" />

KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 20:49
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.13 214.013.969 115.990.588 115.717.678 52.392.585
Satışların Maliyeti
Not.13 -140.818.178 -88.068.882 -68.132.209 -39.140.096
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.195.791 27.921.706 47.585.469 13.252.489
BRÜT KAR (ZARAR)
73.195.791 27.921.706 47.585.469 13.252.489
Genel Yönetim Giderleri
Not.14 -14.726.558 -10.129.067 -7.146.567 -4.851.436
Pazarlama Giderleri
Not.14 -28.111.682 -11.363.684 -19.236.409 -5.975.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.15 30.526.218 11.158.580 10.393.454 4.583.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.15 -13.256.472 -5.299.985 -4.822.646 -2.658.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.627.297 12.287.550 26.773.301 4.351.299
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.042 -108.837
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.627.297 12.308.592 26.773.301 4.242.462
Finansman Giderleri
Not.16 -35.146.617 -27.470.298 -13.637.743 -13.459.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.480.680 -15.161.706 13.135.558 -9.217.369
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.319.806 3.190.107 -1.873.968 2.789.954
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 -1.438.733 -14.329 -1.422.533 6.361
Ertelenmiş Vergi (G Not.17 -881.073 3.204.436 -451.435 2.783.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.160.874 -11.971.599 11.261.590 -6.427.415
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.160.874 -11.971.599 11.261.590 -6.427.415
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 6 0 -20
Ana Ortaklık Payları
10.160.874 -11.971.605 11.261.590 -6.427.395
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) Not.18 0,00290000 -0,00720000 0,00320000 -0,00390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.076.461 4.013.697
Dönem Karı (Zararı)
10.160.874 -11.971.599
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.756.135 34.103.854
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-9 8.591.295 7.482.944
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
523.646 998.455
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.6 57.140 30.618
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 466.506 967.837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.903.682 2.367.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.847.750 2.339.551
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
55.932 28.126
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.108.337 -736.220 -156.116
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.844.557 4.343.361
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.309.369 22.278.682
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.319.806 -3.190.107
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -21.042
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -21.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.239.685 -15.946.877
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.749.001 -5.854.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.749.001 -5.854.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.178.535 -5.856.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.178.535 -5.856.701
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.941.879 -14.573.162
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.353.790 8.096.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.391.850 -635.399
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.961.940 8.732.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.121.293 552.270
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.154.647 1.687.865
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.154.647 1.687.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.677.324 6.185.378
Alınan Faiz
736.220 156.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.032.613 -664.214
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.041.786 -1.147.824
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-262.684 -515.759
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.514.405 -5.612.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.982 55.587
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.982 55.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.668.779 -5.378.681
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.325.813 -4.827.472
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-342.966 -551.209
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
145.392 -289.160
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
145.392 -289.160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.230.718 -13.771.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.150.000 21.286.051
Kredilerden Nakit Girişleri
28.150.000 21.286.051
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.453.683 -21.205.418
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.453.683 -21.205.418
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.823.514 -11.545.377
Ödenen Faiz
-6.103.479 -2.623.444
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42 317.188
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.668.662 -15.369.557
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-847.854 -304.735
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.516.516 -15.674.292
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.808.660 25.482.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.292.144 9.808.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.22 28.292.144 47.808.660
Finansal Yatırımlar
356.398 278.426
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
Not.10 356.398 278.426
Ticari Alacaklar
99.124.863 70.433.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.6 99.124.863 70.433.002
Diğer Alacaklar
53.516 50.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
53.516 50.687
Stoklar
Not.7 86.052.522 60.577.149
Peşin Ödenmiş Giderler
7.810.269 8.505.272
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.10 7.810.269 8.505.272
Diğer Dönen Varlıklar
7.937.850 2.606.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.10 7.937.850 2.606.811
ARA TOPLAM
229.627.562 190.260.007
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
229.627.562 190.260.007
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
465.042 416.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
465.042 416.484
Maddi Duran Varlıklar
Not.8 71.611.541 51.605.836
Tesis, Makine ve Cihazlar
30.866.806 33.520.677
Taşıtlar
22.809 30.860
Mobilya ve Demirbaşlar
6.003.097 5.652.216
Özel Maliyetler
2.496.543 2.620.126
Yapılmakta Olan Yatırımlar
32.222.286 9.781.957
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.8 124.116.576 126.466.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.831.509 2.966.728
Diğer Haklar
2.205.196 2.563.458
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
626.313 403.270
Peşin Ödenmiş Giderler
455.994 601.386
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.10 455.994 601.386
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.17 4.007.799 2.409.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
203.488.461 184.466.681
TOPLAM VARLIKLAR
433.116.023 374.726.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.239.709 52.261.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.239.709 52.261.150
Banka Kredileri
Not.19 58.239.709 52.261.150
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
63.069.167 57.346.053
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
63.069.167 57.346.053
Banka Kredileri
Not.19 36.498.013 34.173.268
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.19 26.571.154 23.172.785
Diğer Finansal Yükümlülükler
949.910 949.950
Ticari Borçlar
67.562.843 37.209.053
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 3.044.553 1.652.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.6 64.518.290 35.556.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.227.019 2.105.726
Diğer Borçlar
362.545 246.136
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.5 313.227 229.702
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.318 16.434
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.960.461 1.616.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.960.461 1.616.312
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.198.599 22.550
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.415.659 1.607.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.359.727 1.589.979
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
55.932 17.293
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.367.139 2.271.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.367.139 2.271.050
ARA TOPLAM
204.353.051 155.635.252
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
204.353.051 155.635.252
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
106.148.901 110.593.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
106.148.901 110.593.537
Banka Kredileri
Not.19 62.779.638 63.508.874
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.19 43.369.263 47.084.663
Diğer Borçlar
20.729.000 18.015.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.5 20.729.000 18.015.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.546.507 8.225.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.546.507 8.225.143
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.17 7.434.671 5.446.976
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.859.079 142.281.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
348.212.130 297.916.708
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.854.749 76.760.727
Ödenmiş Sermaye
Not.12 35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.376.759 59.595.757
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.376.759 59.595.757
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
61.331.288 61.509.912
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.954.529 -1.914.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.745.872 -2.898.018
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.745.872 -2.898.018
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.369.501 1.369.501
Yasal Yedekler
Not.12 1.369.501 1.369.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.748.234 -11.716.677
Net Dönem Karı veya Zararı
10.160.874 -11.031.557
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.144 49.253
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.903.893 76.809.980
TOPLAM KAYNAKLAR
433.116.023 374.726.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808
Transferler
551.508 9.570.579 -10.122.087
Dönem Karı (Zararı)
-11.971.605 -11.971.605 -11.971.605
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
996.532 -72.341 -304.735 72.341 691.797 -50 691.747
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -2.160.731 44.338.657 -2.151.400 1.329.527 6.819.850 -11.971.605 59.221.807 36.143 59.257.950
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -1.914.155 61.509.912 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980
Transferler
-11.031.557 11.031.557
Dönem Karı (Zararı)
10.160.874 10.160.874 10.160.874
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.040.374 -178.624 -847.854 2.066.852 -109 2.066.743
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 -2.954.529 61.331.288 -3.745.872 1.369.501 -22.748.234 10.160.874 84.854.749 49.144 84.903.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.160.874 -11.971.599 11.261.590 -6.427.415
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.040.374 996.532 -531.415 1.614.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.040.374 996.532 -531.415 1.614.417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.300.468 1.245.665 -664.269 2.018.021
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
260.094 -249.133 132.854 -403.604
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-847.854 -304.735 40.025 -147.842
Yabancı Para Çevrim Farkları
-847.854 -304.735 40.025 -147.842
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-847.854 -304.735 40.025 -147.842
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.888.228 691.797 -491.390 1.466.575
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.272.646 -11.279.802 10.770.200 -4.960.840
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-109 -50 -113 -44
Ana Ortaklık Payları
8.272.755 -11.279.752 10.770.313 -4.960.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959158


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0219 Değişim: -0,17%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9641 Değişim: -0,54%
Düşük 35,9002 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.544,85 Değişim: -2,16%
Düşük 2.542,24 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.