KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 22:15
KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 159.015.758 -6.914.092 152.101.666 152.101.666 -7.532.247 -7.532.247 416.144 -84.218.039 -3.615.419 -87.833.458 157.200.246 157.200.246
Transferler
-9.127.203 -9.127.203 -9.127.203 5.511.784 3.615.419 9.127.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.586.930 -1.871.457 26.715.473 26.715.473 -15.695.026 -15.695.026 -38.252.547 -38.252.547 -27.232.100 -27.232.100
Dönem Karı (Zararı)
-38.252.547 -38.252.547 -38.252.547 -38.252.547
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.586.930 -1.871.457 26.715.473 26.715.473 -15.695.026 -15.695.026 11.020.447 11.020.447
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 178.475.485 -8.785.549 169.689.936 169.689.936 -23.227.273 -23.227.273 416.144 -78.706.255 -38.252.547 -116.958.802 129.968.146 129.968.146
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 178.475.485 -8.785.549 169.689.936 169.689.936 -23.227.273 -23.227.273 416.144 -78.706.255 -38.252.547 -116.958.802 129.968.146 129.968.146
Transferler
-11.611.073 -11.611.073 -11.611.073 -26.641.474 38.252.547 11.611.073
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.378.328 -857.488 49.520.840 49.520.840 -12.989.748 -12.989.748 20.207.497 20.207.497 56.738.589 56.738.589
Dönem Karı (Zararı)
20.207.497 20.207.497 20.207.497 20.207.497
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.378.328 -857.488 49.520.840 49.520.840 -12.989.748 -12.989.748 36.531.092 36.531.092
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
160.502.535 -72.011.666
Dönem Karı (Zararı)
20.207.497 -38.252.547
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.207.497 -38.252.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
161.172.720 183.712.892
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 41.657.135 29.095.716
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.138.218 10.049.477
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 22.240.592 9.375.025
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 897.626 238.708
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 435.744
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.900.612 5.634.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.634.547 5.745.468
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-232.301 81.582
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
498.366 -192.195
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
104.278.208 91.433.117
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.965.677 -1.441.258
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 110.243.885 92.874.375
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.696.857 50.196.417
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -22.583.201 -2.226.303
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
84.891 -470.387
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
84.891 -470.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.036.660 -210.603.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.816.767 -61.010.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.192.547 -5.420.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.009.314 -55.590.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
755.005 5.400.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
755.005 5.400.555
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.777.006 -25.896.482
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.119.106 -1.100.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.598.316 -129.487.645
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.697.405 -64.589.517
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.099.089 -64.898.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
698.575 -407.324
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.824 3.515
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.824 3.515
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.416.475 1.392.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.249.092 502.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.249.092 502.532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
167.343.557 -65.143.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.315.999 -5.779.697
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.525.023 -1.088.368
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.992.478 -16.321.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.231.247 7.414.926
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.231.247 7.414.926
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.189.402 -24.245.922
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -22.044.706 -23.778.925
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -144.696 -466.997
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
24 0 -931.401
Alınan Faiz
5.965.677 1.441.258
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-136.824.610 82.911.535
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 542.528.237 696.823.087
Kredilerden Nakit Girişleri
13 542.528.237 696.823.087
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -561.641.492 -527.560.132
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -561.641.492 -527.560.132
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-3.684.289 3.890.977
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.261.981 0
Ödenen Faiz
-105.765.085 -90.242.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.685.447 -5.421.270
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
141.242 40.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.826.689 -5.381.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.215.556 24.596.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.042.245 19.215.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 29.042.245 19.215.556
Ticari Alacaklar
384.485.877 411.051.163
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 12.223.841 13.387.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 372.262.036 397.664.078
Diğer Alacaklar
2.415.911 1.444.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.415.911 1.444.479
Stoklar
7 168.142.318 161.262.938
Peşin Ödenmiş Giderler
3.014.101 3.141.737
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.014.101 3.141.737
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.182.959 1.249.092
Diğer Dönen Varlıklar
5.953.959 6.470.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 5.953.959 6.470.373
ARA TOPLAM
595.237.370 603.835.338
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 11.227.470 3.689.207
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
606.464.840 607.524.545
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
717.000 84.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 717.000 84.499
Diğer Alacaklar
25.634 1.235.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 25.634 1.235.657
Maddi Duran Varlıklar
9.a 443.224.785 404.108.021
Arazi ve Arsalar
157.959.595 119.998.605
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.646.175 7.611.855
Binalar
81.696.169 64.608.791
Tesis, Makine ve Cihazlar
146.128.421 161.180.052
Taşıtlar
666.615 385.498
Mobilya ve Demirbaşlar
44.173.904 45.218.367
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.953.906 5.104.853
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.b 12.712.840 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.950.827 11.507.462
Şerefiye
11 2.955.051 2.955.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 11.995.776 8.552.411
Peşin Ödenmiş Giderler
211.733 1.203.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 211.733 1.203.203
Diğer Duran Varlıklar
338 338
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
338 338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
471.843.157 418.139.180
TOPLAM VARLIKLAR
1.078.307.997 1.025.663.725
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
190.813.009 201.051.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 190.813.009 201.051.418
Banka Kredileri
190.813.009 201.051.418
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
155.994.466 149.066.727
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4-13 633.429 0
Banka Kredileri
633.429 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 155.361.037 149.066.727
Banka Kredileri
148.406.481 149.066.727
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.954.556 0
Ticari Borçlar
244.903.665 238.280.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 62.438.366 80.601.409
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 182.465.299 157.679.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.329.241 3.630.666
Diğer Borçlar
4.166.866 7.933.979
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.158.821 4.843.110
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 3.008.045 3.090.869
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.259.328 21.842.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 30.259.328 21.842.853
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.164.228 2.835.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 615.112 552.311
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.549.116 2.283.051
ARA TOPLAM
633.630.803 624.641.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
633.630.803 624.641.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
223.814.218 221.919.993
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-13 29.701.000 0
Banka Kredileri
29.701.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 194.113.218 221.919.993
Banka Kredileri
187.536.387 221.919.993
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.576.831 0
Ticari Borçlar
0 3.014.138
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 0 3.014.138
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.859.633 22.532.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 25.859.633 22.532.026
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 8.296.608 23.587.913
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
257.970.459 271.054.070
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
891.601.262 895.695.579
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
186.706.735 129.968.146
Ödenmiş Sermaye
18 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
207.599.703 169.689.936
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
207.599.703 169.689.936
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 217.242.740 178.475.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -9.643.037 -8.785.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.217.021 -23.227.273
Yabancı Para Çevrim Farkları
-36.217.021 -23.227.273
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
416.144 416.144
Yasal Yedekler
18 416.144 416.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-105.347.729 -78.706.255
Net Dönem Karı veya Zararı
20.207.497 -38.252.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
186.706.735 129.968.146
TOPLAM KAYNAKLAR
1.078.307.997 1.025.663.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.134.431.323 1.070.851.532
Satışların Maliyeti
19 -774.035.926 -752.792.627
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
360.395.397 318.058.905
BRÜT KAR (ZARAR)
19 360.395.397 318.058.905
Genel Yönetim Giderleri
20 -55.556.466 -50.988.988
Pazarlama Giderleri
20 -131.916.180 -126.839.942
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -23.537.494 -21.426.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 141.477.295 298.079.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -167.731.042 -358.338.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
123.131.510 58.544.198
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 229.117 2.027.083
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -314.008 -1.992.440
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
123.046.619 58.578.841
Finansman Gelirleri
23 10.349.209 11.612.547
Finansman Giderleri
23 -135.771.532 -110.670.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.375.704 -40.478.850
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.583.201 2.226.303
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -342.064 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 22.925.265 2.226.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.207.497 -38.252.547
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.207.497 -38.252.547
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.207.497 -38.252.547
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 26 0,20210000 -0,38250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.520.840 26.715.473
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
58.226.660 35.733.663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.071.860 -2.339.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.633.960 -6.678.869
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -7.848.332 -7.146.733
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 214.372 467.864
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.989.748 -15.695.026
Yabancı Para Çevrim Farkları
-12.989.748 -15.695.026
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-12.989.748 -15.695.026
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.531.092 11.020.447
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.738.589 -27.232.100
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.738.589 -27.232.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823097


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,00% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 18.10.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
9,3029 Değişim: -0,30%
Düşük 9,2850 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8477 Değişim: -0,03%
Düşük 10,8245 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
531,83 Değişim: 0,38%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.