen Faiz
0 -1.574
Alınan Faiz
22.384 18.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -484 -298
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.267 -26.610
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-208 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -921
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
51.697 96.941
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-18.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39 5.036
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 14 -7.167 -4.465
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.144 1.533
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.293 -3.164
Alınan Temettüler
8, 3 74.351 101.126
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
123 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -3.125
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.288 -308.228
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.947 7.586
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
4.347 8.702
Ödenen Temettüler
-137.052 -342.630
Ödenen Faiz
-6.530 -2.352
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 20.466
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.557 -215.212
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.557 -215.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 505.251 660.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 608.808 445.290


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
173.673 125.012 122.095 91.141
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57 4.627 10 -181
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
6 -2 693 -2 -190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
59 3.969 12 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 59 3.969 12 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 0 -35 0 9
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57 4.627 10 -181
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
173.730 129.639 122.105 90.960
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2 3.787 -10 5.488
Ana Ortaklık Payları
173.732 125.852 122.115 85.472


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 610.130 506.419
Finansal Yatırımlar
1.008 354
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.008 354
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 1.008 354
Ticari Alacaklar
169.241 145.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.215 583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 168.026 145.393
Diğer Alacaklar
239 383
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
100 257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
139 126
Türev Araçlar
5.915 5.434
Stoklar
10 64.527 72.636
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.968 2.209
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.693 63
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.643 7.850
ARA TOPLAM
860.364 741.324
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
860.364 741.324
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.591.303 2.591.403
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 0 2.588.218
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.087 3.185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 3.087 3.185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 2.588.216 0
Diğer Alacaklar
12 275
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 263
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 115.054 101.820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 360.853 361.789
Maddi Duran Varlıklar
13 6.834 6.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.852 10.620
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 14.852 10.620
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.482 1.192
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.047 6.744
Diğer Duran Varlıklar
17 8.500 10.142
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.103.937 3.090.051
TOPLAM VARLIKLAR
3.964.301 3.831.375
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.579 3.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 40.579 3.600
Ticari Borçlar
157.151 135.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 4.705 3.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 152.446 132.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.273 1.125
Diğer Borçlar
5.016 4.599
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.016 4.599
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
3 34.000 52.500
Ertelenmiş Gelirler
11 759 782
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 14.024 7.829
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.867 3.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.911 2.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 956 894
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
110 96
ARA TOPLAM
258.779 210.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.779 210.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.000 15.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 40.000 15.032
Ertelenmiş Gelirler
11 19.498 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.023 2.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.023 2.953
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 122.772 122.589
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.293 140.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
446.072 350.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.518.164 3.480.588
Ödenmiş Sermaye
18 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
18 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.874 -3.874
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.874 -3.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.874 -3.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.342.811 2.342.754
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.332.801 2.332.744
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.332.801 2.332.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 199.697 168.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.818 36.481
Net Dönem Karı veya Zararı
173.675 146.095
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
65 67
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.518.229 3.480.655
TOPLAM KAYNAKLAR
3.964.301 3.831.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701690


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6382 Değişim: -0,10%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,6498
Açılış: 8,6468
10,1363 Değişim: -0,04%
Düşük 10,1244 20.09.2021 Yüksek 10,1557
Açılış: 10,1402
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.