KAP ***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.08.2018 - 18:39
KAP ***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -26.251 52.568.418 2.962.728 35.532.969 28.737.377 269.775.241 16.991.503 286.766.744
Transferler
379.284 1.304.478 27.053.615 -28.737.377
Dönem Karı (Zararı)
23.308.194 23.308.194 399.401 23.707.595
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -26.251 52.568.418 3.342.012 1.304.478 62.586.584 23.308.194 293.083.435 17.390.904 310.474.339
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -26.251 52.568.418 3.342.012 1.304.478 62.586.584 56.776.217 326.551.458 18.353.818 344.905.276
Transferler
1.570.428 55.205.789 -56.776.217
Dönem Karı (Zararı)
53.519.997 53.519.997 836.219 54.356.216
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.927.853 2.927.853
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 53.519.997 380.071.455 22.117.890 402.189.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-217.968.971 21.863.959
Dönem Karı (Zararı)
54.356.216 23.707.595
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
54.356.216 23.707.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.641.504 -150.330
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.10 578.651 608.650
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.654.159 912.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.852.095 61.861
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.802.064 850.427
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.938.606 -2.357.707
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.090.322 -2.498.875
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.151.716 141.168
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-918.038 -649.824
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-918.038 -649.824
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
43.731 116.291
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.057.826 833.612
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-836.219 386.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-269.931.517 259.549
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
363.543 203.856
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.611.626 -9.507.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-929.293 600.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -39.682.333 -10.107.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.446.350 -454.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.446.350 -454.245
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.369.564
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.410.312 169.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-789.957 2.204.001
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-235.720 -298.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-554.237 2.502.656
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.595.682 121.348
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.595.682 121.348
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.019.388
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.130.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-211.632.497 6.041.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-215.765.275 3.440.828
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.132.778 2.600.869
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-210.933.797 23.816.814
Alınan Temettüler
146.829
Ödenen Faiz
-2.151.716 -141.168
Alınan Faiz
4.090.322 2.498.875
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-8.973.780 -4.457.391
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.201.113 995.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.925 -53.949
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9.10 -51.925 -53.949
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.625.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -289.999 400.000
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
918.037 649.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
222.016.200 9.032.678
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
222.016.200 9.032.678
Kredilerden Nakit Girişleri
0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
222.016.200 9.032.678
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.248.342 31.892.512
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.156.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.404.610 31.892.512
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.528.210 51.403.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 108.932.820 83.295.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 108.997.043 94.620.511
Finansal Yatırımlar
5 7.842.504 8.206.047
Ticari Alacaklar
6 133.840.524 93.228.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 1.859.955 930.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
131.980.569 92.298.236
Diğer Alacaklar
9.968.442 3.522.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.968.442 3.522.092
Türev Araçlar
2.743.331 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.743.331
Peşin Ödenmiş Giderler
13 27.064.195 2.653.883
Diğer Dönen Varlıklar
603.028 597.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
603.028 597.487
ARA TOPLAM
291.059.067 202.828.918
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
291.059.067 202.828.918
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.494.057 1.494.057
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.494.057 1.494.057
Diğer Alacaklar
1.042 1.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.042 1.045
Stoklar
14 253.794.434 33.912.499
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 4.975.085 4.931.355
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 174.171.974 171.466.975
Maddi Duran Varlıklar
9 824.570 1.009.701
Tesis, Makine ve Cihazlar
174.273 196.688
Mobilya ve Demirbaşlar
98.783 116.663
Özel Maliyetler
371.223 462.246
Diğer Maddi Duran Varlıklar
180.291 234.104
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.013.245 1.384.344
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.013.245 1.384.344
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 295.150 126.828
Diğer Duran Varlıklar
12 26.218.203 26.184.090
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
26.218.203 26.184.090
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
462.787.760 240.510.894
TOPLAM VARLIKLAR
753.846.827 443.339.812
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.734.648 35.495.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.734.648 35.495.602
Banka Kredileri
30.000.000 35.495.602
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
70.363
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
21.664.285
Ticari Borçlar
11.477.432 12.267.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 49.741 285.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.427.691 11.981.928
Diğer Borçlar
20.108.650 6.512.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.108.650 6.512.968
Türev Araçlar
3.889.637 228.268
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
3.889.637 228.268
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 7.983.448 1.783.808
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.323.906 4.909.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.519.926 3.477.402
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.803.980 1.431.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.057.065 3.924.287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.057.065 3.924.287
ARA TOPLAM
109.574.786 65.121.388
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.574.786 65.121.388
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.867 36.867
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.867 36.867
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
36.867 36.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.198.851 5.389.280
Diğer Borçlar
233.579.479 23.646.011
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 205.777.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.802.327 23.646.011
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 2.267.499 4.240.990
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.082.696 33.313.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
351.657.482 98.434.536
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
380.071.455 326.551.458
Ödenmiş Sermaye
16 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.542.167 52.542.167
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 -26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
52.568.418 52.568.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.912.440 3.342.012
Yasal Yedekler
4.912.440 3.342.012
Diğer Yedekler
1.304.478 1.304.478
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
117.792.373 62.586.584
Net Dönem Karı veya Zararı
53.519.997 56.776.217
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.117.890 18.353.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
402.189.345 344.905.276
TOPLAM KAYNAKLAR
753.846.827 443.339.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 853.964.318 16.719.057 827.677.286 4.170.194
Satışların Maliyeti
17 -848.602.368 -11.069.431 -825.038.062 -1.481.229
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.361.950 5.649.626 2.639.224 2.688.965
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 79.270.987 51.493.756 35.915.770 25.825.046
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
67.348.347 47.776.279 29.253.273 23.766.161
Faiz Gelirleri
11.922.640 3.717.477 6.662.497 2.058.885
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -393.952 -1.086.725 -183.704 -516.363
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-393.952 -1.086.725 -183.704 -516.363
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.877.035 50.407.031 35.732.066 25.308.683
BRÜT KAR (ZARAR)
84.238.985 56.056.657 38.371.290 27.997.648
Genel Yönetim Giderleri
18,19 -35.248.111 -34.464.021 -18.099.039 -16.998.381
Pazarlama Giderleri
18,19 -5.255.667 -3.078.441 -3.647.340 -1.972.524
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18,19 -39.529 -38.136 -32.736 -30.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 720.098 1.925.873 515.560 1.067.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.903.855 -6.646.738 -2.125.930 -3.463.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.511.921 13.755.194 14.981.805 6.600.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.066.309 26.309
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 43.731 116.291 3.815 50.586
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.621.961 13.871.485 15.011.929 6.651.549
Finansman Gelirleri
20 27.999.328 14.799.850 17.509.925 7.025.341
Finansman Giderleri
20 -5.761.612 -141.168 -2.289.595 -41.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.859.677 28.530.167 30.232.259 13.635.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.503.461 -4.822.572 -5.922.427 -2.231.252
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -15.645.274 -4.727.544 -8.130.021 -897.436
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 2.141.813 -95.028 2.207.594 -1.333.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.356.216 23.707.595 24.309.832 11.404.436
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.356.216 23.707.595 24.309.832 11.404.436
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
836.219 399.401 398.830 219.868
Ana Ortaklık Payları
53.519.997 23.308.194 23.911.002 11.184.568
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.356.216 23.707.595 24.309.832 11.404.436
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
836.219 399.401 398.830 219.868
Ana Ortaklık Payları
53.519.997 23.308.194 23.911.002 11.184.568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699761


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4854 Değişim: -0,16%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2444 Değişim: -0,37%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
803,75 Değişim: 0,41%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,19
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.