KAP ***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2019 - 18:31
KAP ***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 150.000.000 -26.251 52.568.418 2.962.728 35.532.969 28.737.377 269.775.241 16.991.503 286.766.744
Transferler
379.284 1.304.478 27.053.615 -28.737.377 0
Dönem Karı (Zararı)
56.776.217 56.776.217 1.362.315 58.138.532
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 150.000.000 -26.251 52.568.418 3.342.012 1.304.478 62.586.584 56.776.217 326.551.458 18.353.818 344.905.276
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 150.000.000 -26.251 52.568.418 3.342.012 1.304.478 62.586.584 56.776.217 326.551.458 18.353.818 344.905.276
Transferler
1.570.428 55.205.789 -56.776.217 0
Dönem Karı (Zararı)
123.977.811 123.977.811 4.263.621 128.241.432
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.923.666 2.923.666
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.352.884 -1.352.884 -1.352.884
Dönem Sonu Bakiyeler
27 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.520.795 14.761.550
Dönem Karı (Zararı)
128.241.432 58.138.532
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
128.241.432 58.138.532
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.929.327 631.127
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.19 1.171.318 1.192.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.830.922 -186.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.812.328 -868.918
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.018.594 682.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.859.070 -4.916.046
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.267.269 -7.447.048
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.408.199 2.531.002
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
569.738 428.745
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
569.738 428.745
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.526.557 4.298.920
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.115.678 -186.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-162.535.682 -40.871.532
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.219.458 532.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.047.323 -44.406.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-421.552 543.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.625.771 -44.949.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.867.185 -534.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.867.185 -534.639
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-45.026.755 -1.377.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.160.577 2.524.160
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-229.981 -47.844
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-930.596 2.572.004
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.656.381 4.774.933
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.656.381 4.774.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.870.765 -2.384.428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-76.656.825 -5.864.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.786.060 3.480.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.223.577 17.898.127
Alınan Temettüler
31 3.620.092 146.829
Ödenen Faiz
31 -5.408.199 -2.531.002
Alınan Faiz
31 13.267.269 7.447.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 392.088
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
33 -28.776.380 -8.591.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-710.786 -1.688.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.480 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 12.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.205.028 -859.976
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.024.812 -12.949
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.180.216 -847.027
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 3.060.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.008.500 -400.000
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.710.114
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-569.738 -2.138.859
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.513.531 29.511.732
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.513.531 29.511.732
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
92.513.531 29.511.732
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.281.950 42.584.561
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20.722.242 540.290
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.004.192 43.124.851
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 94.528.210 51.403.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 146.532.402 94.528.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 146.601.099 94.620.511
Finansal Yatırımlar
7 10.425.505 8.206.047
Ticari Alacaklar
10 134.276.221 93.228.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 1.352.214 930.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
132.924.007 92.298.236
Diğer Alacaklar
11 6.389.277 3.522.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.389.277 3.522.092
Türev Araçlar
12 471.054 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
471.054
Peşin Ödenmiş Giderler
13 47.680.638 2.653.883
Diğer Dönen Varlıklar
26 5.590.804 597.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.590.804 597.487
ARA TOPLAM
351.434.598 202.828.918
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
351.434.598 202.828.918
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.494.057 1.494.057
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 1.494.057 1.494.057
Diğer Alacaklar
1.041 1.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.045
Stoklar
14 259.163.049 33.912.499
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 5.079.299 4.931.355
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 202.001.230 171.466.975
Maddi Duran Varlıklar
18 1.541.158 1.009.701
Tesis, Makine ve Cihazlar
283.158 196.688
Mobilya ve Demirbaşlar
87.340 116.663
Özel Maliyetler
274.480 462.246
Diğer Maddi Duran Varlıklar
896.180 234.104
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.874.115 1.384.344
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.874.115 1.384.344
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 212.393 126.828
Diğer Duran Varlıklar
26 30.086.222 26.184.090
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
30.086.222 26.184.090
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
501.452.564 240.510.894
TOPLAM VARLIKLAR
852.887.162 443.339.812
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 127.513.397 35.495.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
127.513.397 35.495.602
Banka Kredileri
0 35.495.602
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
949.075
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
97.293.322
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.271.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.570
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.570
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.570
Ticari Borçlar
10 11.106.812 12.267.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 55.480 285.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.051.332 11.981.928
Diğer Borçlar
11 10.169.349 6.512.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.169.349 6.512.968
Türev Araçlar
12 129.584 228.268
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
129.584 228.268
Ertelenmiş Gelirler
13 1.090.399 875.059
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 1.533.372 1.783.808
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.062.436 4.909.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 4.043.842 3.477.402
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.018.594 1.431.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 6.710.347 3.049.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.710.347 3.049.228
ARA TOPLAM
164.395.266 65.121.388
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.395.266 65.121.388
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
532.603 36.867
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
532.603 36.867
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 532.603 36.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 7.635.168 5.389.280
Diğer Borçlar
11 185.834.825 23.646.011
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
160.800.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.034.200 23.646.011
Ertelenmiş Gelirler
13 18.721.376
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 1.050.434 4.240.990
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.774.406 33.313.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
378.169.672 98.434.536
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
449.176.385 326.551.458
Ödenmiş Sermaye
27 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.352.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.352.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.352.884
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.542.167 52.542.167
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 -26.251 -26.251
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
52.568.418 52.568.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.912.440 3.342.012
Yasal Yedekler
4.912.440 3.342.012
Diğer Yedekler
1.304.478 1.304.478
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
117.792.373 62.586.584
Net Dönem Karı veya Zararı
123.977.811 56.776.217
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 25.541.105 18.353.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
474.717.490 344.905.276
TOPLAM KAYNAKLAR
852.887.162 443.339.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 6.384.106.547 130.342.433
Satışların Maliyeti
28 -6.373.413.906 -119.305.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.692.641 11.036.991
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
28 154.464.908 111.300.437
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
124.914.126 101.790.747
Faiz Gelirleri
29.550.782 9.509.690
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
28 -954.834 -2.274.169
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-954.834 -2.274.169
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28 153.510.074 109.026.268
BRÜT KAR (ZARAR)
164.202.715 120.063.259
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -71.684.638 -74.236.780
Pazarlama Giderleri
29-30 -10.166.500 -7.889.285
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -85.586 -69.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 0 1.403.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -6.751.518 -7.947.810
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.514.473 31.323.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32.395.366 6.539.975
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 147.943 341.744
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
108.057.782 38.204.831
Finansman Gelirleri
31 77.160.642 34.557.856
Finansman Giderleri
31 -31.345.584 -3.449.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
153.872.840 69.313.222
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -25.631.408 -11.174.690
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-28.525.944 -8.591.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.894.536 -2.583.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
128.241.432 58.138.532
DÖNEM KARI (ZARARI)
128.241.432 58.138.532
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 4.263.621 1.362.315
Ana Ortaklık Payları
123.977.811 56.776.217
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.352.884
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.352.884
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.352.884
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.888.548 58.138.532
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 4.263.621 1.362.315
Ana Ortaklık Payları
122.624.927 56.776.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741148


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: 0,00% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8831 Değişim: 0,14%
Düşük 8,8581 29.09.2021 Yüksek 8,8878
Açılış: 8,8703
10,3835 Değişim: 0,06%
Düşük 10,3561 29.09.2021 Yüksek 10,4011
Açılış: 10,3776
495,59 Değişim: 0,26%
Düşük 493,98 29.09.2021 Yüksek 495,86
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.