KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2019 - 18:10
KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 54.235.559 52.568.417 0 3.181.476 37.163.514 15.787.842 212.936.808 0 212.936.808
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.787.842 -15.787.842 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.176.600 12.176.600 12.176.600
Dönem Karı (Zararı)
12.176.600 12.176.600 12.176.600
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-763.287 -1.705.335 -2.468.622 -2.468.622
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 3.181.476 52.951.356 12.176.200 222.644.786 0 222.644.786
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255
Transferler
38.243.618 -38.243.618 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
430.612 430.612 430.612
Dönem Karı (Zararı)
430.612 430.612 430.612
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.549 -37.549
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
142.335 383.123 525.458 525.458
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 620.952 52.913.347 52.568.417 -37.549 3.181.476 91.194.974 430.612 249.630.325 0 249.630.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-89.064.093 -43.191.901
Dönem Karı (Zararı)
430.612 12.176.600
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.696.183 -4.650.138
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
421.124 21.651
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
784.211 78.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
784.211 56.511
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.385
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.701.785 -684.376
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.040.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.040.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-210.937 -26.309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-210.937 -26.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.457.761 -51.136.135
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
326.767 -1.094.133
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-162.255.916 -210.451.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.337.777 -196.920
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.719.733 212.340.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.089.432 -51.734.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.122.309 -50.898.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-32.877 -835.880
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-91.330.966 -43.609.673
Alınan Faiz
2.675.712 684.376
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-408.839 -266.604
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.623.321 -1.820.191
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.575.937 1.008.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.199.258 -2.828.691
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.348.689 42.474.750
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.468.622
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
525.458
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.275.500 47.487.204
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
105.275.500 47.487.204
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.452.269 -2.543.832
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.543.832
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.452.269
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.661.275 -2.537.342
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.661.275 -2.537.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.439.779 16.380.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.101.054 13.843.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 34.161.057 23.484.327
Ticari Alacaklar
919.427 1.238.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 919.427 1.238.618
Diğer Alacaklar
7.863 287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.863 287
Peşin Ödenmiş Giderler
10 75.957.472 47.014.696
ARA TOPLAM
111.045.819 71.737.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.045.819 71.737.928
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Stoklar
12 421.418.964 259.163.048
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 203.835.488 202.001.230
Maddi Duran Varlıklar
13 2.790.621 337.059
Diğer Duran Varlıklar
16 45.452.414 30.086.202
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
673.498.528 491.588.580
TOPLAM VARLIKLAR
784.544.347 563.326.508
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
269.219.781 98.100.462
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 242.439 807.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 268.977.342 97.293.322
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
255.743 79.570
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 255.743 79.570
Ticari Borçlar
7.139.267 7.257.290
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.139.267 7.257.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 115.979 678.005
Diğer Borçlar
1.858.464 1.891.341
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.858.464 1.891.341
Türev Araçlar
7 46.650
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 12.613.603 1.090.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.355.648 573.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.284.148 499.937
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 71.500 74.000
ARA TOPLAM
292.605.135 109.671.004
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
292.605.135 109.671.004
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.643.995 142.980
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.643.995 142.980
Ticari Borçlar
209.573.534 185.834.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 188.877.111 160.800.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 20.696.423 25.034.200
Uzun Vadeli Karşılıklar
345.476 282.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 345.476 282.068
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 29.745.882 18.721.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.308.887 204.981.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
534.914.022 314.652.253
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
249.630.325 248.674.255
Ödenmiş Sermaye
18 50.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18, 26 -620.952 -763.287
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.913.347 52.530.224
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3, 18 52.568.417 52.568.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.549 -37.549
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-37.549 -37.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
91.194.974 52.951.356
Net Dönem Karı veya Zararı
430.612 38.243.618
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
249.630.325 248.674.255
TOPLAM KAYNAKLAR
784.544.347 563.326.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 11.175.743 10.679.469 3.755.669 3.652.055
Satışların Maliyeti
19 -3.347.092 -3.090.941 -1.337.139 -1.018.650
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.828.651 7.588.528 2.418.530 2.633.405
BRÜT KAR (ZARAR)
7.828.651 7.588.528 2.418.530 2.633.405
Genel Yönetim Giderleri
20, 21 -5.157.845 -3.922.356 -1.665.266 -1.379.547
Pazarlama Giderleri
20, 21 -414.301 -888.885 -21.349 -439.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.014.296 581.791 227.901 147.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -42.691 -11.145 -24.832 -6.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.228.110 3.347.933 934.984 955.965
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 210.935 4.241.833 -2 175.524
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.439.045 7.589.766 934.982 1.131.489
Finansman Gelirleri
23 10.992.588 15.124.230 2.223.452 11.571.967
Finansman Giderleri
23 -14.001.021 -10.537.396 -4.418.985 -8.039.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
430.612 12.176.600 -1.260.551 4.663.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
430.612 12.176.600 -1.260.551 4.663.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
430.612 12.176.600 -1.260.551 4.663.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
430.612 12.176.600 -1.260.551 4.663.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 26 0,00870000 0,24480000 -0,02530000 0,09470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
430.612 12.176.600 -1.260.551 4.663.722
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
430.612 12.176.600 -1.260.551 4.663.722http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794411


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: 0,46% Hacim : 6.865 Mio.TL Son veri saati : 11:23
Düşük 1.431 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2892 Değişim: 0,24%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0200 Değişim: 0,15%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0410
Açılış: 10,005
485,23 Değişim: 0,55%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.