KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 20:36
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.15 248.616.991 206.398.689
Satışların Maliyeti
Not.15 -179.180.068 -136.239.214
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.436.923 70.159.475
BRÜT KAR (ZARAR)
69.436.923 70.159.475
Genel Yönetim Giderleri
Not.16 -17.939.212 -14.171.592
Pazarlama Giderleri
Not.16 -23.943.507 -19.698.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.18 30.911.787 38.161.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.18 -23.455.045 -36.414.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.010.946 38.036.289
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.19 2.608.846 2.602.022
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.619.792 40.638.311
Finansman Giderleri
Not.20 -24.483.075 -21.930.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.136.717 18.707.781
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.014.391 -4.285.961
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.22 -3.429.290 -4.602.648
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.22 414.899 316.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.122.326 14.421.820
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.122.326 14.421.820
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
239 115
Ana Ortaklık Payları
10.122.087 14.421.705
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/ ( Kayıp ) Not.23 0,00610000 0,00870000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.003.913 4.253.645
Dönem Karı (Zararı)
10.122.326 14.421.820
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.122.326 14.421.820
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.551.446 27.873.129
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.9-10 11.748.206 6.763.796
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.055.615 1.918.550
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 672.034 717.925
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
383.581 1.200.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.218.885 3.272.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.218.885 3.272.678
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.206.640 2.366.274
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.18 -280.979 -251.198
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.487.619 2.617.472
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.916.555 11.867.892
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.22 3.014.391 4.285.961
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.608.846 -2.602.022
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.19 -2.608.846 -2.602.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.321.454 -35.572.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
997.621 -23.275.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
997.621 -23.275.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.157.807 -4.170.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.157.807 -4.170.304
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.245.257 -15.307.575
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.467.389 6.518.680
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
279.819 227.134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.747.208 6.291.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
459.000 376.968
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-223.236 285.015
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-223.236 285.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.352.318 6.722.076
Alınan Faiz
280.979 251.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.709.408 -2.151.257
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.204.806
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.22 -5.715.170 -568.372
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.005.687 -29.537.618
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.640.379 3.221.665
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.9-10 2.640.379 3.221.665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.183.757 -32.759.283
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.255.343 -31.835.838
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-928.414 -923.445
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-5.462.309
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-5.462.309
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.138.500 26.875.533
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.881.584 124.778.859
Kredilerden Nakit Girişleri
91.881.584 124.778.859
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.618.900 -92.320.198
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.135.858 -91.486.822
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-483.042 -833.376
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.512.704 -3.215.150
Ödenen Faiz
-3.611.480 -2.367.978
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.136.726 1.591.560
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-539.875 -765.381
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.596.851 826.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.885.694 9.059.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.26 25.482.545 9.885.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.26 25.482.545 9.885.694
Finansal Yatırımlar
1.634.115 1.995.601
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
1.634.115 1.995.601
Ticari Alacaklar
53.162.380 54.531.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.5 53.162.380 54.531.265
Diğer Alacaklar
43.037 862.245
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 781.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.037 81.080
Stoklar
Not.7 51.456.750 36.883.527
Peşin Ödenmiş Giderler
2.640.226 4.645.021
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.640.226 4.645.021
Diğer Dönen Varlıklar
1.332.551 2.321.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.332.551 2.321.316
ARA TOPLAM
135.751.604 111.124.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.751.604 111.124.669
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
362.262 320.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
362.262 320.092
Maddi Duran Varlıklar
43.425.150 118.558.451
Arazi ve Arsalar
Not.9 47.817.888
Binalar
Not.9 20.197.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not.9 38.486.332 45.414.596
Taşıtlar
Not.9 46.962 63.064
Mobilya ve Demirbaşlar
Not.9 3.406.770 3.175.886
Özel Maliyetler
Not.9 1.327.502 1.133.719
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Not.9 157.584 756.298
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.9 81.513.696 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.928.547 1.756.680
Diğer Haklar
Not.10 2.863.193 1.750.863
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
Not.10 65.354 5.817
Peşin Ödenmiş Giderler
5.462.309 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.462.309 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.22 2.054.685 1.437.976
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.746.649 122.073.199
TOPLAM VARLIKLAR
271.498.253 233.197.868
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.227.159 37.566.079
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.227.159 37.566.079
Banka Kredileri
Not.24 25.227.159 37.566.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.845.517 14.060.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.845.517 14.060.967
Banka Kredileri
Not.24 15.440.229 6.847.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.24 11.405.288 7.213.229
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.24 633.550 1.116.592
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
Not.24 633.550 1.116.592
Ticari Borçlar
26.275.396 33.742.785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.4 1.358.279 1.078.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 24.917.117 32.664.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.933.761 1.474.761
Diğer Borçlar
328.081 357.581
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
254.221 184.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
73.860 172.722
Türev Araçlar
150.921 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
Not.6 150.921 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.727.805 2.542.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.8 1.727.805 2.542.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.22 501.430 2.787.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.793.103 3.642.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.12 1.780.786 2.437.900
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.11 12.317 1.204.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.410.457 818.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.13 1.410.457 818.297
ARA TOPLAM
86.827.180 98.109.984
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.827.180 98.109.984
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.698.077 51.214.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.698.077 51.214.947
Banka Kredileri
Not.24 56.468.300 21.063.578
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
32.229.777 30.151.369
Diğer Borçlar
13.301.200 12.056.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.4-6 13.301.200 12.056.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
65.539 187.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.8 65.539 187.255
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.232.889 5.114.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.12 8.232.889 5.114.424
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.22 3.835.560 3.998.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.133.265 72.570.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
200.960.445 170.680.896
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.501.615 62.480.902
Ödenmiş Sermaye
Not.14 16.575.788 16.575.788
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.253.735 42.959.926
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.253.735 42.959.926
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.410.998 44.555.690
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.157.263 -1.595.764
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.846.665 -1.306.790
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.846.665 -1.306.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
778.019 325.455
Yasal Yedekler
Not.14 778.019 325.455
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.823.070 -16.936.903
Net Dönem Karı veya Zararı
10.122.087 14.421.705
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.193 36.070
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.537.808 62.516.972
TOPLAM KAYNAKLAR
271.498.253 233.197.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.017.114 11.133.495 41.710.016 28.414 41.738.430
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-268.135 -1.798.522 -2.066.657 -2.066.657
Transferler
9.334.973 -9.334.973
Dönem Karı (Zararı)
14.421.705 14.421.705 115 14.421.820
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-302.164 9.470.010 -765.381 13.373 8.415.838 7.541 8.423.379
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972
Transferler
452.564 13.969.141 -14.421.705
Dönem Karı (Zararı)
10.122.087
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.