KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 19:30
KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 0 -424.245.815 161.041 167.418.544 -56.298.566 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 0 -424.245.815 161.041 167.418.544 -56.298.566 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Transferler
-5.863.909 353.729.921 -347.866.012 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.747.920 257.768.100 115.065.396 303.085.576 303.085.576
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
46.000.000 46.000.000 46.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
162.000.000 45.195.347 0 -424.245.815 161.041 161.554.635 -126.046.486 773.846.181 16.035.194 571.898.122 115.065.396 1.295.463.615 1.295.463.615
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
162.000.000 45.195.347 345.414.238 -424.245.815 161.041 808.451.308 -193.045.152 884.148.789 16.035.194 573.361.608 104.458.901 2.321.935.459 2.321.935.459
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
162.000.000 45.195.347 345.414.238 -424.245.815 161.041 808.451.308 -193.045.152 884.148.789 16.035.194 573.361.608 104.458.901 2.321.935.459 2.321.935.459
Transferler
-9.966.435 114.425.336 -104.458.901 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
109.639.668 1.085.552.831 87.690.235 1.282.882.734 1.282.882.734
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
5.762 5.762 5.762
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
162.000.000 45.195.347 345.420.000 -424.245.815 161.041 798.484.873 -83.405.484 1.969.701.620 16.035.194 687.786.944 87.690.235 3.604.823.955 3.604.823.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
609.454.333 465.543.685
Dönem Karı (Zararı)
87.690.235 115.065.396
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.166.472.981 413.935.541
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
218.250.238 138.732.102
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
192.899.716 16.333.217
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
192.899.716 16.333.217
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
553.618.245 162.440.577
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -8.691.995 -600.941
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 562.310.240 163.041.518
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29.894.006 218.790.128
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 171.500.413 -120.427.563
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
310.363 -1.932.920
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 310.363 -1.932.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-570.733.036 -49.217.337
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-278.911.213 28.950.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-278.911.213 28.950.432
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.630.186 -256.366.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.630.186 -256.366.171
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -410.703.317 -379.329.328
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.586.774 537.869.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.586.774 537.869.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
137.098.454 19.658.064
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
137.098.454 19.658.064
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
683.430.180 479.783.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -72.970.106 -14.239.915
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.005.741 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-431.871.684 -380.250.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.334.368 9.117.038
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.334.368 8.121.533
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 995.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-437.164.208 -389.968.587
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -389.193.658 -324.534.263
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.970.550 -65.434.324
Alınan Faiz
8.691.995 600.941
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.733.839 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-115.955.542 -49.092.129
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 46.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.197.526.998 1.406.857.384
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.197.526.998 1.406.857.384
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.704.468.813 -1.352.598.243
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.704.468.813 -1.352.598.243
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.736.809 0
Ödenen Faiz
20 -469.276.918 -149.351.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.627.107 36.200.948
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 208.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.627.107 36.408.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 170.173.137 24.136.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 231.800.244 60.545.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 231.800.244 170.173.137
Finansal Yatırımlar
5.733.839 0
Vadeli Mevduatlar
5.733.839 0
Ticari Alacaklar
1.002.421.046 726.238.513
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 4.707.412 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 997.713.634 726.238.513
Diğer Alacaklar
2.435.978 1.340.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.435.978 1.340.761
Stoklar
8 1.688.952.164 1.295.639.960
Peşin Ödenmiş Giderler
10 73.640.043 2.085.071
Diğer Dönen Varlıklar
13 127.610.008 294.219.967
ARA TOPLAM
3.132.593.322 2.489.697.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.132.593.322 2.489.697.409
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 8.709.150 5.980.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.709.150 5.980.470
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 33.001.350 17.750.175
Maddi Duran Varlıklar
12 6.537.118.618 4.319.111.045
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
236.654.197 153.138.347
Şerefiye
32.916.349 22.603.266
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
203.737.848 130.535.081
Peşin Ödenmiş Giderler
56.816.956 53.001.829
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 56.816.956 53.001.829
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 15.412.608
Diğer Duran Varlıklar
13 182.026.285 51.551.630
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.054.326.556 4.615.946.104
TOPLAM VARLIKLAR
10.186.919.878 7.105.643.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.212.029.392 1.660.820.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.212.029.392 1.660.820.757
Banka Kredileri
5 2.080.788.051 1.606.849.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 131.241.341 53.971.087
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
464.183.998 218.347.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
464.183.998 218.347.407
Banka Kredileri
5 464.183.998 218.347.407
Diğer Finansal Yükümlülükler
116.570.115 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
116.570.115 0
Ticari Borçlar
874.416.378 882.003.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 83.515.826 260.138.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 790.900.552 621.864.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 155.369.798 71.772.998
Diğer Borçlar
0 1.066.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 1.066.521
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
78.733.451 49.033.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 78.733.451 49.033.626
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.756.427 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
168.626.576 37.910.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 79.380.333 16.845.609
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 89.246.243 21.064.481
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.977.101 6.619.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 27.977.101 6.619.282
ARA TOPLAM
4.099.663.236 2.927.573.833
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.099.663.236 2.927.573.833
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.103.779.953 1.584.317.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.103.779.953 1.584.317.594
Banka Kredileri
5 1.890.209.801 1.492.057.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 213.570.152 92.259.823
Uzun Vadeli Karşılıklar
152.333.351 271.816.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 152.333.351 271.816.627
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
226.319.383 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.482.432.687 1.856.134.221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.582.095.923 4.783.708.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.604.823.955 2.321.935.459
Ödenmiş Sermaye
15 162.000.000 162.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.195.347 45.195.347
Sermaye Avansı
345.420.000 345.414.238
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
715.079.389 615.406.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
715.079.389 615.406.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
715.079.389 615.406.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.969.701.620 884.148.789
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.969.701.620 884.148.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
-424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
687.786.944 573.361.608
Net Dönem Karı veya Zararı
87.690.235 104.458.901
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.604.823.955 2.321.935.459
TOPLAM KAYNAKLAR
10.186.919.878 7.105.643.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.978.251.715 4.592.140.218 2.580.963.407 1.705.228.120
Satışların Maliyeti
-5.656.875.609 -4.097.453.089 -2.110.550.102 -1.519.716.369
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.321.376.106 494.687.129 470.413.305 185.511.751
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.321.376.106 494.687.129 470.413.305 185.511.751
Genel Yönetim Giderleri
-202.884.932 -126.397.338 -81.507.811 -48.692.837
Pazarlama Giderleri
17 -275.201.902 -198.043.453 -107.924.866 -69.422.668
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-18.258.471 -13.342.468 -7.358.563 -9.624.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 254.887.869 106.791.376 163.701.428 13.382.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -429.988.360 -57.264.872 -244.519.632 -2.781.338
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
649.930.310 206.430.374 192.803.861 68.372.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0 2.533.854 0 2.015.007
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.045.568 0 -240.997 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 20.451.689 6.536.740 7.042.868 3.232.999
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
667.336.431 215.500.968 199.605.732 73.620.560
Finansman Gelirleri
20 154.164.457 38.890.373 26.811.505 7.089.839
Finansman Giderleri
20 -562.310.240 -259.753.508 -266.613.360 -101.517.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
259.190.648 -5.362.167 -40.196.123 -20.806.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-171.500.413 120.427.563 -56.904.607 10.093.179
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.275.643 0 -2.275.643 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -169.224.770 120.427.563 -54.628.964 10.093.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
87.690.235 115.065.396 -97.100.730 -10.713.647
DÖNEM KARI (ZARARI)
87.690.235 115.065.396 -97.100.730 -10.713.647
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
87.690.235 115.065.396 -97.100.730 -10.713.647
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
109.639.668 -69.747.920 42.684.192 -8.045.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
146.186.224 -87.184.891 62.491.871 -10.057.292
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.546.556 17.436.971 -19.807.679 2.011.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-36.546.556 17.436.971 -19.807.679 2.011.448
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.085.558.593 257.768.100 82.397.571 55.058.514
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.085.558.593 257.768.100 82.397.571 55.058.514
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.195.198.261 188.020.180 125.081.763 47.012.670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.282.888.496 303.085.576 27.981.033 36.299.023
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.282.888.496 303.085.576 27.981.033 36.299.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216053


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.