KAP ***DSVAR*** DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2018 - 21:54
KAP ***DSVAR*** DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DSVAR*** DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
10.000 1.015 1.097 12.112 12.112
Yeni Bakiye
10.000 1.015 1.097 12.112 12.112
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
782 782 782
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-31 -31 -31
Kar Dağıtımı
1.097 -1.097 0 0
Diğer
1.097 -1.097 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000 -31 2.112 782 12.863 12.863
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 -40 2.112 2.763 24.835 24.835
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-22 -22 -22
Yeni Bakiye
20.000 -40 2.090 2.763 24.813 24.813
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.672 2.672 2.672
Kar Dağıtımı
4.875 -2.112 -2.763 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.875 -2.112 -2.763 0 0
Diğer
17 17 17
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 -23 4.875 -22 2.672 27.502 27.502


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.885 2.885 622 622
GARANTİ VE KEFALETLER
2.885 2.885 622 622
Teminat Mektupları
2.885 2.885 622 622
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
Diğer Teminat Mektupları
2.885 2.885 622 622
TAAHHÜTLER
0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.885 2.885 622 622


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.672 782 884 361
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
17 -31 17
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 -31 17
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
21 -38 21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4 7 -4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.689 751 901 361


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 23.835 12.359 11.818 6.783
Kredilerden Alınan Faizler
23.785 12.243 11.800 6.742
Bankalardan Alınan Faizler
50 116 18 41
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -8.220 -6.748 -4.308 -3.813
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.115 -6.748 -3.760 -3.813
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.105 -548
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
15.615 5.611 7.510 2.970
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-80 -46
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-80 -46
Gayri Nakdi Kredilere
-68 -39
Diğer
-12 -7
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -3.267 -1.623
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 106 31 62 31
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.374 5.642 5.903 3.001
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -3.651 -2.005
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -5.280 -4.661 -2.754 -2.537
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.443 981 1.144 464
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 3.443 981 1.144 464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -771 -199 -260 -103
Cari Vergi Karşılığı
-975 -224 -419 -124
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
204 25 159 21
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 2.672 782 884 361
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 2.672 782 884 361
Grubun Karı (Zararı)
2.672 782 884 361
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
260 260 716 716
Nakit ve Nakit Benzerleri
260 260 716 716
Bankalar
3 260 260 716 716
Donuk Finansal Varlıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0
KREDİLER (Net)
5 124.499 124.499 121.807 121.807
Donuk Alacaklar
128.695 128.695 121.935 121.935
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-4.196 -4.196 -128 -128
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.196 -4.196 -128 -128
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
15 528 528 255 255
Satış Amaçlı
528 528 255 255
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 555 555 532 532
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 343 343 368 368
Diğer
343 343 368 368
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 0 0
DİĞER AKTİFLER
16 396 396 108 108
VARLIKLAR TOPLAMI
126.581 126.581 123.786 123.786
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
3 84.900 84.900 85.161 85.161
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 11.950 11.950 11.962 11.962
Tahviller
11.950 11.950 11.962 11.962
FONLAR
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Finansal Kiralama
0 0
KARŞILIKLAR
8 419 419 474 474
Çalışan Hakları Karşılığı
138 138 116 116
Diğer Karşılıklar
281 281 358 358
CARİ VERGİ BORCU
9 757 757 637 637
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 336 336 540 540
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Krediler
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
717 717 177 177
ÖZKAYNAKLAR
12 27.502 27.502 24.835 24.835
Ödenmiş Sermaye
20.000 20.000 20.000 20.000
Sermaye Yedekleri
-23 -23 -40 -40
Diğer Sermaye Yedekleri
-23 -23 -40 -40
Kar Yedekleri
4.875 4.875
Yasal Yedekler
244 244
Olağanüstü Yedekler
4.631 4.631
Kar veya Zarar
2.650 2.650 4.875 4.875
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-22 -22 2.112 2.112
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.672 2.672 2.763 2.763
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
126.581 126.581 123.786 123.786


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.736 -2.209
Alınan Faizler
24.820 10.668
Ödenen Faizler
-8.570 -6.539
Elde Edilen Diğer Kazançlar
106
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.292 -1.753
Ödenen Vergiler
-534 -277
Diğer
5 -5.794 -4.308
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-7.030 -1.517
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.760 -2.471
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5 -561 729
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
77
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5 214 225
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-294 -3.726
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-162 -1.107
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-107 -1.107
Diğer
-55
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 2.474
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.026
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-456 -2.359
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 716 2.938
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 260 579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702254


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.394 Değişim: 0,61% Hacim : 2.959 Mio.TL Son veri saati : 11:17
Düşük 1.392 22.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,6407 Değişim: 0,16%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6467
Açılış: 8,6272
10,1364 Değişim: 0,19%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1617
Açılış: 10,1172
493,05 Değişim: 0,16%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.