KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 19:25
KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 54.235.559 52.568.417 3.181.476 24.829.003 12.334.511 197.148.966 0 197.148.966
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12.334.511 -12.334.511 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
7.016.747 7.016.747 7.016.747
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 54.235.559 52.568.417 3.181.476 37.163.514 7.016.747 204.165.713 0 204.165.713
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 54.235.559 52.568.417 3.181.476 37.163.514 15.787.842 212.936.808 0 212.936.808
Transferler
15.787.842 -15.787.842 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
12.176.600 12.176.600 12.176.600
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-763.287 -1.705.335 -2.468.622 -2.468.622
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 3.181.476 52.951.356 12.176.600 222.644.786 0 222.644.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.191.901 11.514.994
Dönem Karı (Zararı)
12.176.600 7.016.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.650.138 875.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.651 91.862
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.040.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.040.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
78.896 801.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
56.511
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.385 801.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-684.376 -18.215
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-26.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.136.135 2.935.228
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.094.133 1.420.487
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-210.451.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-196.920 356.561
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
212.340.472 2.344.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.734.013 -1.186.506
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-50.898.133 383.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-835.880 -1.570.079
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.609.673 10.827.562
Alınan Faiz
684.376 807.019
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-266.604 -119.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.820.191 -400.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.008.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.828.691 -400.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.474.750 -2.418
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.468.622
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.487.204
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47.487.204
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.543.832 -2.418
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.543.832 -2.418
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.537.342 11.112.576
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.537.342 11.112.576
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.380.356 3.407.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.843.014 14.520.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.857.393 16.401.225
Ticari Alacaklar
1.386.294 534.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.386.294 534.269
Diğer Alacaklar
242.108 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 242.108 0
Peşin Ödenmiş Giderler
54.511.744 1.344.278
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 54.511.744 1.344.278
ARA TOPLAM
69.997.539 18.279.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.997.539 18.279.772
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.041 1.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.045
Stoklar
12 244.630.644 33.912.499
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 173.950.475 171.466.975
Maddi Duran Varlıklar
13 95.027 116.663
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 15
Diğer Duran Varlıklar
16 27.019.974 26.184.090
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
445.697.161 231.681.287
TOPLAM VARLIKLAR
515.694.700 249.961.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.806.345 5.359.141
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 5.359.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 48.806.345 0
Ticari Borçlar
444.088 641.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 444.088 641.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 312.503 579.107
Diğer Borçlar
8.735.311 5.513.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.27 386.297 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.349.014 5.513.662
Ertelenmiş Gelirler
10 22.965.182 875.059
Kısa Vadeli Karşılıklar
919.197 195.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 837.797 113.901
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 81.400 81.400
ARA TOPLAM
82.182.626 13.163.278
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.182.626 13.163.278
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
210.674.711 23.646.011
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,27 174.277.500 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 36.397.211 23.646.011
Uzun Vadeli Karşılıklar
192.577 214.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 192.577 214.962
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.867.288 23.860.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
293.049.914 37.024.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
222.644.786 212.936.808
Ödenmiş Sermaye
18 50.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -763.287 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.530.224 54.235.559
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3,18 52.568.417 52.568.417
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.951.356 37.163.514
Net Dönem Karı veya Zararı
12.176.600 15.787.842
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
222.644.786 212.936.808
TOPLAM KAYNAKLAR
515.694.700 249.961.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 10.679.469 10.373.898 3.652.055 3.614.226
Satışların Maliyeti
19,21 -3.090.941 -1.998.868 -1.018.650 -691.164
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.588.528 8.375.030 2.633.405 2.923.062
BRÜT KAR (ZARAR)
7.588.528 8.375.030 2.633.405 2.923.062
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -3.922.356 -3.155.767 -1.379.547 -1.128.317
Pazarlama Giderleri
20 -888.885 0 -439.441 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 581.791 999.132 147.674 46.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -11.145 -8.555 -6.126 111.529
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.347.933 6.209.840 955.965 1.952.438
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 4.241.833 0 175.524 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.589.766 6.209.840 1.131.489 1.952.438
Finansman Gelirleri
23 15.124.230 982.849 11.571.967 474.513
Finansman Giderleri
23 -10.537.396 -175.942 -8.039.734 -34.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.176.600 7.016.747 4.663.722 2.392.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.176.600 7.016.747 4.663.722 2.392.177
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.176.600 7.016.747 4.663.722 2.392.177
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.176.600 7.016.747 4.663.722 2.392.177
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) 26 0,24480000 0,14030000 0,09470000 0,04780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.176.600 7.016.747 4.663.722 2.392.177
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.176.600 7.016.747 4.663.722 2.392.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716553


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.