KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2020 - 00:20
KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
38.243.618 -38.243.618 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
430.612 430.612 430.612
Dönem Karı (Zararı)
430.612 430.612 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
142.335 383.123 525.458 525.458
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 -620.952 52.913.347 52.568.417 -37.549 3.181.476 91.194.974 430.612 249.630.325 0 249.630.325
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 91.194.974 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.342.945 -13.342.945 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.114.930 3.114.930 3.114.930
Dönem Karı (Zararı)
3.114.930 3.114.930 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
100.000.000 72.520 100.072.520 100.072.520
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 150.000.000 0 54.692.642 52.568.417 -63.956 3.181.476 104.537.919 3.114.930 368.031.428 0 368.031.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.002.467 -89.064.093
Dönem Karı (Zararı)
3.114.930 430.612
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.975.641 4.696.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 458.661 421.124
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.669.651 784.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.424.010 784.211
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
245.641
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 846.489 3.701.785
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
840 -210.937
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
840
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-210.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-88.348.920 -96.457.761
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.514.120 326.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.514.120 326.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.939.138
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.939.138
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-259.327.529 -162.255.916
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-47.812.869
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.857.638 -4.337.777
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-248.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
81.106.618 -4.337.777
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.856.222 60.719.733
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.856.222 60.719.733
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.243.320 9.089.432
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
99.819 9.122.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
144.143.501 -32.877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.258.349 -91.330.966
Alınan Faiz
661.286 2.675.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-504.944
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
99.540 -408.839
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.623.321
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.575.937
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.199.258
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.906.732 101.348.689
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 72.520 525.458
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
868.424.651 105.275.500
Kredilerden Nakit Girişleri
8 155.031.618
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 715.082.320 105.275.500
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-1.689.287
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-889.812.520 -4.452.269
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -4.452.269
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-889.812.520
Ödenen Faiz
-16.777.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.095.735 10.661.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.095.735 10.661.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.922.441 23.439.779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.826.706 34.101.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.826.874 25.013.066
Ticari Alacaklar
2.934.896 666.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.934.896 666.417
Diğer Alacaklar
1.947.000 7.862
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.947.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.862
Peşin Ödenmiş Giderler
10 81.073.579 33.260.710
ARA TOPLAM
90.782.349 58.948.055
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.782.349 58.948.055
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Stoklar
12 790.279.936 514.771.103
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 218.679.805 218.679.805
Maddi Duran Varlıklar
13 2.398.664 2.436.500
Diğer Duran Varlıklar
16 53.862.255 54.061.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.065.221.701 789.950.063
TOPLAM VARLIKLAR
1.156.004.050 848.898.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
293.044.093 313.403.579
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 155.641.701 659.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 137.402.392 312.744.285
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.276 231.870
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 72.276 231.870
Ticari Borçlar
129.507.714 49.401.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 47.046.591 42.371.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 82.461.123 7.030.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 144.834 257.607
Diğer Borçlar
2.521.164 4.264.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.521.164 4.264.613
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 37.227.811 45.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.525.999 673.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.454.499 601.543
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 71.500 71.500
ARA TOPLAM
464.043.891 368.278.183
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
464.043.891 368.278.183
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.834.586 2.461.006
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.834.586 2.461.006
Ticari Borçlar
172.308.434 171.556.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 151.395.327 156.319.780
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 20.913.107 15.236.984
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 148.467.559 41.506.145
Uzun Vadeli Karşılıklar
318.152 252.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 318.152 252.042
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
323.928.731 215.775.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
787.972.622 584.054.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
368.031.428 264.843.978
Ödenmiş Sermaye
18 150.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.692.642 54.620.122
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3, 18 52.568.417 52.568.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.956 -63.956
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-63.956 -63.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
104.537.919 91.194.974
Net Dönem Karı veya Zararı
3.114.930 13.342.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
368.031.428 264.843.978
TOPLAM KAYNAKLAR
1.156.004.050 848.898.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 13.052.774 11.175.743 5.434.755 3.755.669
Satışların Maliyeti
19 -2.176.425 -3.347.092 -678.464 -1.337.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.876.349 7.828.651 4.756.291 2.418.530
BRÜT KAR (ZARAR)
10.876.349 7.828.651 4.756.291 2.418.530
Genel Yönetim Giderleri
20, 21 -6.453.790 -5.157.845 -2.284.609 -1.665.266
Pazarlama Giderleri
20 -243.718 -414.301 -127.714 -21.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 271.528 1.014.296 44.019 227.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -35.522 -42.691 -13.899 -24.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.414.847 3.228.110 2.374.088 934.984
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 210.935 -2
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.414.847 3.439.045 2.374.088 934.982
Finansman Gelirleri
23 1.631.630 10.992.588 910.685 2.223.452
Finansman Giderleri
23 -2.931.547 -14.001.021 -1.993.276 -4.418.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.114.930 430.612 1.291.497 -1.260.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.114.930 430.612 1.291.497 -1.260.551
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.114.930 430.612 1.291.497 -1.260.551
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.114.930 430.612 1.291.497 -1.260.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,05230000 0,00870000 0,02170000 0,02530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.114.930 430.612 1.291.497 -1.260.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.114.930 430.612 1.291.497 -1.260.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885257


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.