KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2020 - 18:11
KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
38.243.618 -38.243.618 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.407 13.342.945 13.316.538 13.316.538
Dönem Karı (Zararı)
13.342.945 13.342.945 13.342.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.407 -26.407 -26.407
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
763.287 2.089.898 2.853.185 2.853.185
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 91.194.974 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 91.194.974 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978
Transferler
13.342.945 -13.342.945 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
960.125 960.125 960.125
Dönem Karı (Zararı)
960.125 960.125 960.125
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 104.537.919 960.125 960.125 265.804.103 0 265.804.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.186.175 -65.512.820
Dönem Karı (Zararı)
960.125 1.919.758
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
648.930 -1.007.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 152.093 152.315
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
377.953 109.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-72.787 21.136
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
450.740 88.257
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
118.884 2.531
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.271.766
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.323.763 -67.134.725
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-503.672 -86.500
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.220.647 -3.560.818
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.431.853 389.693
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.302.920 -17.367.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.470.511 -46.510.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-44.337.560 -46.510.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.132.951
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-50.714.708 -66.222.494
Alınan Faiz
23 405.455 835.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -456.537
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 579.615 -125.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-523.499 358.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -19.615
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 830.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -451.789
Ödenen Faiz
23 -524.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.665.789 46.063.008
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.533
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
352.995.190 45.961.475
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 352.995.190 45.961.475
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-311.156.572 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -311.156.572
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -172.829
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.043.885 -19.091.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.043.885 -19.091.216
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 24.922.441 23.439.779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.878.556 4.348.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.908.338 25.013.066
Ticari Alacaklar
719.349 666.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 719.349 666.417
Diğer Alacaklar
0 7.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 7.862
Peşin Ödenmiş Giderler
10 77.598.270 33.260.710
ARA TOPLAM
94.225.957 58.948.055
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.225.957 58.948.055
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Stoklar
12 535.991.750 514.771.103
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 218.679.805 218.679.805
Maddi Duran Varlıklar
13 2.692.346 2.436.500
Diğer Duran Varlıklar
16 57.194.565 54.061.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
814.559.507 789.950.063
TOPLAM VARLIKLAR
908.785.464 848.898.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
356.886.138 313.403.579
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 818.229 659.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 356.067.909 312.744.285
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
205.577 231.870
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 205.577 231.870
Ticari Borçlar
8.704.765 7.030.628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.704.765 7.030.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 106.285 257.607
Diğer Borçlar
2.456.813 4.264.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.456.813 4.264.613
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 26.385 45.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
875.115 673.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 803.615 601.543
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 71.500 71.500
ARA TOPLAM
369.261.078 325.907.065
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
369.261.078 325.907.065
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.834.587 2.461.006
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.834.587 2.461.006
Ticari Borçlar
205.821.892 213.927.882
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 189.291.829 198.690.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 16.530.063 15.236.984
Uzun Vadeli Karşılıklar
274.079 252.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 274.079 252.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 64.789.725 41.506.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
273.720.283 258.147.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
642.981.361 584.054.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
265.804.103 264.843.978
Ödenmiş Sermaye
18 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.620.122 54.620.122
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3, 18 52.568.417 52.568.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.956 -63.956
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-63.956 -63.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
104.537.919 91.194.974
Net Dönem Karı veya Zararı
960.125 13.342.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.804.103 264.843.978
TOPLAM KAYNAKLAR
908.785.464 848.898.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.904.739 3.702.077
Satışların Maliyeti
19 -670.719 -850.568
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.234.020 2.851.509
BRÜT KAR (ZARAR)
3.234.020 2.851.509
Genel Yönetim Giderleri
20, 21 -2.386.622 -1.812.511
Pazarlama Giderleri
20 -44.637 -203.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 215.063 752.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.936 -13.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.006.888 1.575.337
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 0 207.037
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.006.888 1.782.374
Finansman Gelirleri
23 533.416 999.831
Finansman Giderleri
23 -580.179 -862.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
960.125 1.919.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
960.125 1.919.758
DÖNEM KARI (ZARARI)
960.125 1.919.758
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
960.125 1.919.758
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,01900000 0,03900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
960.125 1.919.758
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
960.125 1.919.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840900


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.569 Değişim: 0,28% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,4169 Değişim: -0,03%
Düşük 7,3931 21.01.2021 Yüksek 7,4232
Açılış: 7,4191
8,9974 Değişim: 0,13%
Düşük 8,9624 21.01.2021 Yüksek 9,0049
Açılış: 8,9856
445,50 Değişim: -0,05%
Düşük 444,86 21.01.2021 Yüksek 446,71
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.