KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2023 - 20:55
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.241.670.494 528.698.589
Satışların Maliyeti
15 -677.327.832 -340.321.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
564.342.662 188.376.669
BRÜT KAR (ZARAR)
564.342.662 188.376.669
Genel Yönetim Giderleri
16 -68.104.004 -36.608.252
Pazarlama Giderleri
16 -161.365.839 -79.589.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 88.761.494 120.903.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -73.486.081 -65.061.373
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
350.148.232 128.020.670
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.235.918 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -7.974.157 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
343.409.993 128.020.670
Finansman Giderleri
20 -122.231.707 -119.767.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
221.178.286 8.252.850
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
48.146.470 -6.929.096
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -38.444.130 -11.184.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 86.590.600 4.255.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
269.324.756 1.323.754
DÖNEM KARI (ZARARI)
269.324.756 1.323.754
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
170 -604
Ana Ortaklık Payları
269.324.586 1.324.358
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) Not.23 0,07690000 0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.656.086 26.389.366
Dönem Karı (Zararı)
269.324.756 1.323.754
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.754.891 139.740.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 26.772.144 19.157.985
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 12.828.370 1.059.696
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 338.318 208.288
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.490.052 851.408
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.248.351 9.925.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.143.601 9.873.907
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 104.750 51.735
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.490.969 17.690.141
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.503.247 -559.020
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 40.994.216 18.249.161
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
45.561.527 84.978.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -48.146.470 6.929.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-195.142.575 -104.057.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.926.823 -79.442.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74.926.823 -79.442.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.227.633 -22.221.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.227.633 -22.221.603
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-203.012.005 -81.412.218
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.966.168 61.105.009
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.170.296 4.340.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.795.872 56.764.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.099.831 1.262.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.957.887 16.650.846
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
54.957.887 16.650.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
155.937.072 37.007.245
Alınan Faiz
18 1.503.247 559.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -7.418.844 -5.701.375
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-51.735 -12.317
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -35.313.654 -5.463.207
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.300.086 -35.169.159
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
138.658
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 138.658
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.300.086 -34.359.047
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -25.703.025 -33.361.322
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -597.061 -997.725
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-948.770
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-948.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.363.845 -17.310.853
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 299.312.353 132.576.642
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -313.687.831 -133.762.822
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -261.400.633 -108.539.210
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
24 -52.287.198 -25.223.612
Ödenen Faiz
-34.992.534 -16.119.827
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.167 -4.846
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.992.155 -26.090.646
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.951.012 -6.776.613
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.041.143 -32.867.259
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.941.401 47.808.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 51.982.544 14.941.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 51.982.544 14.941.401
Finansal Yatırımlar
13 10.881.998
Ticari Alacaklar
224.255.406 149.666.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 224.255.406 149.666.901
Diğer Alacaklar
48.829 71.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 48.829 71.347
Stoklar
7 331.659.912 141.137.959
Peşin Ödenmiş Giderler
11.829.878 16.906.856
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.829.878 16.906.856
Diğer Dönen Varlıklar
10.211.169 16.500.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 10.211.169 16.500.710
ARA TOPLAM
640.869.736 339.225.174
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
640.869.736 339.225.174
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
923.457 611.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 923.457 611.233
Maddi Duran Varlıklar
9 84.197.952 74.785.614
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 278.963.248 120.471.462
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.672.380 3.012.419
Peşin Ödenmiş Giderler
13.961.627 1.539.178
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.961.627 1.539.178
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 67.549.098 8.123.999
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
448.267.762 208.543.905
TOPLAM VARLIKLAR
1.089.137.498 547.769.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
175.834.971 62.469.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
175.834.971 62.469.212
Banka Kredileri
24 175.834.971 62.469.212
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
108.462.530 129.692.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
108.462.530 129.692.683
Banka Kredileri
24 64.661.305 92.661.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 43.801.225 37.030.913
Diğer Finansal Yükümlülükler
949.271 945.104
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
24 949.271 945.104
Ticari Borçlar
134.280.230 98.314.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 8.163.078 5.992.782
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 126.117.152 92.321.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.468.458 3.368.627
Diğer Borçlar
45.789.029 479.185
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 45.789.029 450.257
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 28.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.602.419 7.910.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 12.602.419 7.910.913
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 8.855.681 5.744.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.278.643 6.932.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.173.893 6.880.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 104.750 51.735
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.322.459 1.958.743
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 37.322.459 1.958.743
ARA TOPLAM
533.843.691 317.814.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
533.843.691 317.814.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.542.628 111.698.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.542.628 111.698.229
Banka Kredileri
24 39.042.091 66.030.736
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 20.500.537 45.667.493
Diğer Borçlar
0 30.227.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 30.227.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
418.549 597.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 418.549 597.928
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.902.634 8.769.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 18.902.634 8.769.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 6.809.743
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.863.811 158.103.058
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
612.707.502 475.917.948
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
476.429.598 71.850.903
Ödenmiş Sermaye
14 35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
196.667.769 59.834.335
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
196.667.769 59.834.335
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 204.201.078 61.206.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -7.533.309 -1.371.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.625.643 -9.674.631
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -11.625.643 -9.674.631
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.214.481 1.369.501
Yasal Yedekler
14 2.214.481 1.369.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.593.316 -22.444.381
Net Dönem Karı veya Zararı
269.324.586 1.324.358
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
398 228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
476.429.996 71.851.131
TOPLAM KAYNAKLAR
1.089.137.498 547.769.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 61.509.912 -1.914.155 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980
Transferler
-11.031.557 11.031.557
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-303.853 542.431 -6.776.613 303.853 1.324.358 -4.909.824 -49.025 -4.958.849
Dönem Karı (Zararı)
1.324.358 1.324.358 1.324.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-303.853 542.431 -6.776.613 303.853 -6.234.182 -49.025 -6.238.207
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 61.206.059 -1.371.724 -9.674.631 1.369.501 -22.444.381 1.324.358 71.850.903 228 71.851.131
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 61.206.059 -1.371.724 -9.674.631 1.369.501 -22.444.381 1.324.358 71.850.903 228 71.851.131
Transferler
844.980 479.378 -1.324.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
142.995.019 -6.161.585 -1.951.012 371.687 269.324.586 404.578.695 170 404.578.865
Dönem Karı (Zararı)
269.324.586 269.324.586 170 269.324.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
142.995.019 -6.161.585 -1.951.012 371.687 135.254.109 135.254.109
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 204.201.078 -7.533.309 -11.625.643 2.214.481 -21.593.316 269.324.586 476.429.598 398 476.429.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
269.324.756 1.323.754
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
137.205.121 542.431
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
165.970.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.701.981 678.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.063.780 -135.608
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-21.063.780 -135.608
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.951.012 -6.825.034
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.951.012 -6.825.034
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-1.951.012 -6.825.034
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.254.109 -6.282.603
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
404.578.865 -4.958.849
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
170 -49.025
Ana Ortaklık Payları
404.578.695 -4.909.824http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123977


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.