KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 15:30
KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 21.436 21.436 21.436 8.373.973 5.183.701 1.096.111 32.084.836 32.084.836
Transferler
70.844 1.025.267 -1.096.111 -70.844 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.736 -14.736 -14.736 264.458 264.458 249.722 249.722
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.736 -14.736 -14.736
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kar Payları
-1.158.434 0 -1.158.434 -1.158.434 -1.158.434
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 6.700 6.700 6.700 8.444.817 5.050.534 264.458 31.176.124 31.176.124
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 1.339.203 1.339.203 8.444.817 5.050.534 8.479.728 13.530.262 40.752.748 40.752.748
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.339.203 -1.339.203 1.328.900 1.328.900 -10.303 -10.303
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 -1.339.203 -1.339.203 1.328.900 1.328.900 -10.303 -10.303
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 8.444.817 6.379.434 8.479.728 14.859.162 40.742.445 40.742.445
Transferler
9 719.239 7.760.489 -8.479.728 -719.239 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.862 -11.862 -11.862 4.165.121 4.165.121 4.153.259 4.153.259
Dönem Karı (Zararı)
4.165.121 4.165.121 4.165.121 4.165.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.862 -11.862 -11.862 0 -11.862 -11.862
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
9 0 0 0 0 0 -7.642.394 -7.642.394 -7.642.394 -7.642.394
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 16.989 16.989 16.989 0 0 9.164.056 6.497.529 4.165.121 10.662.650 37.253.310 37.253.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.952.814 -34.457
Dönem Karı (Zararı)
4.165.121 264.458
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.165.121 264.458
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.423.575 27.566
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 53.577 54.512
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
599.242 -32.728
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.175.842 72.271
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
594.914 -66.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.731.260 -275.824
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.406.884 -1.135.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.614.282 290.212
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.833.182 682.362
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
690.680 -113.212
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.319.956 16.200
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -449.529 -120.609
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-917.613 69.952
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7 -123.517 -80.543
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -123.517 -80.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.829.297 -115.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.829.297 -115.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.980.769 33.071.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.810.066 32.956.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.830.474 29.005.299
Ticari Alacaklar
5 68.928.174 55.521.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.158.062 1.759.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
66.770.112 53.762.144
Diğer Alacaklar
555 0
Peşin Ödenmiş Giderler
382.841 348.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
104.142.044 84.874.862
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.142.044 84.874.862
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.841.254 1.825.054
Diğer Alacaklar
12.504.297 14.153.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.504.297 14.153.702
Maddi Duran Varlıklar
293.697 169.551
Mobilya ve Demirbaşlar
7 293.697 169.551
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
166.842 221.048
Bilgisayar Yazılımları
7 166.842 221.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 504.211 224.476
Diğer Duran Varlıklar
74.821 74.821
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.385.122 16.668.652
TOPLAM VARLIKLAR
119.527.166 101.543.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 68.977.652 56.144.470
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 68.833.155 55.940.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
144.497 203.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28.617 28.639
Diğer Borçlar
7.261.909 13.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.260.274 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.635 13.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 1.254.985 251.902
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.718.619 3.042.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.512.552 2.632.778
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8,11 1.206.067 409.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.469.036 778.356
ARA TOPLAM
81.710.818 60.259.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.710.818 60.259.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
563.038 531.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
563.038 531.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
563.038 531.445
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.273.856 60.790.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.253.310 40.752.748
Ödenmiş Sermaye
9 9.000.000 9.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 8.409.615 8.409.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 16.989 28.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 1.339.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.339.203
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.339.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 9.164.056 8.444.817
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 6.497.529 5.050.534
Net Dönem Karı veya Zararı
9 4.165.121 8.479.728
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.253.310 40.752.748
TOPLAM KAYNAKLAR
119.527.166 101.543.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 10.140.136 7.348.255
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.140.136 7.348.255
BRÜT KAR (ZARAR)
10.140.136 7.348.255
Genel Yönetim Giderleri
3 -4.888.134 -6.925.961
Pazarlama Giderleri
-1.132.565 -795.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.282 -20.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.104.183 -393.460
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.104.183 -393.460
Finansman Gelirleri
1.338.458 902.043
Finansman Giderleri
-101.678 -171.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.340.963 336.729
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.175.842 -72.271
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -1.452.612 -148.800
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 276.770 76.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.165.121 264.458
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.165.121 264.458
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.165.121 264.458
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.862 -14.736
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.827 -18.420
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.965 3.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 2.965 3.684
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.862 -14.736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.153.259 249.722
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.153.259 249.722http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678819


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.457 Değişim: 0,52% Hacim : 16.267 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.450 10.06.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.453
8,4270 Değişim: -0,01%
Düşük 8,4255 11.06.2021 Yüksek 8,4318
Açılış: 8,4279
10,2732 Değişim: -0,04%
Düşük 10,2638 11.06.2021 Yüksek 10,2772
Açılış: 10,2772
514,87 Değişim: 0,08%
Düşük 514,09 11.06.2021 Yüksek 515,00
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.