KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 20:59
KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735
Transferler
-5.574.751 -5.574.751 -5.574.751 25.782.248 -20.207.497 5.574.751
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.809.544 -1.809.544 -1.809.544 -11.318.193 -11.318.193 32.572.371 32.572.371 19.444.634 19.444.634
Dönem Karı (Zararı)
32.572.371 32.572.371 32.572.371 32.572.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.809.544 -1.809.544 -1.809.544 -11.318.193 -11.318.193 -13.127.737 -13.127.737
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 211.667.989 -11.452.581 200.215.408 200.215.408 -47.535.214 -47.535.214 416.144 -79.565.481 32.572.371 -46.993.110 206.151.369 206.151.369
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 206.135.515 -15.527.452 190.608.063 190.608.063 -48.096.431 -48.096.431 416.144 -74.033.007 133.569.666 59.536.659 302.512.576 302.512.576
Transferler
-5.345.130 -5.345.130 -5.345.130 138.914.796 -133.569.666 5.345.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.268.082 -1.268.082 -1.268.082 -10.865.782 -10.865.782 37.249.516 37.249.516 25.115.652 25.115.652
Dönem Karı (Zararı)
37.249.516 37.249.516 37.249.516 37.249.516
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.268.082 -1.268.082 -1.268.082 -10.865.782 -10.865.782 -12.133.864 -12.133.864
Kar Payları
1.274.073 -12.676.537 -12.676.537 -11.402.464 -11.402.464
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 200.790.385 -16.795.534 183.994.851 183.994.851 -58.962.213 -58.962.213 1.690.217 52.205.252 37.249.516 89.454.768 316.225.764 316.225.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.912.807 110.817.106
Dönem Karı (Zararı)
37.249.516 32.572.371
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.249.516 32.572.371
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.199.001 108.827.397
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 21.847.114 21.065.550
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.054.550 1.083.204
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 461.685 768.313
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.592.865 314.891
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.445.469 29.191.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.891.384 2.983.778
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 15.773.899 213.316
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30.780.186 25.994.857
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.533.949 38.090.037
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16.a -2.351.481 -1.866.886
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.b 40.885.430 39.956.923
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.955.070 13.648.211
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 3.712.831 6.615.229
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-349.982 -866.785
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-349.982 -866.785
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-157.705.638 -29.321.336
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-306.136.721 -66.195.979
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -2.286.519 -915.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -303.850.202 -65.280.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.616.964 3.534.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.616.964 3.534.008
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -178.745.469 -21.865.205
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.212.248 -173.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
337.907.032 45.049.630
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 94.815.724 32.215.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 243.091.308 12.833.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
999.953 969.746
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.657.068 7.529.566
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.657.068 7.529.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.558.289 1.830.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.558.289 1.830.584
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.742.879 112.078.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.830.072 -1.261.326
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.563.268 2.172.428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
476.268 1.174.523
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 476.268 1.174.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.440.617 -6.265.881
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -19.422.513 -6.214.369
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.104 -51.512
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.600 5.396.900
Alınan Faiz
2.351.481 1.866.886
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.469.999 -84.326.654
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
278.000.000 218.169.473
Kredilerden Nakit Girişleri
8 278.000.000 218.169.473
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-182.690.194 -250.267.955
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -182.690.194 -250.267.955
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 68.885 407.211
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-773.535 -4.364.003
Ödenen Temettüler
3 -11.402.464
Ödenen Faiz
-36.732.693 -48.271.380
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.819.538 28.662.880
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
386.644 671.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.206.182 29.334.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.457.530 29.042.245
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.663.712 58.376.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
83.663.712 50.457.530
Ticari Alacaklar
1.159.873.609 436.387.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 17.056.977 13.629.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.142.816.632 422.758.037
Diğer Alacaklar
6.931.476 2.729.599
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.931.476 2.729.599
Stoklar
6 452.929.024 275.776.420
Peşin Ödenmiş Giderler
5.172.464 2.660.984
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 5.172.464 2.660.984
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 935.684
Diğer Dönen Varlıklar
5.116.333 7.701.246
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 5.116.333 7.701.246
ARA TOPLAM
1.713.686.618 776.649.143
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
2.989.661 3.039.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.716.676.279 779.688.404
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 1.602.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 1.602.500
Diğer Alacaklar
23.134 23.134
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 23.134 23.134
Maddi Duran Varlıklar
7.a 423.451.173 424.244.257
Arazi ve Arsalar
157.959.000 157.959.595
Binalar
85.847.588 85.938.621
Tesis, Makine ve Cihazlar
127.784.320 131.266.625
Taşıtlar
361.448 462.272
Mobilya ve Demirbaşlar
42.056.446 38.368.571
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.442.371 10.248.573
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.b 11.243.713 6.851.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.633.049 17.260.485
Şerefiye
2.955.051 2.955.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.677.998 14.305.434
Peşin Ödenmiş Giderler
3.767.230 66.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.767.230 66.462
Diğer Duran Varlıklar
338 338
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
338 338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
457.118.637 450.048.859
TOPLAM VARLIKLAR
2.173.794.916 1.229.737.263
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 203.938.916 173.476.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
203.938.916 173.476.716
Banka Kredileri
203.938.916 173.476.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
150.071.401 122.465.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 150.071.401 122.465.284
Banka Kredileri
145.983.296 120.007.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.088.105 2.457.892
Ticari Borçlar
738.246.394 378.003.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 213.831.292 104.840.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 524.415.102 273.162.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.598.974 5.599.021
Diğer Borçlar
6.502.750 4.770.057
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.571.011 1.502.126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.931.739 3.267.931
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
475.232.119 60.337.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 475.232.119 60.337.462
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.357.080 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.063.151 5.259.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.056.377 807.074
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 51.006.774 4.452.697
ARA TOPLAM
1.634.010.785 749.911.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.634.010.785 749.911.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
168.300.331 120.996.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 168.300.331 120.996.941
Banka Kredileri
160.138.439 117.467.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.161.892 3.529.672
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.018.103 36.620.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.018.103 36.620.988
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 15.239.933 19.695.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
223.558.367 177.313.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.857.569.152 927.224.687
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
316.225.764 302.512.576
Ödenmiş Sermaye
12 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
183.994.851 190.608.063
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
183.994.851 190.608.063
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 200.790.385 206.135.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.795.534 -15.527.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-58.962.213 -48.096.431
Yabancı Para Çevrim Farkları
-58.962.213 -48.096.431
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.690.217 416.144
Yasal Yedekler
1.690.217 416.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.205.252 -74.033.007
Net Dönem Karı veya Zararı
37.249.516 133.569.666
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
316.225.764 302.512.576
TOPLAM KAYNAKLAR
2.173.794.916 1.229.737.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.060.466.681 615.156.768 589.471.410 334.650.234
Satışların Maliyeti
13 -774.497.946 -410.537.638 -451.696.848 -223.445.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
285.968.735 204.619.130 137.774.562 111.204.851
BRÜT KAR (ZARAR)
285.968.735 204.619.130 137.774.562 111.204.851
Genel Yönetim Giderleri
14 -34.986.869 -28.687.819 -17.401.167 -13.588.211
Pazarlama Giderleri
14 -97.239.248 -65.030.888 -55.533.283 -33.700.336
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-17.282.897 -12.585.738 -9.434.569 -6.112.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 19.380.968 19.626.321 1.504.545 6.481.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -76.276.230 -36.120.533 -19.780.061 -9.599.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.564.459 81.820.473 37.130.027 54.685.705
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
349.982 910.205 349.982 235.035
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -43.420 -4.138
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.914.441 82.687.258 37.480.009 54.916.602
Finansman Gelirleri
16 10.551.882 7.977.560 4.344.100 2.844.333
Finansman Giderleri
16 -49.503.976 -51.477.218 -27.552.884 -22.228.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.962.347 39.187.600 14.271.225 35.532.052
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.712.831 -6.615.229 1.146.637 -4.751.641
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.851.038 0 -3.692.679 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.138.207 -6.615.229 4.839.316 -4.751.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.249.516 32.572.371 15.417.862 30.780.411
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.249.516 32.572.371 15.417.862 30.780.411
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37.249.516 32.572.371 15.417.862 30.780.411
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 18 0,37250000 0,32570000 0,15420000 0,30780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.268.082 -1.809.544 -1.369.057 -1.731.047
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.585.103 -2.261.931 -1.711.321 -2.163.810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
317.021 452.387 342.264 432.763
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
317.021 452.387 342.264 432.763
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.865.782 -11.318.193 -4.856.601 -5.858.578
Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.865.782 -11.318.193 -4.856.601 -5.858.578
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-10.865.782 -11.318.193 -4.856.601 -5.858.578
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.133.864 -13.127.737 -6.225.658 -7.589.625
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.115.652 19.444.634 9.192.204 23.190.786
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.115.652 19.444.634 9.192.204 23.190.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956512


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.