KAP ***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:32
KAP ***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -26.251 52.568.418 3.342.012 1.304.478 62.586.584 56.776.217 326.551.458 18.353.818 344.905.276
Transferler
1.570.428 55.205.789 -56.776.217
Dönem Karı (Zararı)
92.556.766 92.556.766 1.356.585 93.913.351
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.927.853 2.927.853
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 92.556.766 419.108.224 22.638.256 441.746.480
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490
Transferler
5.699.916 2.469.132 115.808.763 -123.977.811
Dönem Karı (Zararı)
86.268.758 86.268.758 49.570 86.318.328
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-26.556 -26.556
Dönem Sonu Bakiyeler
13 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 86.268.758 535.445.144 25.564.119 561.009.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.339.609 -200.863.960
Dönem Karı (Zararı)
86.318.328 93.913.351
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
86.318.328 93.913.351
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.231.811 1.027.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.097.064 864.652
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.644.143 5.601.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.324.398 3.652.798
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.319.745 1.949.015
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.232.633 -10.986.695
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.744.026 -7.199.168
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.511.393 -3.787.527
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-388.120 155.771
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-388.120 155.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
487.716 101.964
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.673.211 6.646.607
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-49.570 -1.356.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-165.849.771 -293.115.086
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.164.986 -3.801.023
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.356.435 -56.144.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.196.287 -106.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.160.148 -56.037.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.124.061 -4.118.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.124.061 -4.118.337
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.190.219 -52.781.911
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.852.410 -531.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.387 -233.541
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.822.023 -298.427
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.789.967 3.252.307
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.789.967 3.252.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.076.513 -178.990.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-150.430.882 -204.355.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25.354.369 25.365.735
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-76.299.632 -198.174.208
Alınan Temettüler
285.583
Ödenen Faiz
-5.511.393 3.787.527
Alınan Faiz
13.744.026 7.199.168
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-19.558.193 -13.676.447
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.808.968 1.127.304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-573.767 -51.925
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-573.767 -51.925
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.575.937 1.625.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.199.258 -289.999
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
388.120
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-155.772
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
191.168.705 230.375.175
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.168.705 230.375.175
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
191.168.705 230.375.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.020.128 30.638.519
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.020.128 30.638.519
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
146.532.402 94.528.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 248.552.530 125.166.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 248.675.531 146.601.099
Finansal Yatırımlar
5 15.590.491 10.425.505
Ticari Alacaklar
6 140.632.656 134.276.221
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.548.501 1.352.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
137.084.155 132.924.007
Diğer Alacaklar
12.513.338 6.389.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.513.338 6.389.277
Türev Araçlar
0 471.054
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
471.054
Peşin Ödenmiş Giderler
76.870.857 47.680.638
Diğer Dönen Varlıklar
2.138.288 5.590.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.138.288 5.590.804
ARA TOPLAM
496.421.161 351.434.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
496.421.161 351.434.598
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.494.057 1.494.057
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.494.057 1.494.057
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Stoklar
421.418.964 259.163.049
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 5.567.015 5.079.299
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 203.835.488 202.001.230
Maddi Duran Varlıklar
9 18.042.419 1.541.158
Tesis, Makine ve Cihazlar
509.631 283.158
Taşıtlar
216.288
Mobilya ve Demirbaşlar
61.894 87.340
Özel Maliyetler
141.402 274.480
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
16.585.304
Diğer Maddi Duran Varlıklar
527.900 896.180
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.450.208 1.874.115
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.450.208 1.874.115
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 212.393
Diğer Duran Varlıklar
45.452.414 30.086.222
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
45.452.414 30.086.222
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
697.261.606 501.452.564
TOPLAM VARLIKLAR
1.193.682.767 852.887.162
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
312.409.302 127.513.397
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.493.960 949.075
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.493.960 949.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
300.915.342 126.564.322
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
268.977.342 97.293.322
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.938.000 29.271.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
255.743 79.570
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
255.743 79.570
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
255.743 79.570
Ticari Borçlar
23.959.222 11.106.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
85.867 55.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.873.355 11.051.332
Diğer Borçlar
3.379.382 10.169.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.379.382 10.169.349
Türev Araçlar
46.650 129.584
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
46.650 129.584
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.613.603 1.090.399
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.401.422 1.533.372
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.032.973 6.062.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.713.228 4.043.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.319.745 2.018.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.517.006 6.710.347
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.517.006 6.710.347
ARA TOPLAM
378.615.303 164.395.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
378.615.303 164.395.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.805.403 532.603
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.805.403 532.603
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.805.403 532.603
Ticari Borçlar
209.573.534 185.834.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
188.877.111 160.800.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.696.423 25.034.200
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29.745.882 18.721.376
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.290.180 7.635.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.290.180 7.635.168
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.643.202 1.050.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.058.201 213.774.406
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
632.673.504 378.169.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
535.445.144 449.176.385
Ödenmiş Sermaye
13 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.352.884 -1.352.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.352.884 -1.352.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.352.884 -1.352.884
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.542.167 52.542.167
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 -26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
52.568.418 52.568.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.612.356 4.912.440
Yasal Yedekler
10.612.356 4.912.440
Diğer Yedekler
3.773.611 1.304.478
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
233.601.136 117.792.373
Net Dönem Karı veya Zararı
86.268.758 123.977.811
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.564.119 25.541.105
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
561.009.263 474.717.490
TOPLAM KAYNAKLAR
1.193.682.767 852.887.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 19.726.166.213 3.891.478.544 6.414.791.813 3.037.514.226
Satışların Maliyeti
14 -19.708.090.616 -3.883.605.595 -6.408.999.634 -3.035.003.227
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.075.597 7.872.949 5.792.179 2.510.999
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
133.189.920 116.625.961 50.641.039 37.354.973
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
104.518.154 96.554.675 40.696.745 29.206.326
Faiz Gelirleri
28.671.766 20.071.286 9.944.294 8.148.647
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-498.459 -636.824 -187.458 -242.871
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-498.459 -636.824 -187.458 -242.871
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 132.691.461 115.989.137 50.453.581 37.112.102
BRÜT KAR (ZARAR)
150.767.058 123.862.086 56.245.760 39.623.101
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -64.691.117 -53.049.790 -21.176.240 -17.801.679
Pazarlama Giderleri
15,16 -6.930.113 -7.493.650 -2.212.622 -2.237.983
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15,16 -29.841 -56.212 -9.045 -16.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 4.862.921 1.743.252 1.451.853 1.023.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.464.033 -5.915.109 -904.721 -3.011.254
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.514.875 59.090.577 33.394.985 17.578.655
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
210.935 4.241.833 -2 175.524
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 487.716 101.964 518.795 58.233
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
82.213.526 63.434.374 33.913.778 17.812.412
Finansman Gelirleri
17 48.718.895 70.425.531 4.765.865 42.426.204
Finansman Giderleri
17 -19.964.469 -16.515.830 -7.140.823 -10.754.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
110.967.952 117.344.075 31.538.820 49.484.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.649.624 -23.430.724 -7.041.325 -9.927.263
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-23.844.465 -26.824.826 -5.816.753 -11.179.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-805.159 3.394.102 -1.224.572 1.252.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.318.328 93.913.351 24.497.495 39.557.135
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.318.328 93.913.351 24.497.495 39.557.135
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.570 1.356.585 -111.972 520.366
Ana Ortaklık Payları
86.268.758 92.556.766 24.609.467 39.036.769
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.318.328 93.913.351 24.497.495 39.557.135
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.570 1.356.585 -111.972 520.366
Ana Ortaklık Payları
86.268.758 92.556.766 24.609.467 39.036.769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794646


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.