KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 18:44
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.13 115.990.588 106.462.398 52.392.585 53.377.880
Satışların Maliyeti
Not.13 -88.068.882 -74.559.095 -39.140.096 -35.398.576
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.921.706 31.903.303 13.252.489 17.979.304
BRÜT KAR (ZARAR)
27.921.706 31.903.303 13.252.489 17.979.304
Genel Yönetim Giderleri
Not.14 -10.129.067 -8.913.349 -4.851.436 -4.638.619
Pazarlama Giderleri
Not.14 -11.363.684 -10.929.318 -5.975.406 -5.997.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.15 11.158.580 9.715.725 4.583.918 3.166.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.15 -5.299.985 -5.976.093 -2.658.266 -3.527.677
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.287.550 15.800.268 4.351.299 6.981.951
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.042 769.690 -108.837 759.877
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.308.592 16.569.958 4.242.462 7.741.828
Finansman Giderleri
Not.16 -27.470.298 -14.063.360 -13.459.831 -4.514.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.161.706 2.506.598 -9.217.369 3.227.373
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.190.107 -182.150 2.789.954 -442.551
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 -14.329 -944.087 6.361 -835.259
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 3.204.436 761.937 2.783.593 392.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.971.599 2.324.448 -6.427.415 2.784.822
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.971.599 2.324.448 -6.427.415 2.784.822
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6 110 -20 62
Ana Ortaklık Payları
-11.971.605 2.324.338 -6.427.395 2.784.760
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) Not.18 -0,00720000 0,00140000 -0,00390000 0,00170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.013.385 9.625.484
Dönem Karı (Zararı)
-11.971.599 2.324.448
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.971.599 2.324.448
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.103.542 17.042.579
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-9 7.482.632 4.606.442
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
998.455 711.132
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.6 30.618 -6.585
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 967.837 717.717
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.367.677 926.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.339.551 2.110.583
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
28.126 -1.183.962
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.187.245 2.097.633
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-156.116 -205.767
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.343.361 2.303.400
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22.278.682 9.288.291
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.190.107 182.150
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.042 -769.690
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-21.042 -769.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.946.877 -4.824.037
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.854.090 7.474.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.854.090 7.474.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.856.701 -6.747.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.856.701 -6.747.161
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.573.162 -16.398.610
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.096.941 2.794.035
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-635.399 -938.754
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.732.340 3.732.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
552.270 781.605
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.687.865 7.271.660
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.687.865 7.271.660
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.185.066 14.542.990
Alınan Faiz
156.116 205.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-664.214 -262.539
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.147.824 -2.073.424
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-515.759 -2.787.310
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.611.942 -5.403.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.587 775.918
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.587 775.918
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.378.369 -6.179.669
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.827.160 -5.854.243
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-551.209 -325.426
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-289.160 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-289.160 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.771.000 -9.537.386
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.286.051 34.725.935
Kredilerden Nakit Girişleri
21.286.051 34.725.935
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.205.418 -38.813.086
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.205.418 -38.813.086
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.545.377 -3.229.589
Ödenen Faiz
-2.623.444 -2.053.906
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
317.188 -166.740
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.369.557 -5.315.653
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-304.735 -302.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.674.292 -5.618.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.482.545 9.885.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.808.253 4.267.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.22 9.808.253 25.482.545
Finansal Yatırımlar
235.990 1.634.115
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
Not.10 235.990 1.634.115
Ticari Alacaklar
58.985.852 53.162.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.6 58.985.852 53.162.380
Diğer Alacaklar
33.837 43.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.837 43.037
Stoklar
Not.7 65.062.075 51.456.750
Peşin Ödenmiş Giderler
4.584.210 2.640.226
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.10 4.584.210 2.640.226
Diğer Dönen Varlıklar
6.563.044 1.332.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.10 6.563.044 1.332.551
ARA TOPLAM
145.273.261 135.751.604
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.273.261 135.751.604
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
451.755 362.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
451.755 362.262
Maddi Duran Varlıklar
Not.8 44.103.076 43.425.150
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.406.337 38.486.332
Taşıtlar
38.911 46.962
Mobilya ve Demirbaşlar
4.998.980 3.406.770
Özel Maliyetler
1.636.453 1.327.502
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.022.395 157.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.8 109.824.941 81.513.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.9 3.053.603 2.928.547
Diğer Haklar
2.908.421 2.863.193
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
145.182 65.354
Peşin Ödenmiş Giderler
5.751.469 5.462.309
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.10 5.751.469 5.462.309
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.17 4.022.853 2.054.685
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
167.207.697 135.746.649
TOPLAM VARLIKLAR
312.480.958 271.498.253
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.321.223 25.227.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.321.223 25.227.159
Banka Kredileri
Not.19 29.321.223 25.227.159
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.516.782 26.845.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.516.782 26.845.517
Banka Kredileri
Not.19 21.479.333 15.440.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.19 21.037.449 11.405.288
Diğer Finansal Yükümlülükler
950.738 633.550
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
950.738 633.550
Ticari Borçlar
34.372.337 26.275.396
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 722.880 1.358.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.6 33.649.457 24.917.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.486.031 1.933.761
Diğer Borçlar
15.723.063 328.081
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.5 15.710.961 254.221
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.102 73.860
Türev Araçlar
240.875 150.921
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
240.875 150.921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.906.373 1.727.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.10 3.906.373 1.727.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 501.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.751.485 1.793.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.723.359 1.780.786
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
28.126 12.317
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
907.394 1.410.457
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
907.394 1.410.457
ARA TOPLAM
132.176.301 86.827.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.176.301 86.827.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.604.438 88.698.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.604.438 88.698.077
Banka Kredileri
Not.19 59.211.948 56.468.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.19 51.392.490 32.229.777
Diğer Borçlar
0 13.301.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.5 0 13.301.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.363 65.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.363 65.539
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.584.481 8.232.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.584.481 enmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.17 2.848.425 3.835.560
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.046.707 114.133.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.223.008 200.960.445
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.221.807 70.501.615
Ödenmiş Sermaye
Not.12 16.575.788 16.575.788
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.177.926 41.253.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.177.926 41.253.735
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.338.657 44.410.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.160.731 -3.157.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.151.400 -1.846.665
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.151.400 -1.846.665
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.329.527 778.019
Yasal Yedekler
Not.12 1.329.527 778.019
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.819.850 -2.823.070
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.971.605 10.122.087
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.143 36.193
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.257.950 70.537.808
TOPLAM KAYNAKLAR
312.480.958 271.498.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972
Transferler
452.565 13.969.140 -14.421.705 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.324.338 2.324.338 2.324.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.921 -72.346 -302.510 72.346 -476.431 52 -476.379
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.769.685 44.483.344 -1.609.300 778.020 -2.895.417 2.324.338 64.328.809 36.122 64.364.931
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808
Transferler
551.508 9.570.579 -10.122.087 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-11.971.605 -11.971.605 -11.971.605
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
996.532 -72.341 -304.735 72.341 691.797 -50 691.747
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -2.160.731 44.338.657 -2.151.400 1.329.527 6.819.850 -11.971.605 59.221.807 36.143 59.257.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.971.599 2.324.448 -6.427.415 2.784.822
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
996.532 -173.921 1.614.417 54.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.245.665 -217.401 2.018.021 68.323
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-249.133 43.480 -403.604 -13.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-249.133 43.480 -403.604 -13.665
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-304.735 -302.510 -147.842 -195.789
Yabancı Para Çevrim Farkları
-304.735 -302.510 -147.842 -195.789
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-304.735 -302.510 -147.842 -195.789
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
691.797 -476.431 1.466.575 -141.131
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.279.802 1.848.017 -4.960.840 2.643.691
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-50 63 -44 -45
Ana Ortaklık Payları
-11.279.752 1.847.954 -4.960.796 2.643.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869767


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 0,32% Hacim : 16.435 Mio.TL Son veri saati : 14:24
Düşük 1.431 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2977 Değişim: 0,34%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0237 Değişim: 0,19%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0410
Açılış: 10,005
485,47 Değişim: 0,60%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.