KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:25
KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 122.985.618 -5.972.928 117.012.690 117.012.690 -1.472.586 -220.870 -1.693.456 416.144 -107.642.356 11.532.952 -96.109.404 119.674.115 119.674.115
Transferler
-2.629.447 -2.629.447 -2.629.447 14.162.399 -11.532.952 2.629.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-992.391 -992.391 -992.391 -3.422.524 220.870 -3.201.654 2.098.914 2.098.914 -2.095.131 -2.095.131
Dönem Karı (Zararı)
2.098.914 2.098.914 2.098.914 2.098.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-992.391 -992.391 -992.391 -3.422.524 220.870 -3.201.654 -4.194.045 -4.194.045
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 120.356.171 -6.965.319 113.390.852 113.390.852 -4.895.110 -4.895.110 416.144 -93.479.957 2.098.914 -91.381.043 117.578.984 117.578.984
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 159.015.758 -6.914.092 152.101.666 152.101.666 -7.532.247 -7.532.247 416.144 -92.512.425 -3.615.419 -96.127.844 148.905.860 148.905.860
Transferler
-5.870.335 -5.870.335 -5.870.335 2.254.916 3.615.419 5.870.335
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.329.033 -1.329.033 -1.329.033 -21.699.945 -21.699.945 -41.547.224 -41.547.224 -64.576.202 -64.576.202
Dönem Karı (Zararı)
-41.547.224 -41.547.224 -41.547.224 -41.547.224
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.329.033 -1.329.033 -1.329.033 -21.699.945 -21.699.945 -23.028.978 -23.028.978
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 153.145.423 -8.243.125 144.902.298 144.902.298 -29.232.192 -29.232.192 416.144 -90.257.509 -41.547.224 -131.804.733 84.329.658 84.329.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.223.570 14.194.891
Dönem Karı (Zararı)
-41.547.224 2.098.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-41.547.224 2.098.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
221.815.162 127.467.540
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 20.802.916 14.496.268
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.348.038 368.337
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 4.488.410 140.598
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.859.628 227.739
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.818.458 70.814.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.677.437 3.014.538
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67.490 379.086
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37.073.531 67.421.070
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
58.197.628 38.901.721
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.369.140 -1.456.946
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
63.566.768 40.358.667
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
99.388.450 2.875.213
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22.907 147.219
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 22.907 147.219
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -4.697.409 -979.851
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.826 -52.439
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-65.826 -52.439
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 896.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-274.036.997 -112.858.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.429.560 -172.834.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 3.955.266 2.183.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -216.384.826 -175.017.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-319.384 6.255.869
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 10.043.431 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.362.815 6.255.869
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.320.945 -38.105.046
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-75.696 -1.105.637
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.333.526 90.170.809
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -3.676.277 62.776.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -18.657.249 27.394.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
406.033 556.996
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.358.299 1.683.773
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
636.439 -3.438.810
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
721.860 5.122.583
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-22.907 -577.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-299.311 1.097.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-801.843 1.070.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
502.532 26.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-93.769.059 16.708.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.454.511 -2.513.324
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.808.653 -30.535.304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.512 1.403.547
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.512 1.403.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.039.649 -33.395.797
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -20.590.455 -33.232.656
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-449.194 -163.141
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
680.344 0
Alınan Faiz
5.369.140 1.456.946
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.412.006 18.112.181
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
322.959.118 386.319.346
Kredilerden Nakit Girişleri
322.959.118 386.319.346
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-153.177.603 -328.377.363
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-153.177.603 -328.377.363
Ödenen Faiz
-53.369.509 -39.829.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.379.783 1.771.768
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
295.717 177.184
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.675.500 1.948.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.596.796 27.854.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.272.296 29.803.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30.272.296 24.596.796
Ticari Alacaklar
570.471.131 344.834.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.510.219 4.762.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 564.960.912 340.071.851
Diğer Alacaklar
12.960.224 2.172.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 10.043.431 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.916.793 2.172.457
Türev Araçlar
0 502.532
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 502.532
Stoklar
173.066.481 135.605.164
Peşin Ödenmiş Giderler
1.888.809 1.911.910
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 1.888.809 1.911.910
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
962.568 160.724
Diğer Dönen Varlıklar
674.568 11.142.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
674.568 11.142.147
ARA TOPLAM
790.296.077 520.925.752
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8.691.715 2.757.806
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
798.987.792 523.683.558
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
342.349 1.374.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 342.349 1.374.499
Diğer Alacaklar
1.235.657 1.236.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.235.657 1.236.460
Maddi Duran Varlıklar
6 375.704.947 383.452.651
Arazi ve Arsalar
119.998.605 121.083.605
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.576.821 8.293.527
Binalar
65.074.947 70.675.599
Tesis, Makine ve Cihazlar
127.096.692 136.593.189
Taşıtlar
465.500 468.139
Mobilya ve Demirbaşlar
47.609.202 40.729.353
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.883.180 5.609.239
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.913.743 8.659.247
Şerefiye
2.955.051 2.955.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.958.692 5.704.196
Peşin Ödenmiş Giderler
1.430.863 1.332.066
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 1.430.863 1.332.066
Diğer Duran Varlıklar
338 338
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
338 338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
388.627.897 396.055.261
TOPLAM VARLIKLAR
1.187.615.689 919.738.819
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
162.572.267 31.939.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 162.572.267 31.939.999
Banka Kredileri
162.572.267 31.939.999
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
144.596.221 128.140.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 144.596.221 128.140.491
Banka Kredileri
144.596.221 128.140.491
Ticari Borçlar
395.277.422 283.874.865
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 169.951.728 114.163.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 225.325.694 169.711.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.444.023 4.037.990
Diğer Borçlar
5.397.184 4.039.487
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.588.572 952.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.808.612 3.087.354
Ertelenmiş Gelirler
32.307.549 20.338.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5 32.307.549 20.338.719
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.103.848 2.784.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
569.163 390.920
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 39.534.685 2.393.664
ARA TOPLAM
784.698.514 475.156.135
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
784.698.514 475.156.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
272.807.739 241.017.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 272.807.739 241.017.884
Banka Kredileri
272.807.739 241.017.884
Ticari Borçlar
8.579.799 15.126.933
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 8.579.799 15.126.933
Ertelenmiş Gelirler
0 8.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 8.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.094.299 20.388.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.094.299 20.388.325
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 14.105.680 19.135.347
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
318.587.517 295.676.824
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.103.286.031 770.832.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.329.658 148.905.860
Ödenmiş Sermaye
9 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.902.298 152.101.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
144.902.298 152.101.666
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6 153.145.423 159.015.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.243.125 -6.914.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.232.192 -7.532.247
Yabancı Para Çevrim Farkları
-29.232.192 -7.532.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
416.144 416.144
Yasal Yedekler
416.144 416.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-90.257.509 -92.512.425
Net Dönem Karı veya Zararı
-41.547.224 -3.615.419
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.329.658 148.905.860
TOPLAM KAYNAKLAR
1.187.615.689 919.738.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 873.244.077 683.180.279 257.862.120 260.398.688
Satışların Maliyeti
10 -603.018.421 -491.252.577 -179.752.286 -185.054.282
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
270.225.656 191.927.702 78.109.834 75.344.406
BRÜT KAR (ZARAR)
270.225.656 191.927.702 78.109.834 75.344.406
Genel Yönetim Giderleri
11 -36.995.265 -33.608.354 -12.868.062 -11.619.283
Pazarlama Giderleri
11 -105.325.625 -93.365.796 -30.232.082 -30.940.082
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-16.491.512 -13.795.420 -5.230.901 -4.883.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 244.435.490 61.207.860 170.772.086 8.972.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -331.452.044 -66.247.381 -222.544.878 -10.866.505
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.396.700 46.118.611 -21.994.003 26.007.515
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
67.559 95.982 510 43.972
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.733 -43.543 -1.616 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.462.526 46.171.050 -21.995.109 26.051.487
Finansman Gelirleri
13 2.439.233 34.458.581 1.309.642 27.538.191
Finansman Giderleri
13 -73.146.392 -79.483.024 -29.684.563 -42.710.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-46.244.633 1.146.607 -50.370.030 10.878.854
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.697.409 952.307 3.927.214 -272.557
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -27.544 0 479
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 4.697.409 979.851 3.927.214 -273.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.547.224 2.098.914 -46.442.816 10.606.297
DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.547.224 2.098.914 -46.442.816 10.606.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-41.547.224 2.098.914 -46.442.816 10.606.297
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 15 -0,41550000 0,02100000 -0,46440000 0,10610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.329.033 -992.391 143.151 -45.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.661.291 -1.240.489 178.939 -56.276
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
332.258 248.098 -35.788 11.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
332.258 248.098 -35.788 11.255
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-21.699.945 -3.201.654 -13.295.945 -1.502.104
Yabancı Para Çevrim Farkları
-21.699.945 -3.422.524 -13.295.945 -1.569.030
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-21.699.945 -3.422.524 -13.295.945 -1.569.030
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 276.088 0 83.658
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 276.088 0 83.658
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -55.218 0 -16.732
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -55.218 0 -16.732
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.028.978 -4.194.045 -13.152.794 -1.547.125
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.576.202 -2.095.131 -59.595.610 9.059.172
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-64.576.202 -2.095.131 -59.595.610 9.059.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716429


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4254 Değişim: 0,99%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9773 Değişim: 0,23%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
413,08 Değişim: -1,30%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.