KAP ***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

06.10.2021 - 18:23
KAP ***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDaşı Bakiyeler
40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774
Yeni Bakiye
40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29 31.797 31.768
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 -9.000 -1.000
Kar Dağıtımı
68.017 -68.017
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
68.017 -68.017
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 16.658 187 419.900 31.797 518.542
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 16.658 220 419.900 66.747 553.525
Yeni Bakiye
50.000 16.658 220 419.900 66.747 553.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
109 67.166 67.275
Kar Dağıtımı
66.747 -66.747
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
66.747 -66.747
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 16.658 329 486.647 67.166 620.800


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
170.518 90.679 84.707 42.990
FAKTORİNG GELİRLERİ
15 170.518 90.679 84.707 42.990
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
159.078 83.915 78.919 39.976
İskontolu
123.431 67.979 65.151 30.824
Diğer
35.647 15.936 13.768 9.152
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.440 6.764 5.788 3.014
İskontolu
11.146 6.525 5.668 2.869
Diğer
294 239 120 145
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-85.443 -36.908 -46.062 -16.639
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-79.933 -30.139 -43.052 -13.615
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-722 -864 -351 -424
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.295 -977
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.788 -3.610 -2.659 -1.623
BRÜT KAR (ZARAR)
85.075 53.771 38.645 26.351
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -15.667 -10.020 -7.977 -5.914
Personel Giderleri
-5.702 -4.052 -3.346 -1.972
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-369 -170 -185 -89
Genel İşletme Giderleri
-9.596 -5.798 -4.446 -3.853
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
69.408 43.751 30.668 20.437
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
28.063 17.271 17.358 6.139
Bankalardan Alınan Faizler
830 333 342 332
Türev Finansal İşlemler Karı
7.245 3.606 5.295 2.252
Kambiyo İşlemleri Karı
11.651 10.220 4.003 3.457
Diğer
17 8.337 3.112 7.718 98
KARŞILIK GİDERLERİ
-516 -11.479 -388 -76
Özel Karşılıklar
-128 -11.466 -128 -76
Diğer
-388 -13 -260
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.749 -8.409 -3.897 -2.975
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-10.352 -6.717 -2.307 -2.005
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.397 -1.692 -1.590 -970
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
84.206 41.134 43.741 23.525
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
84.206 41.134 43.741 23.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -17.040 -9.337 -8.845 -5.480
Cari Vergi Karşılığı
-20.765 -6.988 -12.902 -1.859
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.349 332 -3.621
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.725 3.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
67.166 31.797 34.896 18.045
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
67.166 31.797 34.896 18.045
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
67.166 31.797 34.896 18.045
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 18 1,34330000 0,63590000 0,69780000 0,36090000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
34.886 38.756
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
151.899 95.324
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-98.440 -37.596
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.911 8.018
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 6.552 2.864
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.846 -4.065
Ödenen Vergiler
-23.592 -18.416
Diğer
-8.598 -7.373
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-33.463 -33.386
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-81.298 24.360
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.300 6.832
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-17.949 18.438
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-732 -1.277
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
61.719 -88.045
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.497 6.306
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.423 5.370
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6 1.629 -248
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6 -79
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.550 -248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
74.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-78.333
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.270 -670
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.270 -5.003
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.703 119
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 115 120
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.818 239


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
67.166 31.797 34.896 18.045
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
109 -29 66 -29
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
109 -29 66 -29
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
145 -37 83 -37
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36 8 -17 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.275 31.768 34.962 18.016


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 213 1.605 1.818 115 115
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 14 0 14 3.507 0 3.507
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.474.812 85.393 1.560.205 1.397.587 73.825 1.471.412
Faktoring Alacakları
1.471.114 85.393 1.556.507 1.373.741 73.825 1.447.566
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.244.572 26.938 1.271.510 1.174.386 22.717 1.197.103
Diğer Faktoring Alacakları
226.542 58.455 284.997 199.355 51.108 250.463
Takipteki Alacaklar
5 23.513 0 23.513 49.978 0 49.978
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-19.815 0 -19.815 -26.132 0 -26.132
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 7.373 0 7.373 6.035 0 6.035
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 218 0 218 102 0 102
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 19.261 0 19.261 15.572 0 15.572
DİĞER AKTİFLER
9 13.839 578 14.417 10.160 202 10.362
ARA TOPLAM
1.515.730 87.576 1.603.306 1.433.078 74.027 1.507.105
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
172 0 172 172 0 172
Satış Amaçlı
172 0 172 172 0 172
VARLIKLAR TOPLAMI
1.515.902 87.576 1.603.478 1.433.250 74.027 1.507.277
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 945.725 1.011 946.736 901.374 1.538 902.912
FAKTORİNG BORÇLARI
5 1.884 3 1.887 19.834 2 19.836
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
4.618 0 4.618 5.166 0 5.166
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 2.085 0 2.085 0 0 0
KARŞILIKLAR
13 2.531 0 2.531 1.792 0 1.792
Yeniden Yapılanma Karşılığı
403 0 403 224 0 224
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.128 0 2.128 1.568 0 1.568
CARİ VERGİ BORCU
12 14.782 0 14.782 14.213 0 14.213
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 9.942 97 10.039 9.829 4 9.833
ARA TOPLAM
981.567 1.111 982.678 952.208 1.544 953.752
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 620.800 0 620.800 553.525 0 553.525
Ödenmiş Sermaye
50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
16.658 0 16.658 16.658 0 16.658
Diğer Sermaye Yedekleri
16.658 0 16.658 16.658 0 16.658
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
329 0 329 220 0 220
Kar Yedekleri
486.647 0 486.647 419.900 0 419.900
Yasal Yedekler
11.022 0 11.022 9.022 0 9.022
Olağanüstü Yedekler
475.625 0 475.625 410.878 0 410.878
Kar veya Zarar
67.166 0 67.166 66.747 0 66.747
Dönem Net Kâr veya Zararı
67.166 0 67.166 66.747 0 66.747
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.602.367 1.111 1.603.478 1.505.733 1.544 1.507.277


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4.043 0 4.043 5.048 0 5.048
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
85.108 82.995 168.103 110.529 9.223 119.752
ALINAN TEMİNATLAR
22 38.346.409 1.521.558 39.867.967 35.466.604 1.290.347 36.756.951
VERİLEN TEMİNATLAR
22 283.948 0 283.948 281.409 0 281.409
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4,22 67.661 72.982 140.643 66.027 63.875 129.902
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4,22 67.661 72.982 140.643 66.027 63.875 129.902
Swap Alım Satım İşlemleri
67.661 72.982 140.643 66.027 63.875 129.902
EMANET KIYMETLER
22 1.396.650 143.965 1.540.615 1.376.800 47.710 1.424.510
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
40.183.819 1.821.500 42.005.319 37.306.417 1.411.155 38.717.572http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967579


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2396 Değişim: -3,16%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,0031 Değişim: -3,37%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
761,98 Değişim: -2,15%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.