KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2021 - 20:03
KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 54.620.122 -63.956 3.181.476 143.763.391 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978
Transferler
13.342.945 -13.342.945 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.823.433 1.823.433 0 1.823.433
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 54.620.122 -63.956 3.181.476 157.106.336 1.823.433 266.667.411 0 266.667.411
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403
Transferler
6.528.523 -6.528.523 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.607.874 7.607.874 0 7.607.874
Sermaye Arttırımı
250.000.000 249.607 250.249.607 0 250.249.607
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 54.942.249 -47.574 3.181.476 163.634.859 7.607.874 629.318.884 0 629.318.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.103.226 -97.768.404
Dönem Karı (Zararı)
7.607.874 1.823.433
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.607.874 1.823.433
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.467.719 1.513.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 891.923 304.184
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-578.547 245.641
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-21 832.591 245.641
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.411.138 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 236.389 681.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
236.389 681.667
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 13.597.984 281.085
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 13.597.984 281.085
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 10.329.970
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.010.000 840
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 840
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.010.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
42.072.029 -101.494.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.526.757 -2.236.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.526.757 -2.236.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.474.204 -8.916.576
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-336.524 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.810.728 -8.916.576
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
140.449.233 -59.127.665
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.035.281 -58.324.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.381.579 1.632.472
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-643.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-74.737.898 1.632.472
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.907.791 25.478.764
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.907.791 25.478.764
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.147.622 -98.157.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -16.533 -29.624
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.863 418.486
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.100.638 604.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.827.704
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.827.704
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.400.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.233.308
Alınan Faiz
22 560.374 604.476
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.810.866 72.597.533
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
250.249.607
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.555.420 682.640.952
Kredilerden Nakit Girişleri
0 60.790.952
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
101.555.420 621.850.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-380.457.535 -595.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-165.879.121 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-214.578.414 -595.000.000
Ödenen Faiz
22 -14.158.358 -15.043.419
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.191.722 -24.566.395
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.191.722 -24.566.395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.001.809 24.922.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.193.531 356.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.200.436 3.001.809
Ticari Alacaklar
15.097.688 2.606.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 15.097.688 2.606.342
Diğer Alacaklar
391.825 216
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 336.524 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
55.301 216
Stoklar
11 677.556.817 620.386.624
Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.349.402 2.314.121
ARA TOPLAM
724.596.168 628.309.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
724.596.168 628.309.112
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 373.833.308 355.990.000
Maddi Duran Varlıklar
5.258.944 4.340.212
Taşıtlar
12 147.234 0
Mobilya ve Demirbaşlar
12 5.111.710 4.340.212
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.229.483 2.212.434
Diğer Duran Varlıklar
44.000.737 62.663.730
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 44.000.737 62.663.730
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
425.323.513 425.207.417
TOPLAM VARLIKLAR
1.149.919.681 1.053.516.529
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.542.002 289.444.117
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.542.002 176.421.123
Banka Kredileri
6 10.542.002 176.421.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 113.022.994
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 113.022.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
565.674 993.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 565.674 993.558
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 565.674 993.558
Ticari Borçlar
384.665.118 262.686.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 99.480.909 98.972.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 285.184.209 163.713.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 432.680 348.079
Diğer Borçlar
916.641 5.306.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
916.641 5.306.208
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.113.988 24.123.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 16.113.988 24.123.726
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.441.003 1.271.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.369.503 1.200.205
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 71.500 71.500
ARA TOPLAM
414.677.106 584.173.991
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
414.677.106 584.173.991
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.431.526 2.089.419
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.431.526 2.089.419
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.431.526 2.089.419
Ticari Borçlar
103.177.865 93.999.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 103.177.865 93.999.706
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.528.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 1.528.268
Uzun Vadeli Karşılıklar
314.300 263.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 314.300 263.742
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.923.691 97.881.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
520.600.797 682.055.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
629.318.884 371.461.403
Ödenmiş Sermaye
17 400.000.000 150.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.942.249 54.692.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.574 -47.574
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.574 -47.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.574 -47.574
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.181.476 3.181.476
Yasal Yedekler
17 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
163.634.859 157.106.336
Net Dönem Karı veya Zararı
7.607.874 6.528.523
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
629.318.884 371.461.403
TOPLAM KAYNAKLAR
1.149.919.681 1.053.516.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 206.302.462 7.618.019 197.513.028 3.713.280
Satışların Maliyeti
18 -165.102.469 -1.497.961 -158.932.778 -827.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.199.993 6.120.058 38.580.250 2.886.038
BRÜT KAR (ZARAR)
41.199.993 6.120.058 38.580.250 2.886.038
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.588.858 -4.169.181 -3.606.366 -1.782.559
Pazarlama Giderleri
19 -1.025.979 -116.004 -1.025.979 -71.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.923.996 227.509 1.707.813 12.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.413.352 -21.623 -4.304.510 -10.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.095.800 2.040.759 31.351.208 1.033.871
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.095.800 2.040.759 31.351.208 1.033.871
Finansman Gelirleri
22 2.239.537 720.945 -9.821.748 187.529
Finansman Giderleri
22 -24.727.463 -938.271 -16.022.447 -358.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.607.874 1.823.433 5.507.013 863.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.607.874 1.823.433 5.507.013 863.308
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.607.874 1.823.433 5.507.013 863.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.607.874 1.823.433 5.507.013 863.308
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,02600000 0,03600000 0,01100000 0,01700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 7.607.874 1.823.433 5.507.013 863.308
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.607.874 1.823.433 5.507.013 863.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954242


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.