KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:53
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.13 345.267.634 198.859.410 131.253.665 82.868.822
Satışların Maliyeti
Not.13 -220.011.226 -148.958.474 -79.193.048 -60.889.592
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.256.408 49.900.936 52.060.617 21.979.230
BRÜT KAR (ZARAR)
125.256.408 49.900.936 52.060.617 21.979.230
Genel Yönetim Giderleri
Not.14 -23.420.831 -15.372.759 -8.694.273 -5.243.692
Pazarlama Giderleri
Not.14 -51.082.143 -19.136.455 -22.970.461 -7.772.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.15 32.561.885 35.832.054 2.035.667 24.673.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.15 -15.334.347 -16.474.529 -2.077.875 -11.174.544
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.980.972 34.749.247 20.353.675 22.461.697
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
284.856 263.814
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.980.972 35.034.103 20.353.675 22.725.511
Finansman Giderleri
Not.16 -37.931.624 -61.815.096 -2.785.007 -34.344.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.049.348 -26.780.993 17.568.668 -11.619.287
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.553.340 5.235.984 -5.233.534 2.045.877
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 -5.379.123 -38.490 -3.940.390 -24.161
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 -2.174.217 5.274.474 -1.293.144 2.070.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.496.008 -21.545.009 12.335.134 -9.573.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.496.008 -21.545.009 12.335.134 -9.573.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 93 87
Ana Ortaklık Payları
22.496.008 -21.545.102 12.335.134 -9.573.497
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) Not.18 0,00640000 -0,01300000 0,00350000 -0,00580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.542.986 28.985.234
Dönem Karı (Zararı)
22.496.008 -21.545.009
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.496.008 -21.545.009
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.093.914 67.141.684
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-9 13.407.700 11.687.531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-659.055 1.449.672
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 -659.055 1.449.672
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.482.800 2.053.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.400.738 1.942.047
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
82.062 111.818
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.364.064 7.668.952
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.15 -932.330 -205.962
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.16 10.296.394 7.874.914
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21.945.065 49.802.504
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17 7.553.340 -5.235.984
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -284.856
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -284.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.486.666 -14.181.945
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.873.491 -7.447.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.873.491 -7.447.462
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.251.224 -3.990.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.251.224 -3.990.670
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.119.944 -14.269.008
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.552.171 10.115.537
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.652.703 -84.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.204.874 10.199.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.499.174 814.201
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.706.648 595.457
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.706.648 595.457
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
65.103.256 31.414.730
Alınan Faiz
932.330 205.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.818.266 -947.714
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.041.786 -1.147.824
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.632.548 -539.920
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.861.226 -10.221.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.982 319.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.982 319.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.870.208 -6.809.701
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.8-9 -29.497.833 -5.998.961
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-372.375 -810.740
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.731.503
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-3.731.503
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.097.866 1.226.905
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.150.000 48.486.051
Kredilerden Nakit Girişleri
40.150.000 48.486.051
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-92.379.244 -42.891.829
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.740.704 -27.621.719
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-16.638.540 -15.270.110
Ödenen Faiz
-7.868.622 -4.367.317
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.416.106 19.990.435
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.077.409 -1.231.672
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.493.515 18.758.763
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.808.660 25.482.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.22 16.315.145 44.241.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.22 16.315.145 47.808.660
Finansal Yatırımlar
337.020 278.426
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
Not.10 337.020 278.426
Ticari Alacaklar
91.296.784 70.433.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.6 91.296.784 70.433.002
Diğer Alacaklar
77.166 50.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.6 77.166 50.687
Stoklar
Not.7 95.356.148 60.577.149
Peşin Ödenmiş Giderler
10.968.372 8.505.272
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.10 10.968.372 8.505.272
Diğer Dönen Varlıklar
6.089.660 2.606.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.10 6.089.660 2.606.811
ARA TOPLAM
220.440.295 190.260.007
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
220.440.295 190.260.007
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
436.554 416.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
436.554 416.484
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
Not.8 73.435.155 51.605.836
Tesis, Makine ve Cihazlar
60.810.672 33.520.677
Taşıtlar
18.784 30.860
Mobilya ve Demirbaşlar
8.186.411 5.652.216
Özel Maliyetler
3.553.748 2.620.126
Yapılmakta Olan Yatırımlar
865.540 9.781.957
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.8 123.078.109 126.466.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.9 2.626.258 2.966.728
Diğer Haklar
2.054.763 2.563.458
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
571.495 403.270
Peşin Ödenmiş Giderler
570.396 601.386
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.10 570.396 601.386
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.17 3.733.082 2.409.992
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
203.879.554 184.466.681
TOPLAM VARLIKLAR
424.319.849 374.726.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.887.500 52.261.150
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.19 12.887.500 52.261.150
Banka Kredileri
12.887.500 52.261.150
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
89.957.816 57.346.053
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.19 89.957.816 57.346.053
Banka Kredileri
63.370.941 34.173.268
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26.586.875 23.172.785
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.19 949.976 949.950
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
949.976 949.950
Ticari Borçlar
79.761.224 37.209.053
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 0 1.652.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.6 79.761.224 35.556.350
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.604.900 2.105.726
Diğer Borçlar
2.094.920 246.136
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.050.661 229.702
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
44.259 16.434
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.984.872 1.616.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.10 4.984.872 1.616.312
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.769.125 22.550
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.886.210 1.607.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.813.857 1.589.979
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
72.353 17.293
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.264.532 2.271.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.10 1.264.532 2.271.050
ARA TOPLAM
199.161.075 155.635.252
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.161.075 155.635.252
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
89.030.978 110.593.537
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
89.030.978 110.593.537
Banka Kredileri
Not.19 49.680.866 63.508.874
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.19 39.350.112 47.084.663
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
20.627.000 18.015.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.5 20.627.000 18.015.800
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.767.418 8.225.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.767.418 8.225.143
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.17 8.471.516 5.446.976
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.896.912 142.281.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
327.057.987 297.916.708
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.212.787 76.760.727
Ödenmiş Sermaye
Not.12 35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.364.605 59.595.757
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.364.605 59.595.757
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
61.245.299 61.509.912
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.880.694 -1.914.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.975.427 -2.898.018
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.975.427 -2.898.018
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.369.501 1.369.501
Yasal Yedekler
Not.12 1.369.501 1.369.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.483.621 -11.716.677
Net Dönem Karı veya Zararı
22.496.008 -11.031.557
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.075 49.253
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
97.261.862 76.809.980
TOPLAM KAYNAKLAR
424.319.849 374.726.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808
Transferler
551.508 9.570.579 -10.122.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.218.438 -108.511 -1.231.672 108.511 -13.234 14 -13.220
Dönem Karı (Zararı)
-21.454.102 -21.545.102 -21.545.102
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.938.825 44.302.487 -3.078.337 1.329.527 6.856.020 -21.545.102 48.943.279 36.207 48.979.486
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -1.914.155 61.509.912 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980
Transferler
-11.031.557 11.031.557
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-966.539 -264.613 -1.077.409 264.613 -2.043.948 -178 -2.044.126
Dönem Karı (Zararı)
22.496.008 22.496.008 22.496.008
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -2.880.694 61.245.299 -3.975.427 1.369.501 -22.483.621 22.496.008 97.212.787 49.075 97.261.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.496.008 -21.545.009 12.335.134 -9.573.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-966.539 1.218.438 73.835 221.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-966.539 1.218.438 73.835 221.906
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.208.174 1.523.048 92.294 277.383
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
241.635 -304.610 -18.459 -55.477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.077.409 -1.231.672 -229.555 -926.937
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.077.409 -1.231.672 -229.555 -926.937
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.043.948 -13.234 -155.720 -705.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.452.060 -21.558.243 12.179.414 -10.278.441
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-178 14 -69 64
Ana Ortaklık Payları
20.452.238 -21.558.257 12.179.483 -10.278.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976538


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.901 Değişim: 1,09% Hacim : 3.242 Mio.TL Son veri saati : 10:16
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.901
Açılış: 1.897
13,7384 Değişim: 0,55%
Düşük 13,5361 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5185 Değişim: 0,06%
Düşük 15,3327 03.12.2021 Yüksek 15,5656
Açılış: 15,5088
779,93 Değişim: 0,11%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 784,23
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.