KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2023 - 20:43
KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403
Transferler
6.528.523 -6.528.523 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
94.988 98.131.858 98.226.846 0 98.226.846
Sermaye Arttırımı
250.000.000 249.607 250.249.607 0 250.249.607
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 54.942.249 47.414 3.181.476 163.634.859 98.131.858 719.937.856 0 719.937.856
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 54.942.249 47.414 3.181.476 163.634.859 98.131.858 719.937.856 0 719.937.856
Transferler
98.131.858 -98.131.858 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.605 606.008.239 605.679.634 0 605.679.634
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 54.942.249 -281.191 3.181.476 261.766.717 606.008.239 1.325.617.490 0 1.325.617.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
408.517.274 -742.418
Dönem Karı (Zararı)
606.008.239 98.131.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
606.008.239 98.131.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-334.634.450 -74.134.090
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -21 2.856.573 1.891.808
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.908.008 -38.749.458
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 - 22 4.945.502 846.650
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -10.853.510 -39.596.108
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.827.918 3.024.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.623.214 1.838.027
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 204.704 1.186.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -36.371.677 10.587.247
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -36.371.677 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 0 10.587.247
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-290.714.301 -40.868.108
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12-22 -290.714.301 -40.868.108
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.580.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -8.580.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -8.324.955 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.439.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
141.000.281 -23.179.355
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.761.188 -7.682.166
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.057.296 -6.163.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.296.108 -1.519.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.432.289 30.053.640
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.432.289 30.053.640
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
348.922.256 252.777.033
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
479.022 503.134
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-219.295.842 -305.835.655
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
67.430 -252.785.532
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-219.363.272 -53.050.123
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.223.744 7.004.659
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.223.744 7.004.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
412.374.070 818.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.689.875 -1.159.613
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.697.330 -245.338
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-469.591 -155.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.743.636 38.724.859
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.984.320
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -1.984.320
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 36.220.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -10.624.375 -406.892
Alınan Faiz
40.059.553 4.896.071
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.691.542 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.599.525 -35.151.646
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 250.249.607
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 121.028.925
Kredilerden Nakit Girişleri
0 19.473.505
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 101.555.420
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.511.993 -390.946.860
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.459.316 -176.368.446
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -214.578.414
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-52.677 0
Ödenen Faiz
-87.532 -15.483.318
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
400.661.385 2.830.795
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
400.661.385 2.830.795
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.831.712 3.000.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 406.493.097 5.831.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 409.727.085 5.833.057
Finansal Yatırımlar
6 19.794.728 0
Ticari Alacaklar
30.132.734 10.304.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 29.220.372 6.163.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 912.362 4.141.110
Diğer Alacaklar
0 10.489.709
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18 0 10.489.709
Stoklar
13 393.170.830 579.945.900
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.274.633 2.056.325
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.303.868 11.569.030
ARA TOPLAM
857.403.878 620.198.207
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
857.403.878 620.198.207
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 709.270.000 369.625.000
Maddi Duran Varlıklar
14 2.968.159 5.100.289
Taşıtlar
14 366.584 488.777
Mobilya ve Demirbaşlar
14 2.601.575 4.611.512
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.389.280 1.892.957
Diğer Duran Varlıklar
0 9.689.239
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 0 9.689.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
713.627.439 386.308.526
TOPLAM VARLIKLAR
1.571.031.317 1.006.506.733
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 19.526.182
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 19.526.182
Banka Kredileri
7 0 19.473.505
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 0 52.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.078.806 766.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.078.806 766.899
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.078.806 766.899
Ticari Borçlar
192.455.154 222.150.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,27 67.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 192.387.724 222.150.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 271.618 163.123
Diğer Borçlar
3.601.333 2.044.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18 3.601.333 2.044.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
41.478.771 36.491.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 41.478.771 36.491.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.798.525 3.215.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.805.664 1.957.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 992.861 1.257.748
ARA TOPLAM
243.684.207 284.358.297
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.684.207 284.358.297
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.130.979 2.026.130
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.130.979 2.026.130
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.130.979 2.026.130
Ticari Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
598.641 184.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 598.641 184.450
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.729.620 2.210.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
245.413.827 286.568.877
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.325.617.490 719.937.856
Ödenmiş Sermaye
17 400.000.000 400.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.942.249 54.942.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-281.191 47.414
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-281.191 47.414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-281.191 47.414
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.181.476 3.181.476
Yasal Yedekler
17 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
261.766.717 163.634.859
Net Dönem Karı veya Zararı
606.008.239 98.131.858
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.325.617.490 719.937.856
TOPLAM KAYNAKLAR
1.571.031.317 1.006.506.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 665.907.057 466.609.988
Satışların Maliyeti
19 -389.914.736 -338.189.240
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
275.992.321 128.420.748
BRÜT KAR (ZARAR)
275.992.321 128.420.748
Genel Yönetim Giderleri
21 -22.090.398 -13.176.852
Pazarlama Giderleri
20 -107.218 -4.925.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 291.621.659 63.871.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.072.507 -12.001.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
542.343.857 162.188.291
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 8.324.955 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
550.668.812 162.188.291
Finansman Gelirleri
24 61.927.325 15.476.368
Finansman Giderleri
24 -6.587.898 -79.532.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
606.008.239 98.131.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
606.008.239 98.131.858
DÖNEM KARI (ZARARI)
606.008.239 98.131.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
606.008.239 98.131.858
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,51500000 0,28390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-328.605 94.988
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-328.605 94.988
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -328.605 94.988
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-328.605 94.988
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
605.679.634 98.226.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
605.679.634 98.226.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111648


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.982 Değişim: -0,35% Hacim : 56.300 Mio.TL Son veri saati : 16:17
Düşük 7.977 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8567 Değişim: -0,25%
Düşük 28,7532 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,6226 Değişim: -0,44%
Düşük 31,5033 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.893,54 Değişim: -0,41%
Düşük 1.883,28 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.