KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:25
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.11 98.296.291 63.598.003
Satışların Maliyeti
Not.11 -72.685.969 -48.928.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.610.322 14.669.217
BRÜT KAR (ZARAR)
25.610.322 14.669.217
Genel Yönetim Giderleri
Not.12 -7.579.991 -5.277.631
Pazarlama Giderleri
Not.12 -8.875.273 -5.388.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.13 20.132.764 6.574.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.13 -8.433.826 -2.641.719
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.853.996 7.936.251
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.14 129.879
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.853.996 8.066.130
Finansman Giderleri
Not.15 -21.508.874 -14.010.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-654.878 -5.944.337
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-445.838 400.153
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.16 -16.200 -20.690
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.16 -429.638 420.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.100.716 -5.544.184
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.100.716 -5.544.184
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 26
Ana Ortaklık Payları
-1.100.716 -5.544.210
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) Not.17 -0,00030000 -0,00330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.543.128 5.421.529
Dönem Karı (Zararı)
-1.100.716 -5.544.184
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.275.982 18.172.947
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not. 7-8 4.346.055 3.309.819
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.216.809 958.397
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.6 1.216.809 958.397
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.636.500 1.435.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.545.135 1.395.085
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
91.365 40.249
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.297.761 1.485.301
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.15 -111.141 -93.416
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.408.902 1.578.717
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.333.019 11.514.128
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.16 445.838 -400.153
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.14 -129.879
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.14 -129.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.709.475 -5.070.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.010.914 -9.079.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.010.914 -9.079.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
355.523 -1.479.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
355.523 -1.479.643
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.759.951 3.072.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.582.796 2.666.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-791.448 -873.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.374.244 3.540.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.077.248 439.509
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.045.823 -689.496
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.045.823 -689.496
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.465.791 7.558.560
Alınan Faiz
111.141 93.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.538.724 -1.729.017
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.16 -495.080 -501.430
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.079.642 -3.335.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 133.523
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not. 7-8 133.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.233.784 -3.785.135
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.942.952 -3.625.838
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-290.832 -159.297
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
154.142 316.566
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
154.142 316.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.557.997 -5.174.169
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.413.556
Kredilerden Nakit Girişleri
12.413.556
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.752.869 -17.402.964
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.340.548 -10.499.768
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.412.321 -6.903.196
Ödenen Faiz
453.362 -703.213
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-258.490 518.452
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.094.511 -3.087.686
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-887.879 -156.893
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.982.390 -3.244.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.808.660 25.482.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.21 34.826.270 22.237.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.21 34.826.270 47.808.660
Finansal Yatırımlar
339.545 278.426
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
339.545 278.426
Ticari Alacaklar
85.399.842 70.433.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.5 85.399.842 70.433.002
Diğer Alacaklar
34.290 50.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.290 50.687
Stoklar
Not.6 61.120.291 60.577.149
Peşin Ödenmiş Giderler
9.044.225 8.505.272
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.044.225 8.505.272
Diğer Dönen Varlıklar
1.632.434 2.606.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.632.434 2.606.811
ARA TOPLAM
192.396.897 190.260.007
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
192.396.897 190.260.007
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
451.548 416.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
451.548 416.484
Maddi Duran Varlıklar
Not.7 51.366.941 51.605.836
Tesis, Makine ve Cihazlar
32.342.009 33.520.677
Taşıtlar
26.835 30.860
Mobilya ve Demirbaşlar
5.936.671 5.652.216
Özel Maliyetler
2.587.516 2.620.126
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.473.910 9.781.957
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.7 124.976.499 126.466.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.8 2.960.104 2.966.728
Diğer Haklar
2.386.797 2.563.458
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
573.307 403.270
Peşin Ödenmiş Giderler
447.244 601.386
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
447.244 601.386
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.16 2.170.973 2.409.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.373.309 184.466.681
TOPLAM VARLIKLAR
374.770.206 374.726.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.18 42.375.702 52.261.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.375.702 52.261.150
Banka Kredileri
42.375.702 52.261.150
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
62.980.916 57.346.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
62.980.916 57.346.053
Banka Kredileri
37.502.860 34.173.268
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25.478.056 23.172.785
Diğer Finansal Yükümlülükler
691.460 949.950
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
691.460 949.950
Ticari Borçlar
43.791.849 37.209.053
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 861.255 1.652.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 42.930.594 35.556.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.182.974 2.105.726
Diğer Borçlar
178.575 246.136
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
146.612 229.702
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.963 16.434
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.589.655 1.616.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.589.655 1.616.312
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35.189 22.550
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.440.824 1.607.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.393.533 1.589.979
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
47.291 17.293
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.049.332 2.271.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.049.332 2.271.050
ARA TOPLAM
159.316.476 155.635.252
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.316.476 155.635.252
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.270.565 110.593.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.270.565 110.593.537
Banka Kredileri
59.728.494 63.508.874
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47.542.071 47.084.663
Diğer Borçlar
19.548.200 18.015.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.4 19.548.200 18.015.800
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.081.492 8.225.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.081.492 8.225.143
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.16 5.279.263 5.446.976
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.179.520 142.281.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
300.495.996 297.916.708
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.224.953 76.760.727
Ödenmiş Sermaye
Not.10 35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.048.578 59.595.757
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.048.578 59.595.757
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
61.471.692 61.509.912
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.423.114 -1.914.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.785.897 -2.898.018
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.785.897 -2.898.018
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.10 1.369.501 1.369.501
Yasal Yedekler
Not.10 1.369.501 1.369.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.748.234 -11.716.677
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.100.716 -11.031.557
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.257 49.253
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.274.210 76.809.980
TOPLAM KAYNAKLAR
374.770.206 374.726.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808
Transferler
10.122.087 -10.122.087
Dönem Karı (Zararı)
-5.544.210 -5.544.210 -5.544.210
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-617.885 -37.281 -156.893 37.281 -774.778 -6 -774.784
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -3.775.148 44.373.717 -2.003.558 778.019 7.336.298 -5.544.210 64.182.627 36.187 64.218.814
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -1.914.155 61.509.912 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980
Transferler
-11.031.557 11.031.557
Dönem Karı (Zararı)
-1.100.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-508.959 -38.220 -887.879 -1.435.058 4 -1.435.054
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -2.423.114 61.471.692 -3.785.897 1.369.501 -22.748.234 -1.100.716 74.224.953 49.257 74.274.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.100.716 -5.544.184
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-508.959 -617.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-636.199 -772.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
127.240 154.471
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
127.240 154.471
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-887.879 -156.893
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-887.879 -156.893
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-887.879 -156.893
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.396.838 -774.778
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.497.554 -6.318.962
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 -6
Ana Ortaklık Payları
-2.497.558 -6.318.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935949


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: -0,53% Hacim : 14.104 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.401 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6400 Değişim: 0,00%
Düşük 8,6375 24.06.2021 Yüksek 8,6457
Açılış: 8,64
10,3229 Değişim: 0,12%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3327
Açılış: 10,3104
493,46 Değişim: -0,16%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 494,62
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.