KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:32
KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 159.015.758 -6.914.092 152.101.666 152.101.666 -7.532.247 -7.532.247 416.144 -92.512.425 -3.615.419 -96.127.844 148.905.860 148.905.860
Transferler
-5.870.335 -5.870.335 -5.870.335 2.254.916 3.615.419 5.870.335
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.329.033 -1.329.033 -1.329.033 -21.699.945 -21.699.945 -41.547.224 -41.547.224 -64.576.202 -64.576.202
Dönem Karı (Zararı)
-41.547.224 -41.547.224 -41.547.224 -41.547.224
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.329.033 -1.329.033 -1.329.033 -21.699.945 -21.699.945 -23.028.978 -23.028.978
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 153.145.423 -8.243.125 144.902.298 144.902.298 -29.232.192 -29.232.192 416.144 -90.257.509 -41.547.224 -131.804.733 84.329.658 84.329.658
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 178.475.485 -8.785.549 169.689.936 169.689.936 -23.227.273 -23.227.273 416.144 -78.706.255 -38.252.547 -116.958.802 129.968.146 129.968.146
Transferler
-8.776.210 -8.776.210 -8.776.210 -29.476.337 38.252.547 8.776.210
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-764.218 -764.218 -764.218 -6.927.860 -6.927.860 19.011.587 19.011.587 11.319.509 11.319.509
Dönem Karı (Zararı)
19.011.587 19.011.587 19.011.587 19.011.587
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-764.218 -764.218 -764.218 -6.927.860 -6.927.860 -7.692.078 -7.692.078
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 169.699.275 -9.549.767 160.149.508 160.149.508 -30.155.133 -30.155.133 416.144 -108.182.592 19.011.587 -89.171.005 141.287.655 141.287.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.193.513 -96.223.570
Dönem Karı (Zararı)
19.011.587 -41.547.224
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.011.587 -41.547.224
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
152.336.728 221.815.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 30.304.807 20.802.916
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.196.909 7.348.038
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 19.289.751 4.488.410
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.907.158 2.859.628
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.612.746 40.818.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.736.455 3.677.437
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 829.620 67.490
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30.046.671 37.073.531
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.004.981 58.197.628
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13.a -5.132.426 -5.369.140
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.b 89.137.407 63.566.768
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.157.829 99.388.450
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 22.907
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 22.907
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -19.734.464 -4.697.409
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-206.080 -65.826
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-206.080 -65.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.292.115 -274.036.997
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-166.638.253 -224.390.055
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.575.783 3.955.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-172.214.036 -228.345.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.151.264 -319.384
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-330.031 10.043.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.481.295 -10.362.815
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.473.082 -40.320.945
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.055.664 -75.696
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.119.734 -22.333.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
645.124 -3.676.277
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.474.610 -18.657.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
822.662 406.033
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.748.112 1.358.299
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 636.439
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.748.112 721.860
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -22.907
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
95.508.070 11.960.495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-586.286 -299.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-586.286 -801.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 502.532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
114.056.200 -93.769.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.862.687 -2.454.511
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.537.338 -14.808.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.087.960 181.512
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.087.960 181.512
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.757.724 -21.039.649
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -17.613.027 -20.590.455
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-144.697 -449.194
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 680.344
Alınan Faiz
5.132.426 5.369.140
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.047.650 116.412.006
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
429.563.311 322.959.118
Kredilerden Nakit Girişleri
429.563.311 322.959.118
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-439.087.433 -153.177.603
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-439.087.433 -153.177.603
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
27.052.456 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.850.148 0
Ödenen Faiz
-92.725.836 -53.369.509
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.608.525 5.379.783
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20.373 295.717
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.628.898 5.675.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.215.556 24.596.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.844.454 30.272.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
37.844.454 19.215.556
Ticari Alacaklar
551.306.950 411.051.163
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 8.374.851 13.387.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 542.932.099 397.664.078
Diğer Alacaklar
3.513.054 1.444.479
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
330.031 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.183.023 1.444.479
Stoklar
175.828.862 161.262.938
Peşin Ödenmiş Giderler
2.522.734 3.141.737
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.522.734 3.141.737
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.835.378 1.249.092
Diğer Dönen Varlıklar
460.559 6.470.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
460.559 6.470.373
ARA TOPLAM
773.311.991 603.835.338
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11.227.470 3.689.207
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
784.539.461 607.524.545
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
202.500 84.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 202.500 84.499
Diğer Alacaklar
25.634 1.235.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.634 1.235.657
Maddi Duran Varlıklar
6.a 393.394.081 404.108.021
Arazi ve Arsalar
119.989.595 119.998.605
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.374.770 7.611.855
Binalar
62.072.380 64.608.791
Tesis, Makine ve Cihazlar
148.799.575 161.180.052
Taşıtlar
721.468 385.498
Mobilya ve Demirbaşlar
46.315.567 45.218.367
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.120.726 5.104.853
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.b 14.455.118 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.163.306 11.507.462
Şerefiye
2.955.051 2.955.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.208.255 8.552.411
Peşin Ödenmiş Giderler
5 766.542 1.203.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
766.542 1.203.203
Diğer Duran Varlıklar
338 338
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
338 338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
421.007.519 418.139.180
TOPLAM VARLIKLAR
1.205.546.980 1.025.663.725
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
231.583.416 201.051.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 231.583.416 201.051.418
Banka Kredileri
231.583.416 201.051.418
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
182.696.705 149.066.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 182.696.705 149.066.727
Banka Kredileri
175.678.542 149.066.727
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.018.163 0
Ticari Borçlar
268.970.425 238.280.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 82.875.804 80.601.409
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 186.094.621 157.679.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.453.328 3.630.666
Diğer Borçlar
11.439.047 7.933.979
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.600.066 4.843.110
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.838.981 3.090.869
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
117.350.923 21.842.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 117.350.923 21.842.853
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.773.363 2.835.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
614.020 552.311
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 33.159.343 2.283.051
ARA TOPLAM
850.267.207 624.641.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
850.267.207 624.641.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
157.734.866 221.919.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 157.734.866 221.919.993
Banka Kredileri
149.627.485 221.919.993
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.107.381 0
Ticari Borçlar
0 3.014.138
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 3.014.138
Diğer Borçlar
28.295.500 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28.295.500 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.299.358 22.532.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.299.358 22.532.026
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 3.662.394 23.587.913
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.992.118 271.054.070
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.064.259.325 895.695.579
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
141.287.655 129.968.146
Ödenmiş Sermaye
9 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
160.149.508 169.689.936
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
160.149.508 169.689.936
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6 169.699.275 178.475.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.549.767 -8.785.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.155.133 -23.227.273
Yabancı Para Çevrim Farkları
-30.155.133 -23.227.273
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 416.144 416.144
Yasal Yedekler
416.144 416.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-108.182.592 -78.706.255
Net Dönem Karı veya Zararı
19.011.587 -38.252.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
141.287.655 129.968.146
TOPLAM KAYNAKLAR
1.205.546.980 1.025.663.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 859.102.380 873.244.077 271.293.789 257.862.120
Satışların Maliyeti
10 -584.290.146 -603.018.421 -187.817.380 -179.752.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
274.812.234 270.225.656 83.476.409 78.109.834
BRÜT KAR (ZARAR)
274.812.234 270.225.656 83.476.409 78.109.834
Genel Yönetim Giderleri
11 -40.773.412 -36.995.265 -14.422.709 -12.868.062
Pazarlama Giderleri
11 -101.123.845 -105.325.625 -34.500.712 -30.232.082
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-17.417.529 -16.491.512 -5.580.355 -5.230.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 121.106.263 244.435.490 43.502.897 170.772.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -139.287.326 -331.452.044 -46.010.179 -222.544.878
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
97.316.385 24.396.700 26.465.351 -21.994.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
215.094 67.559 10.000 510
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.014 -1.733 0 -1.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
97.522.465 24.462.526 26.475.351 -21.995.109
Finansman Gelirleri
13 8.443.030 2.439.233 2.381.123 1.309.642
Finansman Giderleri
13 -106.688.372 -73.146.392 -30.280.704 -29.684.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-722.877 -46.244.633 -1.424.230 -50.370.030
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.734.464 4.697.409 330.306 3.927.214
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 19.734.464 4.697.409 330.306 3.927.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.011.587 -41.547.224 -1.093.924 -46.442.816
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.011.587 -41.547.224 -1.093.924 -46.442.816
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.011.587 -41.547.224 -1.093.924 -46.442.816
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 15 0,19010000 -0,41550000 -0,01090000 -0,46440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-764.218 -1.329.033 282.526 143.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-955.273 -1.661.291 353.157 178.939
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
191.055 332.258 -70.631 -35.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
191.055 332.258 -70.631 -35.788
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.927.860 -21.699.945 2.473.226 -13.295.945
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.927.860 -21.699.945 2.473.226 -13.295.945
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-6.927.860 -21.699.945 2.473.226 -13.295.945
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.692.078 -23.028.978 2.755.752 -13.152.794
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.319.509 -64.576.202 1.661.828 -59.595.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.319.509 -64.576.202 1.661.828 -59.595.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794980


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4348 Değişim: 1,87%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1903 Değişim: 1,02%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
494,05 Değişim: 1,01%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.