KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2018 - 11:10
KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 21.436 21.436 21.436 8.373.973 5.183.701 1.096.111 32.084.836 32.084.836
Transferler
70.844 1.025.267 -1.096.111 -70.844 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.210 -8.210 -8.210 5.572.282 5.572.282 5.564.072 5.564.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.210 -8.210 -8.210
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kar Payları
-1.158.434 0 -1.158.434 -1.158.434 -1.158.434
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 13.226 13.226 13.226 8.444.817 5.050.534 5.572.282 36.490.474 36.490.474
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 1.339.203 1.339.203 8.444.817 5.050.534 8.479.728 13.530.262 40.752.748 40.752.748
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.339.203 -1.339.203 1.328.900 1.328.900 -10.303 -10.303
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,2 0 0 -1.339.203 -1.339.203 1.328.900 1.328.900 -10.303 -10.303
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 8.444.817 6.379.434 8.479.728 14.859.162 40.742.445 40.742.445
Transferler
9 719.239 7.760.489 -8.479.728 -719.239 -10.303 -10.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.253 -16.253 -16.253 8.448.529 8.448.529 8.432.276 8.432.276
Dönem Karı (Zararı)
8.448.529 8.448.529 8.448.529 8.448.529
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.253 -16.253 -16.253 0 -16.253 -16.253
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
9 0 0 0 0 719.239 -7.642.394 -7.642.394 -7.642.394 -7.642.394
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 12.598 12.598 12.598 0 0 9.164.056 6.497.529 8.448.529 14.946.058 41.532.327 41.532.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
624.755 -6.827.079
Dönem Karı (Zararı)
8.448.529 5.572.282
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.448.529 5.572.282
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.779.098 2.014.559
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 159.676 161.951
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.423.565 -38.107
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.243.200 1.898.930
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-47.343 -8.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.110.662 -13.208.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.931.853 -19.704.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.215.127 -13.217.421
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.452.658 20.067.630
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-374.730 -354.137
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.116.965 -5.621.281
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -2.869.919 -885.413
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.622.291 -320.385
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7 -257.405 -150.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -257.405 -150.914
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.642.394 -1.158.434
Ödenen Temettüler
-7.642.394 -1.158.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.275.044 -8.136.427
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.275.044 -8.136.427
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.980.769 33.071.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.705.725 24.935.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.745.049 29.005.299
Ticari Alacaklar
5 47.589.437 55.521.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.820.082 1.759.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
45.769.355 53.762.144
Diğer Alacaklar
441 0
Peşin Ödenmiş Giderler
346.634 348.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
69.681.561 84.874.862
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.681.561 84.874.862
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.841.254 1.825.054
Diğer Alacaklar
23.370.028 14.153.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.370.028 14.153.702
Maddi Duran Varlıklar
345.875 169.551
Mobilya ve Demirbaşlar
7 345.875 169.551
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
143.749 221.049
Bilgisayar Yazılımları
7 143.749 221.049
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 1.071.782 224.476
Diğer Duran Varlıklar
74.820 74.820
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.847.508 16.668.652
TOPLAM VARLIKLAR
96.529.069 101.543.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 48.691.812 56.144.470
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 48.454.169 55.940.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
237.643 203.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.977 28.639
Diğer Borçlar
2.960 13.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.960 13.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 468.425 251.902
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.891.163 3.042.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.464.033 2.632.778
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8,11 3.427.130 409.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
403.626 778.356
ARA TOPLAM
54.485.963 60.259.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.485.963 60.259.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
510.779 531.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
510.779 531.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
510.779 531.445
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.996.742 60.790.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.532.327 40.752.748
Ödenmiş Sermaye
9 9.000.000 9.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 8.409.615 8.409.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 12.598 28.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 1.339.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.339.203
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.339.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 9.164.056 8.444.817
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 6.497.529 5.050.534
Net Dönem Karı veya Zararı
9 8.448.529 8.479.728
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.532.327 40.752.748
TOPLAM KAYNAKLAR
96.529.069 101.543.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 25.554.042 23.127.831 5.942.884 8.639.270
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.554.042 23.127.831 5.942.884 8.639.270
BRÜT KAR (ZARAR)
25.554.042 23.127.831 5.942.884 8.639.270
Genel Yönetim Giderleri
3 -15.226.901 -16.174.545 -5.402.335 -4.303.111
Pazarlama Giderleri
-3.430.184 -2.508.210 -1.129.304 -940.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.387 1.888 83 76
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-18.920 -24.123 1.362 -1.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.880.424 4.422.841 -587.310 3.394.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 22.500 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.880.424 4.445.341 -587.310 3.394.572
Finansman Gelirleri
4.752.748 2.991.742 2.041.158 1.108.891
Finansman Giderleri
-815.945 -458.104 -562.531 -176.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.817.227 6.978.979 891.317 4.326.893
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.368.698 -1.406.697 -173.284 -874.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -3.211.941 -1.691.729 -585.701 -950.409
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 843.243 285.032 412.417 76.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.448.529 5.572.282 718.033 3.452.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.448.529 5.572.282 718.033 3.452.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.448.529 5.572.282 718.033 3.452.643
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.253 -8.210 -21.639 -7.826
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.317 -10.262 -27.049 -9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.064 2.052 5.410 1.956
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 4.064 2.052 5.410 1.956
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.253 -8.210 -21.639 -7.826
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.432.276 5.564.072 696.394 3.444.817
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.432.276 5.564.072 696.394 3.444.817http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715068


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.