KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2021 - 18:11
KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-52.568.417 52.568.417 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
50.000.000 -763.287 52.530.224 0 -37.549 3.181.476 105.519.773 38.243.618 248.674.255 248.674.255
Transferler
38.243.618 -38.243.618 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.407 13.342.945 13.316.538 13.316.538
Dönem Karı (Zararı)
13.342.945 13.342.945 13.342.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.407 -26.407 -26.407
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
763.287 2.089.898 2.853.185 2.853.185
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 50.000.000 54.620.122 -63.956 3.181.476 143.763.391 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 50.000.000 54.620.122 -63.956 3.181.476 143.763.391 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978
Transferler
13.342.945 -13.342.945 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.382 6.528.523 6.544.905 6.544.905
Dönem Karı (Zararı)
6.528.523 6.528.523 6.528.523
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.382 16.382 16.382
Sermaye Arttırımı
100.000.000 72.520 100.072.520 100.072.520
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.333.491 -203.783.206
Dönem Karı (Zararı)
6.528.523 13.342.945
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.801.464 -6.054.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 608.877 573.832
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
58.489.356 729.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.091.891 348.148
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.500
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8, 11 57.397.465 383.928
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.368.834 7.748.432
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.735.603 -14.836.817
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.735.603 -14.836.817
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-930.000 -269.458
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-58.523
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 -930.000 -210.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-147.293.377 -213.432.487
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.413.950 188.273
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-179.879.635 -255.608.055
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.804.616 27.866.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.195.592 14.120.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23.968.446 -9.719.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-15.772.854 23.840.436
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.963.390 -206.143.977
Alınan Faiz
706.327 3.320.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -465.147 -450.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -611.281 -509.445
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.783.756 -1.371.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 271.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.316.244 -11.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 27.100.000 1.575.935
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.206.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.628.211 206.637.066
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.072.520
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.072.520
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 2.853.185
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-24.570.974 215.459.350
Kredilerden Nakit Girişleri
175.976.506
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
-200.547.480 215.459.350
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.370.468 -146.913
Ödenen Faiz
-35.502.867 -11.528.556
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.921.524 1.482.662
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.921.524 1.482.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.922.441 23.439.779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.000.917 24.922.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.001.809 25.013.066
Ticari Alacaklar
2.606.342 666.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.606.342 666.417
Diğer Alacaklar
216 7.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
216 7.862
Stoklar
11 620.386.624 514.771.103
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.314.121 33.260.710
ARA TOPLAM
628.309.112 573.719.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
628.309.112 573.719.158
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 355.990.000 218.679.805
Maddi Duran Varlıklar
12 6.552.646 2.436.500
Diğer Duran Varlıklar
15 62.663.730 54.061.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
425.207.417 275.178.960
TOPLAM VARLIKLAR
1.053.516.529 848.898.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
289.444.117 313.403.579
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 176.421.123 659.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 113.022.994 312.744.285
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
993.558 862.613
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 993.558 862.613
Ticari Borçlar
262.686.598 7.030.628
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 98.972.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 163.713.819 7.030.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 348.079 257.607
Diğer Borçlar
5.306.208 4.264.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.306.208 4.264.613
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 24.123.726 45.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.271.705 673.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.200.205 601.543
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 71.500 71.500
ARA TOPLAM
584.173.991 326.537.808
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
584.173.991 326.537.808
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.089.419 1.830.263
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.089.419 1.830.263
Ticari Borçlar
93.999.706 213.927.882
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 93.999.706 198.690.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 15.236.984
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.528.268 41.506.145
Uzun Vadeli Karşılıklar
263.742 252.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 263.742 252.042
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.881.135 257.516.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
682.055.126 584.054.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
371.461.403 264.843.978
Ödenmiş Sermaye
17 150.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.692.642 54.620.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.574 -63.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
157.106.336 143.763.391
Net Dönem Karı veya Zararı
6.528.523 13.342.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
371.461.403 264.843.978
TOPLAM KAYNAKLAR
1.053.516.529 848.898.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 366.808.714 16.659.624
Satışların Maliyeti
18 -296.518.984 -5.773.321
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.289.730 10.886.303
BRÜT KAR (ZARAR)
70.289.730 10.886.303
Genel Yönetim Giderleri
19, 20 -8.116.213 -6.616.376
Pazarlama Giderleri
19 -259.420 -474.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.824.653 15.955.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -56.044.154 -43.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.694.596 19.706.461
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.694.596 19.706.461
Finansman Gelirleri
22 3.475.443 12.833.241
Finansman Giderleri
22 -5.641.516 -19.196.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.528.523 13.342.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.528.523 13.342.945
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.528.523 13.342.945
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.528.523 13.342.945
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,07550000 0,26690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 16.382 -26.407
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.382 -26.407
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.544.905 13.316.538
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.544.905 13.316.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910872


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,2506 Değişim: 1,13%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,2666
Açılış: 7,1695
8,8746 Değişim: 1,70%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,8989
Açılış: 8,7262
414,69 Değişim: -0,23%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 416,87
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.