KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 08:21
KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 47.135.250 -625.278.409 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 47.135.250 -625.278.409 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Transferler
-3.045.398 101.209.804 -98.164.406
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.704.284 56.263.624 -3.770.803 50.788.537 50.788.537
Sermaye Arttırımı
49.155.200 -47.135.250 2.019.950 2.019.950
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 0 -625.278.409 161.041 -41.361.220 43.280.513 256.991.984 16.035.194 330.636.910 -3.770.803 137.890.557 137.890.557
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 -625.278.409 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 330.797.182 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Diğer Düzeltmeler
201.032.594 -201.032.594
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 129.764.588 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Transferler
-2.701.022 86.928.203 -84.227.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.147.266 44.258.506 212.758.770 264.164.542 264.164.542
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 0 -424.245.815 161.041 -35.334.313 40.419.219 289.962.784 16.035.194 216.692.791 212.758.770 477.645.018 477.645.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
216.043.895 -49.579.490
Dönem Karı (Zararı)
212.758.770 -3.770.803
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
347.728.447 65.749.584
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
51.195.957 32.080.091
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.247.921
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.247.921
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.589.447 3.695.897
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.589.447 3.695.897
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.233.200 -42.683.780
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-690.200 -274.008
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 5.923.400 -42.409.772
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
263.631.881 79.132.642
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 15.296.156 17.960.698
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -20.876.338
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-218.194 -311.705
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -218.194 -311.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-337.953.561 -128.833.866
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.333.537 -111.054.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-131.333.537 -111.054.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.708.052 -2.225.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.708.052 -2.225.810
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-228.864.659 -68.884.523
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.616.812 61.057.175
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.616.812 61.057.175
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.335.875 -7.726.542
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.335.875 -7.726.542
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
222.533.656 -66.855.085
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.489.761 17.275.595
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-123.432.304 -59.428.284
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.432.728 1.623.813
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.432.728 1.623.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-147.555.232 -61.326.105
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-152.049.097 -61.326.105
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4.493.865 0
Alınan Faiz
690.200 274.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.294.450 76.653.044
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
612.815.656 297.362.038
Kredilerden Nakit Girişleri
4 612.815.656 297.362.038
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-702.034.958 -222.728.944
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -702.034.958 -222.728.944
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 10.361.951 0
Ödenen Faiz
-8.437.099 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 2.019.950
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.317.141 -32.354.730
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
102.778 1.915.088
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.419.919 -30.439.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.285.671 54.702.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 39.705.590 24.262.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.705.590 34.285.671
Ticari Alacaklar
501.340.137 353.354.127
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.498.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 501.340.137 348.856.113
Diğer Alacaklar
2.743.484 440.992
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.710.051 440.992
Stoklar
7 540.843.776 311.368.729
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.246.457 2.685.641
Diğer Dönen Varlıklar
11 39.547.486 15.804.550
ARA TOPLAM
1.132.426.930 717.939.710
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.132.426.930 717.939.710
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 6.517.738 8.985.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.517.738 8.985.876
Diğer Alacaklar
6 0 14.184.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 14.184.335
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8.663.953 6.682.709
Maddi Duran Varlıklar
1.529.533.809 1.244.774.489
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.639.156 20.336.451
Şerefiye
11.671.099 10.213.643
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.968.057 10.122.808
Peşin Ödenmiş Giderler
9 23.549.598 5.311.177
Diğer Duran Varlıklar
11 25.435.506 27.572.119
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.623.339.760 1.327.847.156
TOPLAM VARLIKLAR
2.755.766.690 2.045.786.866
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
780.698.170 345.880.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 780.698.170 345.880.633
Banka Kredileri
767.425.852 339.524.875
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.272.318 6.355.758
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
114.415.866 340.160.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
114.415.866 340.160.608
Banka Kredileri
4 114.415.866 340.160.608
Ticari Borçlar
273.395.413 211.897.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
35.352.119 13.802.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 238.043.294 198.094.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 20.921.715 22.008.813
Diğer Borçlar
6 2.995.104 9.876.478
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.995.104 9.876.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.462.835 16.638.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 8.133.494 4.458.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 17.329.341 12.180.726
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 39.573.162 23.969.266
ARA TOPLAM
1.257.462.265 970.431.914
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.257.462.265 970.431.914
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
877.524.910 745.802.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
877.524.910 745.802.388
Banka Kredileri
4 866.223.909 737.946.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 11.301.001 7.855.610
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 65.867.901 64.205.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
65.867.901 64.205.230
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 76.447.519 51.866.858
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
819.077 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 819.077 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.020.659.407 861.874.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.278.121.672 1.832.306.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
477.645.018 213.480.476
Ödenmiş Sermaye
13 116.000.000 116.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.195.347 45.195.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.084.906 638.662
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.084.906 638.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.084.906 638.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
289.962.784 245.704.278
Yabancı Para Çevrim Farkları
289.962.784 245.704.278
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
-424.245.815 -625.278.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
216.692.791 330.797.182
Net Dönem Karı veya Zararı
212.758.770 84.227.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
477.645.018 213.480.476
TOPLAM KAYNAKLAR
2.755.766.690 2.045.786.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.872.477.037 869.934.105 637.330.105 351.383.032
Satışların Maliyeti
16 -1.501.493.705 -716.632.828 -531.156.356 -281.290.854
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
370.983.332 153.301.277 106.173.749 70.092.178
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
370.983.332 153.301.277 106.173.749 70.092.178
Genel Yönetim Giderleri
-83.161.377 -68.535.416 -29.222.786 -28.235.307
Pazarlama Giderleri
17 -89.678.210 -35.398.454 -30.204.955 -14.076.797
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.516.000 -1.480.668 -331.754 -277.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
508.284.659 22.207.783 46.970.310 11.945.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-405.206.271 -2.950.885 -27.149.073 -2.373.941
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
298.706.133 67.143.637 66.235.491 37.074.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 908.394 311.705 447.906 30.627
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.569.339 1.066.387 762.702 628.399
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
302.183.866 68.521.729 67.446.099 37.733.659
Finansman Gelirleri
21.054.217 3.950.177 4.720.881 867.207
Finansman Giderleri
19 -95.183.157 -58.282.011 -32.800.849 -21.331.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
228.054.926 14.189.895 39.366.131 17.269.662
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.296.156 -17.960.698 15.475.109 -10.107.452
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -15.296.156 -17.960.698 15.475.109 -10.107.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
212.758.770 -3.770.803 54.841.240 7.162.210
DÖNEM KARI (ZARARI)
212.758.770 -3.770.803 54.841.240 7.162.210
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
212.758.770 -3.770.803 54.841.240 7.162.210
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.147.266 -1.704.284 16.746.336 338.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 5.717.813 -2.130.355 17.236.697 423.599
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 1.429.453 426.071 -490.361 -84.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.429.453 426.071 -490.361 -84.720
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
44.258.506 56.263.624 -4.801.290 39.712.354
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.258.506 56.263.624 -4.801.290 39.712.354
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.405.772 54.559.340 11.945.046 40.051.233
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
264.164.542 50.788.537 66.786.286 47.213.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
264.164.542 50.788.537 66.786.286 47.213.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976113


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4755 Değişim: 1,27%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,3132 Değişim: 1,65%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
771,09 Değişim: 1,28%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.