KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2020 - 09:40
KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 35.407 35.407 35.407 0 0 9.164.056 6.497.529 9.404.046 42.510.653 42.510.653
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
9.000.000 8.409.615 35.407 35.407 35.407 9.164.056 6.497.529 9.404.046 42.510.653 42.510.653
Transferler
0 9.404.046 -9.404.046 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.444 -32.444 -32.444 1.097.672 1.097.672 1.065.228 1.065.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.444 -32.444 -32.444 0
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 2.963 2.963 2.963 0 0 9.164.056 15.901.575 1.097.672 43.575.881 43.575.881
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 -16.415 -16.415 -16.415 0 9.164.056 15.901.575 3.699.109 19.600.684 46.157.940 46.157.940
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
10 295.373 3.403.736 -3.699.109 -295.373 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.624 19.624 19.624 -342.068 -342.068 -322.444 -322.444
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.624 19.624 19.624 0
Kar Payları
10 -3.403.736 -3.403.736 -3.403.736 -3.403.736
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 3.209 3.209 3.209 9.459.429 15.901.575 -342.068 15.559.507 42.431.760 42.431.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.081.098 176.353
Dönem Karı (Zararı)
-342.069 1.097.672
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-342.069 1.097.672
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.168.081 1.176.321
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 334.239 485.715
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
448.591 386.748
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 385.251 296.714
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 7.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.479.390 -1.493.833
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.822.372 -6.679.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
344.502 -651.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.805.095 5.840.210
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.165 -3.369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.305.402 780.160
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -579.681 -286.040
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-644.623 -317.767
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-328.698 -545.047
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-328.698 -545.047
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
752.400 -368.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
752.400 -368.694
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 44.048.467 35.881.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 44.800.867 35.512.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.807.616 44.058.117
Ticari Alacaklar
5 43.144.686 32.322.314
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 229.537 1.085.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
42.915.149 31.237.019
Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 505.272 446.145
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5 478.523 479.255
ARA TOPLAM
88.936.097 77.305.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.936.097 77.305.831
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.913.254 1.913.254
Diğer Alacaklar
4.142.189 4.694.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.142.189 4.694.845
Maddi Duran Varlıklar
184.522 210.110
Mobilya ve Demirbaşlar
7 184.522 210.110
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 189.708 338.735
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
119.417 144.301
Bilgisayar Yazılımları
7 119.417 144.301
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 622.394 432.870
Diğer Duran Varlıklar
74.671 74.671
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.246.155 7.808.786
TOPLAM VARLIKLAR
96.182.252 85.114.617
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.979 289.787
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 132.979 289.787
Ticari Borçlar
5 46.194.065 34.388.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 46.020.590 33.813.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 173.475 575.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
3.233.549 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.233.549
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.466.604 2.721.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.789.510 2.523.266
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9,12 677.094 197.971
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.017.391 865.958
ARA TOPLAM
53.044.588 38.265.952
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.044.588 38.265.952
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
705.904 690.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 705.904 690.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
705.904 690.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.750.492 38.956.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.431.760 46.157.940
Ödenmiş Sermaye
10 9.000.000 9.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 8.409.615 8.409.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 3.209 -16.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 9.459.429 9.164.056
Diğer Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 15.901.575 15.901.575
Net Dönem Karı veya Zararı
10 -342.068 3.699.109
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.431.760 46.157.940
TOPLAM KAYNAKLAR
96.182.252 85.114.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 4.848.791 5.719.134
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.848.791 5.719.134
BRÜT KAR (ZARAR)
4.848.791 5.719.134
Genel Yönetim Giderleri
-5.192.772 -5.544.826
Pazarlama Giderleri
-747.303 -1.026.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
141 89
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.790 -3.912
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.116.933 -856.499
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.116.933 -856.499
Finansman Gelirleri
881.970 2.441.451
Finansman Giderleri
-200.377 -190.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-435.340 1.394.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
93.272 -296.714
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -101.158 -539.808
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 194.430 243.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-342.068 1.097.672
DÖNEM KARI (ZARARI)
-342.068 1.097.672
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-342.068 1.097.672
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.624 -32.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.530 -40.555
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.906 8.111
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 -4.906 8.111
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.624 -32.444
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-322.444 1.065.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-322.444 1.065.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840588


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,00% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8324 Değişim: 0,25%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,6158 Değişim: 0,23%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
789,82 Değişim: 0,07%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.