KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 19:44
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.13 198.859.410 180.071.828 82.868.822 73.609.430
Satışların Maliyeti
Not.13 -148.958.474 -127.042.378 -60.889.592 -52.483.283
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.900.936 53.029.450 21.979.230 21.126.147
BRÜT KAR (ZARAR)
49.900.936 53.029.450 21.979.230 21.126.147
Genel Yönetim Giderleri
Not.14 -15.372.759 -12.982.362 -5.243.692 -4.069.012
Pazarlama Giderleri
Not.14 -19.136.455 -17.913.955 -7.772.771 -6.984.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.15 35.832.054 19.472.614 24.673.474 9.756.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.15 -16.474.529 -18.878.817 -11.174.544 -12.902.724
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.749.247 22.726.930 22.461.697 6.926.663
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
284.856 769.690 263.814 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.034.103 23.496.620 22.725.511 6.926.663
Finansman Giderleri
Not.16 -61.815.096 -11.256.852 -34.344.798 2.806.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.780.993 12.239.768 -11.619.287 9.733.171
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.235.984 -2.347.232 2.045.877 -2.165.081
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 -38.490 -2.993.117 -24.161 -2.049.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 5.274.474 645.885 2.070.038 -116.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.545.009 9.892.536 -9.573.410 7.568.090
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.545.009 9.892.536 -9.573.410 7.568.090
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
93 218 87 108
Ana Ortaklık Payları
-21.545.102 9.892.318 -9.573.497 7.567.982
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / Kayıp Not.18 -0,01300000 0,00600000 -0,00580000 0,00460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.617.917 8.584.312
Dönem Karı (Zararı)
-21.545.009 9.892.536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
67.553.608 18.145.550
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-9 11.687.531 7.049.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.526.051 1.002.449
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 1.449.672 666.893
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.6 76.379 335.556
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.977.486 857.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.942.047 2.039.160
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
35.439 -1.181.574
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.080.876 3.460.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.16 205.962 -247.452
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.874.914 3.708.355
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
49.802.504 4.197.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17 -5.235.984 2.347.232
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-284.856 -769.690
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-284.856 -769.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.181.945 -10.773.412
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.447.462 1.640.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.447.462 1.640.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.990.670 -7.983.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.990.670 -7.983.106
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.269.008 -14.424.636
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.115.537 2.182.074
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-84.240 -792.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.199.777 2.974.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
814.201 655.694
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
595.457 7.155.865
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
595.457 7.155.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.826.654 17.264.674
Ödenen Faiz
-4.367.317 -3.708.355
Alınan Faiz
-205.962 247.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.095.538 -2.432.149
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.17 -539.920 -2.787.310
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.221.704 -6.982.044
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
319.500 775.920
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8-9-15 319.500 775.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.809.701 -7.757.964
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.998.961 -6.949.881
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-810.740 -808.083
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.731.503
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-3.731.503
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.594.222 16.784.423
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.486.051 70.591.838
Kredilerden Nakit Girişleri
48.486.051 70.591.838
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.891.829 -53.807.415
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.621.719 -49.370.532
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-15.270.110 -4.436.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.990.435 18.386.691
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.231.672 -205.521
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.758.763 18.181.170
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.482.545 9.885.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.22 44.241.308 28.066.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.22 44.241.308 25.482.544
Finansal Yatırımlar
280.865 1.634.115
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
280.865 1.634.115
Ticari Alacaklar
60.533.463 53.162.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.6 60.533.463 53.162.381
Diğer Alacaklar
65.417 43.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
65.417 43.037
Stoklar
Not.7 64.276.085 51.456.750
Peşin Ödenmiş Giderler
5.635.371 2.640.226
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.635.371 2.640.226
Diğer Dönen Varlıklar
3.581.435 1.332.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.581.435 1.332.551
ARA TOPLAM
178.613.944 135.751.604
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
178.613.944 135.751.604
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
439.718 362.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
439.718 362.262
Maddi Duran Varlıklar
43.164.405 43.425.150
Tesis, Makine ve Cihazlar
35.131.251 38.486.332
Taşıtlar
34.886 46.962
Mobilya ve Demirbaşlar
5.124.351 3.406.770
Özel Maliyetler
1.639.237 1.327.502
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.234.680 157.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.8 107.984.266 81.513.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.067.806 2.928.547
Diğer Haklar
2.770.312 2.863.193
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
297.494 65.354
Peşin Ödenmiş Giderler
9.193.812 5.462.309
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.193.812 5.462.309
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.17 3.611.412 2.054.685
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
167.461.419 135.746.649
TOPLAM VARLIKLAR
346.075.363 271.498.253
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.734.860 25.227.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.734.860 25.227.159
Banka Kredileri
Not.19 61.734.860 25.227.159
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.327.086 26.845.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.327.086 26.845.517
Banka Kredileri
Not.19 26.383.647 15.440.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.19 20.943.439 11.405.288
Diğer Finansal Yükümlülükler
949.800 633.550
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
Not.19 949.800 633.550
Ticari Borçlar
36.390.933 26.275.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.6 1.274.039 1.358.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.6 35.116.894 24.917.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.747.962 1.933.761
Diğer Borçlar
18.407.099 328.081
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18.396.164 254.221
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.935 73.860
Türev Araçlar
1.076.777 150.921
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.076.777 150.921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.192.036 1.727.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.17 1.192.036 1.727.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22.550 501.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
744.319 1.793.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
708.880 1.780.786
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
35.439 12.317
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.636.024 1.410.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.636.024 1.410.456
ARA TOPLAM
172.229.446 86.827.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.229.446 86.827.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
116.797.997 88.698.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
116.797.997 88.698.077
Banka Kredileri
Not.19 62.019.532 56.468.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
54.778.465 32.229.777
Diğer Borçlar
0 13.301.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.5 0 13.301.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
-18.725 65.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
-18.725 65.539
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.640.576 8.232.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.640.576 8.232.889
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.17 446.583 3.835.560
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.866.431 114.133.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
297.095.877 200.960.445
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.943.279 70.501.615
Ödenmiş Sermaye
Not.12 16.575.788 16.575.788
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.363.662 41.253.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.363.662 41.253.735
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.302.487 44.410.998
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.938.825 -3.157.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.078.337 -1.846.665
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.078.337 -1.846.665
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.329.527 778.019
Yasal Yedekler
Not.12 1.329.527 778.019
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.856.020 -2.823.070
Net Dönem Karı veya Zararı
-21.545.102 10.122.087
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.207 36.193
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.979.486 70.537.808
TOPLAM KAYNAKLAR
346.075.363 271.498.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972
Transferler
452.565 13.969.140 -14.421.705
Dönem Karı (Zararı)
9.892.318 9.892.318 9.892.318
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.041 -108.519 -205.521 108.519 -195.480 131 -195.349
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.585.723 44.447.171 -1.512.311 778.020 -2.859.244 9.892.318 72.177.740 36.201 72.213.941
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808
Transferler
551.508 9.570.579 -10.122.087
Dönem Karı (Zararı)
-21.545.102 -21.545.102 -21.545.102
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.218.438 -108.511 -1.231.672 108.511 -13.234 14 -13.220
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.938.825 44.302.487 -3.078.337 1.329.527 6.856.020 -21.545.102 48.943.279 36.207 48.979.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.545.009 9.892.536 -9.573.410 7.568.090
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.218.438 10.041 221.906 183.963
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.523.048 12.551 277.383 229.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-304.610 -2.510 -55.477 -45.990
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-304.610 -2.510 -55.477 -45.990
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.231.672 -205.521 -926.937 96.989
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.231.672 -205.521 -926.937 96.989
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.231.672 -205.521 -926.937 96.989
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.234 -195.480 -705.031 280.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.558.243 9.697.056 -10.278.441 7.849.042
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 131 64 68
Ana Ortaklık Payları
-21.558.257 9.696.925 -10.278.505 7.848.974http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886924


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3825 Değişim: -0,32%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1907 Değişim: -0,35%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
794,33 Değişim: -0,18%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.