KAP ***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2021 - 00:01
KAP ***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
2 -52.568.418 52.568.418 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.699.916 2.469.132 115.808.763 -123.977.811 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
137.622.135 137.622.135 1.928.520 139.550.655
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2 2.601.410 2.601.410
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-885.420 -885.420 -885.420
Dönem Sonu Bakiyeler
22 150.000.000 -2.238.304 -26.251 10.612.356 3.773.610 286.169.554 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 150.000.000 -2.238.304 -26.251 10.612.356 3.773.610 286.169.554 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135
Transferler
5.742.124 3.015.233 128.864.779 -137.622.135 0
Dönem Karı (Zararı)
228.549.532 228.549.532 1.591.164 230.140.696
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2 -5.232.275 -5.232.274 58.684.777 53.452.503
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-737.264 -737.264 -737.264
Dönem Sonu Bakiyeler
22 150.000.000 -2.975.568 -26.251 16.354.480 6.788.843 409.802.058 228.549.532 808.493.094 90.346.976 898.840.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.113.725 -90.464.913
Dönem Karı (Zararı)
230.140.696 139.550.655
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
230.140.696 139.550.655
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
70.654.336 14.549.071
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 2.694.393 4.664.958
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
968.550 2.872.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.269.823 2.422.676
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -301.273 449.407
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.550.785 1.889.719
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.540.725 -16.039.650
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.091.510 17.929.369
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 341.470
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
341.470
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.921.003
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.921.003
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.885.726 6.230.745
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
57.397.465
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-921.580 -1.449.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-276.254.837 -240.955.204
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.546.913 -8.053.605
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-265.437.924 -26.432.221
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
567.329 -1.365.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-266.005.253 -25.066.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.895.506 -944.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.895.506 -944.540
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
33.083.775 12.592.015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
236.366.764 45.096.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.676.910 177.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
242.043.674 44.919.314
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.039.462 -3.429.156
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.039.462 -3.429.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-258.864.495 -259.784.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-308.937.579 -268.483.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
50.073.084 8.699.037
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.540.195 -86.855.478
Alınan Temettüler
31 2.061.187 7.305.138
Alınan Faiz
31 7.540.725 16.039.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -933.363 -482.226
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
32 -54.322.469 -26.471.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
41.304.284 -5.726.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 778.964
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 778.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.148.219 -4.533.321
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -8.941.010 -491.628
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -3.207.209 -4.041.693
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.575.935
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.206.758
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-341.470
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
53.452.503
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-164.600.299 275.974.539
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 298.571.986
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
298.571.986
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-145.937.794
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-145.937.794
Ödenen Faiz
-12.091.510 -17.929.369
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.570.995 -4.668.078
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-144.409.740 179.782.976
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.439.943 19.540.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.969.797 199.323.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 345.855.616 146.532.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 203.885.819 345.855.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 203.885.819 346.073.578
Finansal Yatırımlar
6 26.947.026 18.479.110
Ticari Alacaklar
9 426.146.366 160.708.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 2.150.702 2.718.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
423.995.664 157.990.411
Diğer Alacaklar
10 25.229.323 7.333.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.229.323 7.333.817
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
12 616.120.853 514.771.103
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.926.428 35.088.623
Diğer Dönen Varlıklar
21 3.692.928 843.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.692.928 843.744
ARA TOPLAM
1.304.948.743 1.083.298.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.304.948.743 1.083.298.417
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.494.057 1.494.057
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.494.057 1.494.057
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 3.636.912 5.557.915
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 355.990.000 218.679.805
Maddi Duran Varlıklar
15 9.264.715 811.227
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.370.707 632.411
Mobilya ve Demirbaşlar
4.340.212 54.451
Özel Maliyetler
2.677 95.138
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.551.119 29.227
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 14.619.088 15.770.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 6.011.293 5.010.374
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.011.293 5.010.374
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 389.720 401.211
Diğer Duran Varlıklar
21 62.663.730 54.061.614
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
62.663.730 54.061.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
454.070.556 301.788.171
TOPLAM VARLIKLAR
1.759.019.299 1.385.086.588
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 281.883.523 431.498.004
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.421.123 659.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30 176.421.123 659.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.462.400 430.838.710
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 4.934.177 5.945.224
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
66.907.223 391.171.485
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.621.000 33.722.001
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
248.391 231.870
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
248.391 231.870
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
248.391 231.870
Ticari Borçlar
9 384.236.564 27.958.145
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 99.078.317 80.556
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
285.158.247 27.877.589
Diğer Borçlar
10 9.779.655 6.740.193
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.779.655 6.740.193
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 24.123.726 45.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 19.128.237 7.885.726
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.554.409 5.247.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 4.166.531 3.557.994
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.387.878 1.689.152
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 14.105.252 13.902.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.105.252 13.902.370
ARA TOPLAM
739.059.757 493.509.179
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
739.059.757 493.509.179
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 15.335.663 11.658.976
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.483.671 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30 1.483.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 13.851.992 11.658.976
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.851.992 11.658.976
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
10 93.999.706 213.927.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 93.999.706 198.690.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.236.984
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.528.268 41.506.145
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 8.977.277 7.382.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.977.277 7.382.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.278.558 1.117.643
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.119.472 275.593.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
860.179.229 769.102.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
808.493.094 585.913.100
Ödenmiş Sermaye
22 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.975.568 -2.238.304
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.975.568 -2.238.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.975.568 -2.238.304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.251 -26.251
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
22 -26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 16.354.480 10.612.356
Yasal Yedekler
16.354.480 10.612.356
Diğer Yedekler
6.788.843 3.773.610
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
409.802.058 286.169.554
Net Dönem Karı veya Zararı
228.549.532 137.622.135
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 90.346.976 30.071.035
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
898.840.070 615.984.135
TOPLAM KAYNAKLAR
1.759.019.299 1.385.086.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 20.633.624.726 30.944.101.124
Satışların Maliyeti
23 -20.565.592.838 -30.916.638.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.031.888 27.462.321
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 401.531.086 220.076.628
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
356.521.092 184.666.540
Faiz Gelirleri
45.009.994 35.410.088
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
23 -2.425.446 -1.546.495
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-2.425.446 -1.546.495
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23 399.105.640 218.530.133
BRÜT KAR (ZARAR)
467.137.528 245.992.454
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -106.273.870 -91.007.109
Pazarlama Giderleri
24-25 -18.001.539 -10.109.222
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24-25 -136.431 -160.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -57.182.094 -2.805.284
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
285.543.594 141.910.424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -1.921.003 478.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
283.622.591 142.389.040
Finansman Gelirleri
27 28.131.761 58.789.328
Finansman Giderleri
27 -15.691.954 -28.675.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
296.062.398 172.503.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -65.921.702 -32.952.475
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-65.564.980 -32.824.351
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-356.722 -128.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
230.140.696 139.550.655
DÖNEM KARI (ZARARI)
230.140.696 139.550.655
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.591.165 1.928.520
Ana Ortaklık Payları
228.549.531 137.622.135
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-737.264 -885.420
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-921.580 -1.135.153
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
184.316 249.733
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
184.316 249.733
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uy 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-737.264 -885.420
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
229.403.432 138.665.235
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.591.165 1.928.520
Ana Ortaklık Payları
227.812.267 136.736.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910940


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.