KAP ***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:41
KAP ***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 25.952 316.252 36.631 418.835
Yeni Bakiye
40.000 25.952 316.252 36.631 418.835
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.514 48.514
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
345 345
Kar Dağıtımı
36.631 -36.631
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
36.631 -36.631
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 26.297 352.883 48.514 467.694
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774
Yeni Bakiye
40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.797 31.797
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 -9.000 -1.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-29 -29
Kar Dağıtımı
68.017 -68.017
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
68.017 -68.017
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 16.658 187 419.900 31.797 518.542


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
90.679 151.030 42.990 67.261
FAKTORİNG GELİRLERİ
15 90.679 151.030 42.990 67.261
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
83.915 141.821 39.976 62.571
İskontolu
67.979 76.029 30.824 38.090
Diğer
15.936 65.792 9.152 24.481
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.764 9.209 3.014 4.690
İskontolu
6.525 7.797 2.869 4.256
Diğer
239 1.412 145 434
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-36.908 -133.771 -16.639 -62.863
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-30.139 -121.886 -13.615 -56.791
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-864 -970 -424 -970
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.295 -3.321 -977 -1.893
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.610 -7.594 -1.623 -3.209
BRÜT KAR (ZARAR)
53.771 17.259 26.351 4.398
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -10.020 -8.235 -5.914 -3.683
Personel Giderleri
-4.052 -4.305 -1.972 -1.994
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-170 -137 -89 -93
Genel İşletme Giderleri
-5.798 -3.793 -3.853 -1.596
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
43.751 9.024 20.437 715
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17.271 85.361 6.139 40.123
Bankalardan Alınan Faizler
333 12.503 332 6.277
Türev Finansal İşlemler Karı
3.606 13.981 2.252 7.565
Kambiyo İşlemleri Karı
10.220 58.075 3.457 26.121
Diğer
17 3.112 802 98 160
KARŞILIK GİDERLERİ
-11.479 -5.387 -76 -306
Özel Karşılıklar
-11.466 -4.890 -76 -276
Diğer
-13 -497 0 -30
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.409 -25.484 -2.975 -20.034
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-6.717 -3.963 -2.005 -1.804
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.692 -21.521 -970 -18.230
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
41.134 63.514 23.525 20.498
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.134 63.514 23.525 20.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -9.337 -15.000 -5.480 -4.470
Cari Vergi Karşılığı
-6.988 -11.902 -1.859 -2.768
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.349 -3.098 -3.621 -1.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
31.797 48.514 18.045 16.028
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
18 31.797 48.514 18.045 16.028
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.797 48.514 18.045 16.028
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,63590000 1,21290000 0,36090000 0,40070000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
38.756 94.291
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
95.324 165.840
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-37.596 -82.189
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.018 4.297
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.864 117
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.065 -4.283
Ödenen Vergiler
-18.416 -24.127
Diğer
-7.373 34.636
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-33.386 -127.027
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
24.360 253.998
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.832 -34.971
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
18.438 -2.574
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.277 6.393
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-88.045 -355.349
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.306 5.476
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.370 -32.736
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-248 -5.726
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-248 -5.726
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
74.000 68.124
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-78.333 -53.611
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-670 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.003 14.513
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 -6.568
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
119 -30.517
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
120 414.225
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 239 383.708


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.797 48.514 18.045 16.028
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-29 345 -29 345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29 345 -29 345
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37 433 -37 433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8 -88 8 -88
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.768 48.859 18.016 16.373


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 239 239 120 120
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 71 71 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 881.502 77.305 958.807 932.383 73.339 1.005.722
Faktoring Alacakları
857.137 77.305 934.442 917.515 73.339 990.854
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
697.274 27.057 724.331 823.952 28.390 852.342
Diğer Faktoring Alacakları
159.863 50.248 210.111 93.563 44.949 138.512
Takipteki Alacaklar
5 50.196 50.196 32.097 32.097
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-25.831 -25.831 -17.229 -17.229
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 6.872 6.872 5.950 5.950
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 154 154 205 205
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 6.685 6.685 9.026 9.026
DİĞER AKTİFLER
9 7.464 136 7.600 3.028 55 3.083
ARA TOPLAM
902.987 77.441 980.428 950.712 73.394 1.024.106
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
172 172 172 172
Satış Amaçlı
172 172 172 172
VARLIKLAR TOPLAMI
903.159 77.441 980.600 950.884 73.394 1.024.278
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 388.296 1.565 389.861 480.277 1.843 482.120
FAKTORİNG BORÇLARI
22.642 2 22.644 4.204 2 4.206
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5.638 5.638 6.044 6.044
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 28.741 28.741 33.157 33.157
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 5.673 5.673 1.563 1.563
KARŞILIKLAR
13 1.862 1.862 1.634 1.634
Yeniden Yapılanma Karşılığı
369 369 272 272
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.493 1.493 1.362 1.362
CARİ VERGİ BORCU
12 2.528 2.528 4.203 4.203
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 5.105 6 5.111 4.529 48 4.577
ARA TOPLAM
460.485 1.573 462.058 535.611 1.893 537.504
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 518.542 518.542 486.774 486.774
Ödenmiş Sermaye
50.000 50.000 40.000 40.000
Sermaye Yedekleri
16.658 16.658 25.658 25.658
Diğer Sermaye Yedekleri
16.658 16.658 25.658 25.658
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
187 187 216 216
Kar Yedekleri
419.900 419.900 352.883 352.883
Yasal Yedekler
9.022 9.022 9.022 9.022
Olağanüstü Yedekler
410.878 410.878 343.861 343.861
Kar veya Zarar
31.797 31.797 68.017 68.017
Dönem Net Kâr veya Zararı
31.797 31.797 68.017 68.017
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
979.027 1.573 980.600 1.022.385 1.893 1.024.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
836 836 505 505
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
96.206 9.176 105.382 109.353 8.989 118.342
ALINAN TEMİNATLAR
22 32.493.029 1.175.316 33.668.345 29.179.084 1.018.054 30.197.138
VERİLEN TEMİNATLAR
22 256.942 256.942 234.617 234.617
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4,22 61.347 70.746 132.093 53.436 55.695 109.131
Alım Satım Amaçlı İşlemler
61.347 70.746 132.093 53.436 55.695 109.131
Swap Alım Satım İşlemleri
61.347 70.746 132.093 53.436 55.695 109.131
EMANET KIYMETLER
22 858.866 72.225 931.091 961.429 87.961 1.049.390
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
33.767.226 1.327.463 35.094.689 30.538.424 1.170.699 31.709.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867529


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.