KAP ***DSVAR*** DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.02.2019 - 21:51
KAP ***DSVAR*** DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DSVAR*** DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
10.000 1.015 1.097 12.112 12.112
Yeni Bakiye
10.000 1.015 1.097 12.112 12.112
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.763 2.763 2.763
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1 10.000 10.000 10.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-40 -40 -40
Kar Dağıtımı
1.097 -1.097
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 -40 2.112 2.763 24.835 24.835
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 -40 2.112 2.763 24.835 24.835
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-22 -22 -22
Yeni Bakiye
20.000 -40 2.090 2.763 24.813 24.813
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16 549 533 533
Kar Dağıtımı
4.875 -2.112 -2.763 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.875 -2.112 -2.763 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 -56 4.875 -22 549 25.346 25.346


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.698 2.698 622 622
GARANTİ VE KEFALETLER
2.698 2.698 622 622
Teminat Mektupları
2.698 2.698 622 622
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
Diğer Teminat Mektupları
2.698 2.698 622 622
TAAHHÜTLER
0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.698 2.698 622 622


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
549 2.763
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-16 -40
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16 -40
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-20 -50
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4 10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
533 2.723


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 46.048 28.948
Kredilerden Alınan Faizler
45.871 28.688
Bankalardan Alınan Faizler
177 260
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -21.324 -14.240
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-16.705 -14.210
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.619 -30
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
24.724 14.708
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12 -171 -113
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-171 -113
Gayri Nakdi Kredilere
-120 -21
Diğer
-51 -92
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -6.835
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 22
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
22
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 290 174
FAALİYET BRÜT KÂRI
18.030 14.769
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -6.866 -29
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -10.664 -11.258
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
500 3.482
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 500 3.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 49 -719
Cari Vergi Karşılığı
-562 -751
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
611 32
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 549 2.763
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 549 2.763
Grubun Karı (Zararı)
549 2.763
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
282 282 716 716
Nakit ve Nakit Benzerleri
282 282 716 716
Bankalar
3 282 282 716 716
Donuk Finansal Varlıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0
KREDİLER (Net)
5 120.243 120.243 121.807 121.807
Donuk Alacaklar
127.654 127.654 121.935 121.935
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-7.411 -7.411 -128 -128
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-7.411 -7.411 -128 -128
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 725 725 255 255
Satış Amaçlı
725 725 255 255
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 530 530 532 532
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 446 446 368 368
Diğer
446 446 368 368
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
17 427 427
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 75 75
DİĞER AKTİFLER
18 380 380 108 108
VARLIKLAR TOPLAMI
123.108 123.108 123.786 123.786
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,00% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0723 Değişim: 0,02%
Düşük 8,0621 15.04.2021 Yüksek 8,1021
Açılış: 8,0707
9,6963 Değişim: 0,14%
Düşük 9,6627 15.04.2021 Yüksek 9,7160
Açılış: 9,6826
451,59 Değişim: 0,28%
Düşük 449,97 15.04.2021 Yüksek 452,28
Açılış: 450,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.