KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.07.2018 - 18:29
KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 21.436 21.436 21.436 8.373.973 5.183.701 1.096.111 32.084.836 32.084.836
Transferler
70.844 1.025.267 -1.096.111 -70.844 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-384 -384 -384 2.119.639 2.119.639 2.119.255 2.119.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-384 -384 -384
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kar Payları
-1.158.434 0 -1.158.434 -1.158.434 -1.158.434
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 21.052 21.052 21.052 8.444.817 5.050.534 2.119.639 33.045.657 33.045.657
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 1.339.203 1.339.203 8.444.817 5.050.534 8.479.728 13.530.262 40.752.748 40.752.748
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.339.203 -1.339.203 1.328.900 1.328.900 -10.303 -10.303
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,2 0 0 -1.339.203 -1.339.203 1.328.900 1.328.900 -10.303 -10.303
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 8.444.817 6.379.434 8.479.728 14.859.162 40.742.445 40.742.445
Transferler
9 719.239 7.760.489 -8.479.728 -719.239 -10.303 -10.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.386 5.386 5.386 7.730.496 7.730.496 7.735.882 7.735.882
Dönem Karı (Zararı)
7.730.496 7.730.496 7.730.496 7.730.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.386 5.386 5.386 0 5.386 5.386
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
9 0 0 0 0 719.239 -7.642.394 -7.642.394 -7.642.394 -7.642.394
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 34.237 34.237 34.237 0 0 9.164.056 6.497.529 7.730.496 14.228.025 40.835.933 40.835.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.569.724 -9.049.976
Dönem Karı (Zararı)
7.730.496 2.119.639
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.730.496 2.119.639
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.656.611 1.238.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 105.466 108.818
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
482.382 95.692
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.069.916 1.024.680
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.153 9.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.066 -12.823.238
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.105.869 5.077.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.244 -11.706.572
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.297.108 -5.936.006
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-178.417 -257.727
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.423.173 -9.465.364
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -1.586.018 -278.821
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-267.431 694.209
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7 -163.024 -99.382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -163.024 -99.382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.642.394 -1.158.434
Ödenen Temettüler
-7.642.394 -1.158.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
764.306 -10.307.792
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
764.306 -10.307.792
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.980.769 33.071.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.745.075 22.763.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.769.520 29.005.299
Ticari Alacaklar
5 85.627.159 55.521.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.587.795 1.759.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
84.039.364 53.762.144
Diğer Alacaklar
1.402 0
Peşin Ödenmiş Giderler
320.084 348.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
115.718.165 84.874.862
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
115.718.165 84.874.862
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.841.254 1.825.054
Diğer Alacaklar
14.157.245 14.153.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.157.245 14.153.702
Maddi Duran Varlıklar
295.372 169.551
Mobilya ve Demirbaşlar
7 295.372 169.551
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
154.002 221.048
Bilgisayar Yazılımları
7 154.002 221.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 653.956 224.476
Diğer Duran Varlıklar
74.821 74.821
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.176.650 16.668.652
TOPLAM VARLIKLAR
132.894.815 101.543.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 86.441.578 56.144.470
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 86.441.578 55.940.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 203.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29.585 28.639
Diğer Borçlar
7.144 13.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.144 13.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 1.166.625 251.902
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.356.424 3.042.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.497.096 2.632.778
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8,11 1.859.328 409.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
599.939 778.356
ARA TOPLAM
91.601.295 60.259.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.601.295 60.259.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
457.587 531.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
457.587 531.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
457.587 531.445
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.058.882 60.790.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.835.933 40.752.748
Ödenmiş Sermaye
9 9.000.000 9.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 8.409.615 8.409.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 34.237 28.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 1.339.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.339.203
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.339.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 9.164.056 8.444.817
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 6.497.529 5.050.534
Net Dönem Karı veya Zararı
9 7.730.496 8.479.728
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.835.933 40.752.748
TOPLAM KAYNAKLAR
132.894.815 101.543.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 19.611.158 14.488.561 9.471.022 7.140.306
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.611.158 14.488.561 9.471.022 7.140.306
BRÜT KAR (ZARAR)
19.611.158 14.488.561 9.471.022 7.140.306
Genel Yönetim Giderleri
3 -9.824.566 -11.871.434 -4.936.432 -4.945.473
Pazarlama Giderleri
-2.300.880 -1.567.781 -1.168.315 -772.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.304 1.812 2.276 1.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.282 -22.889 -5.000 -2.662
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.467.734 1.028.269 3.363.551 1.421.729
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 22.500 0 22.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.467.734 1.050.769 3.363.551 1.444.229
Finansman Gelirleri
2.711.590 1.882.851 1.373.132 980.808
Finansman Giderleri
-253.414 -281.534 -151.736 -109.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.925.910 2.652.086 4.584.947 2.315.357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.195.414 -532.447 -1.019.572 -460.176
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -2.626.240 -741.320 -1.173.628 -592.520
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 430.826 208.873 154.056 132.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.730.496 2.119.639 3.565.375 1.855.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.730.496 2.119.639 3.565.375 1.855.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.730.496 2.119.639 3.565.375 1.855.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.386 -384 17.248 26.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.732 -480 21.559 32.689
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.346 96 -4.311 -6.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 -1.346 96 -4.311 -6.538
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.386 -384 17.248 26.151
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.735.882 2.119.255 3.582.623 1.881.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.735.882 2.119.255 3.582.623 1.881.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697456


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.