KAP ***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2020 - 18:43
KAP ***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 150.000.000 -26.251 52.568.418 3.342.012 1.304.478 62.586.584 56.776.217 326.551.458 18.353.818 344.905.276
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.570.428 55.205.789 -56.776.217 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
123.977.811 123.977.811 4.263.621 128.241.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2.923.666 2.923.666
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.352.884 -1.352.884 -1.352.884
Dönem Sonu Bakiyeler
27 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490
Transferler
5.699.916 2.469.132 115.808.763 -123.977.811 0
Dönem Karı (Zararı)
137.622.135 137.622.135 1.928.520 139.550.655
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2.601.410 2.601.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-885.420 -885.420 -885.420
Dönem Sonu Bakiyeler
27 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.062.360 -60.520.795
Dönem Karı (Zararı)
139.550.655 128.241.432
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
139.550.655 128.241.432
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.549.071 -8.929.327
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 4.664.958 1.171.318
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.872.083 4.830.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.422.676 2.812.328
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 449.407 2.018.594
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.889.719 -7.859.070
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.039.650 -13.267.269
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.929.369 5.408.199
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
341.470 569.738
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
341.470 569.738
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.230.745 -3.526.557
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.449.904 -4.115.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-245.623.282 -162.535.682
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.053.605 -2.219.458
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.432.221 -41.047.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.365.817 -421.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.066.404 -40.625.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-944.540 -2.867.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-944.540 -2.867.185
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12.592.015 -45.026.755
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.096.690 -1.160.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
177.376 -229.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.919.314 -930.596
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.429.156 3.656.381
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.429.156 3.656.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-264.452.465 -73.870.765
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-268.483.424 -76.656.825
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.030.959 2.786.060
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-91.523.556 -43.223.577
Alınan Temettüler
31 7.305.138 3.620.092
Ödenen Faiz
31 -17.929.369 -5.408.199
Alınan Faiz
31 16.039.650 13.267.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -482.226
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
32 -26.471.997 -28.776.380
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.726.650 -710.786
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
778.964 12.480
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 778.964 12.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.533.321 -2.205.028
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -491.628 -1.024.812
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -4.041.693 -1.180.216
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.575.935 3.060.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.206.758 -1.008.500
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-341.470 -569.738
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
298.571.986 92.513.531
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
298.571.986 92.513.531
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
298.571.986 92.513.531
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
179.782.976 31.281.950
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.540.238 20.722.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
199.323.214 52.004.192
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 146.532.402 94.528.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 345.855.616 146.532.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 346.073.578 146.601.099
Finansal Yatırımlar
7 18.479.110 10.425.505
Ticari Alacaklar
10 160.708.442 134.276.221
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 2.718.031 1.352.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
157.990.411 132.924.007
Diğer Alacaklar
11 7.333.817 6.389.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.333.817 6.389.277
Türev Araçlar
12 0 471.054
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
471.054
Peşin Ödenmiş Giderler
13 35.088.623 47.680.638
Diğer Dönen Varlıklar
26 843.744 5.590.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
843.744 5.590.804
ARA TOPLAM
568.527.314 351.434.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
568.527.314 351.434.598
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.494.057 1.494.057
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.494.057 1.494.057
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Stoklar
14 514.771.103 259.163.049
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 5.557.915 5.079.299
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 218.679.805 202.001.230
Maddi Duran Varlıklar
18 811.227 1.541.158
Tesis, Makine ve Cihazlar
632.411 283.158
Mobilya ve Demirbaşlar
54.451 87.340
Özel Maliyetler
95.138 274.480
Diğer Maddi Duran Varlıklar
29.227 896.180
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 15.770.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.010.374 1.874.115
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.010.374 1.874.115
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 401.211 212.393
Diğer Duran Varlıklar
26 54.061.614 30.086.222
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
54.061.614 30.086.222
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
816.559.274 501.452.564
TOPLAM VARLIKLAR
1.385.086.588 852.887.162
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 425.552.780 127.513.397
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34 659.294 949.075
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
659.294 949.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
424.893.486 126.564.322
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
391.171.485 97.293.322
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.722.001 29.271.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
231.870 79.570
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
231.870 79.570
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
231.870 79.570
Ticari Borçlar
10 27.958.145 11.106.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 80.556 55.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.877.589 11.051.332
Diğer Borçlar
11 6.740.193 10.169.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.740.193 10.169.349
Türev Araçlar
12 0 129.584
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
129.584
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 45.725 1.090.399
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 7.885.726 1.533.372
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.619.152 2.018.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 930.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.689.152 2.018.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.902.370 10.754.189
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 13.902.370 10.754.189
ARA TOPLAM
484.935.961 164.395.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
484.935.961 164.395.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 17.604.200 532.603
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 142.980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 0 142.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.604.200 389.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.604.200 389.623
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11 213.927.882 185.834.825
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34 198.690.898 160.800.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.236.984 25.034.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 41.506.145 18.721.376
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.010.622 7.635.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 10.010.622 7.635.168
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 1.117.643 1.050.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
284.166.492 213.774.406
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
769.102.453 378.169.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
585.913.100 449.176.385
Ödenmiş Sermaye
27 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.238.304 -1.352.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.238.304 -1.352.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.238.304 -1.352.884
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.542.167 52.542.167
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 -26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3 52.568.418 52.568.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.612.356 4.912.440
Yasal Yedekler
10.612.356 4.912.440
Diğer Yedekler
3.773.610 1.304.478
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
233.601.136 117.792.373
Net Dönem Karı veya Zararı
137.622.135 123.977.811
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 30.071.035 25.541.105
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
615.984.135 474.717.490
TOPLAM KAYNAKLAR
1.385.086.588 852.887.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 30.942.525.189 6.384.106.547
Satışların Maliyeti
28 -30.915.273.803 -6.373.413.906
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.251.386 10.692.641
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
28 191.182.716 154.464.908
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
155.772.628 124.914.126
Faiz Gelirleri
35.410.088 29.550.782
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
28 -1.546.493 -954.834
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.546.493 -954.834
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28 189.636.223 153.510.074
BRÜT KAR (ZARAR)
216.887.609 164.202.715
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -91.007.109 -71.684.638
Pazarlama Giderleri
29-30 -10.109.222 -10.166.500
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -160.415 -85.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.805.284 -6.751.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.805.579 75.514.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.047.752 32.395.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 478.616 147.943
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.331.947 108.057.782
Finansman Gelirleri
31 72.846.421 77.160.642
Finansman Giderleri
31 -28.675.238 -31.345.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
172.503.130 153.872.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -32.952.475 -25.631.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-32.824.351 -28.525.944
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-128.124 2.894.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
139.550.655 128.241.432
DÖNEM KARI (ZARARI)
139.550.655 128.241.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 1.928.520 4.263.621
Ana Ortaklık Payları
137.622.135 123.977.811
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-885.420 -1.352.884
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.135.153 -1.734.469
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
249.733 381.585
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
249.733 381.585
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gide 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-885.420 -1.352.884
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.665.235 126.888.548
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 1.928.520 4.263.621
Ana Ortaklık Payları
136.736.715 122.624.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819959


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4510 Değişim: 1,08%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,2633 Değişim: 1,32%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
768,75 Değişim: 0,97%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.