" />

KAP ***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:23
KAP ***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 27.032.805 27.580.444
Satışların Maliyeti
8 -25.652.001 -26.716.774
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.380.804 863.670
BRÜT KAR (ZARAR)
1.380.804 863.670
Genel Yönetim Giderleri
-589.336 -419.434
Pazarlama Giderleri
-46.324 -84.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
72.478 106.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.882 -38.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
813.740 427.552
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
813.740 427.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
813.740 427.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
813.740 427.552
DÖNEM KARI (ZARARI)
813.740 427.552
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
813.740 427.552
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 528 2.178.094 17.545.583 2.713.835 44.945.438 44.945.438
Transferler
2.713.835 -2.713.835 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
427.552 427.552 427.552
Dönem Karı (Zararı)
427.552 427.552 427.552
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 528 2.178.094 20.259.418 427.552 45.372.990 45.372.990
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 1.281 2.283.094 18.523.452 3.904.864 47.220.089 47.220.089
Transferler
3.904.864 -3.904.864
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
813.740 813.740 813.740
Dönem Karı (Zararı)
813.740 813.740 813.740
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 1.281 2.283.094 22.428.316 813.740 48.033.829 48.033.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.312.865 -15.208.047
Dönem Karı (Zararı)
813.740 427.552
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
813.740 427.552
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-853.036 1.135.609
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.528 8.892
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.075 6.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.871 11.805
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-796 -5.034
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-864.347 -373.638
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-864.347 -373.638
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.292 1.493.584
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-18.292 1.493.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.273.569 -16.771.208
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.706.790 -18.200.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-613.450 2.327.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-613.450 2.327.106
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.680 -111.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.680 -111.748
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.521 -9.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.316 -818.484
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.066
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.382 -818.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
59.060 41.924
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.128 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.312.865 -15.208.047
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -7.172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.172
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
925.927 367.593
Ödenen Temettüler
0
Alınan Faiz
858.370 367.593
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
67.557 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.386.938 -14.847.626
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.386.938 -14.847.626
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.600.681 23.513.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.213.743 8.665.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
813.740 427.552
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
813.740 427.552
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
813.740 427.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.219.720 15.660.890
Finansal Yatırımlar
5 41.090.205 31.372.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 40.713.633 31.372.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
40.713.633 31.372.472
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
376.572
Ticari Alacaklar
998.200 384.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 998.200 384.750
Diğer Alacaklar
11.271 435
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.271 435
Peşin Ödenmiş Giderler
26.953 23.432
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.953 23.432
Diğer Dönen Varlıklar
1.055 211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.055 211
ARA TOPLAM
48.347.404 47.442.190
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.347.404 47.442.190
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
4.384 4.981
Mobilya ve Demirbaşlar
4.384 4.981
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.628 32.558
Bilgisayar Yazılımları
24.628 32.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.012 37.539
TOPLAM VARLIKLAR
48.376.416 47.479.729
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 90.096 91.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13.969 2.903
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
76.127 88.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
87.534 28.474
Diğer Borçlar
6.338 2.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.338 2.210
Kısa Vadeli Karşılıklar
158.619 108.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
144.618 93.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.001 14.797
ARA TOPLAM
342.587 230.798
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
342.587 230.798
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
0 28.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
0 28.842
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 28.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
342.587 259.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.033.829 47.220.089
Ödenmiş Sermaye
7 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
134.454 134.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.281 1.281
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.281 1.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.281 1.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 2.283.094 2.283.094
Yasal Yedekler
7 2.283.094 2.283.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 22.428.316 18.523.452
Net Dönem Karı veya Zararı
813.740 3.904.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.033.829 47.220.089
TOPLAM KAYNAKLAR
48.376.416 47.479.729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679199


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0836 Değişim: 0,14%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,1466
Açılış: 33,0372
36,0586 Değişim: 0,20%
Düşük 35,9238 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.561,25 Değişim: -0,01%
Düşük 2.553,20 15.07.2024 Yüksek 2.569,24
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.