KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 19:14
KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Transferler
-1.353.510 99.517.916 -98.164.406
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.043.163 16.551.270 -10.933.013 3.575.094 3.575.094
Sermaye Arttırımı
49.155.200 -47.135.250 2.019.950 2.019.950
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 0 161.041 -41.700.099 44.972.401 217.279.630 16.035.194 -625.278.409 328.945.022 -10.933.013 90.677.114 90.677.114
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 -625.278.409 330.797.182 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Diğer Düzeltmeler
3 201.032.594 -201.032.594
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 -424.245.815 129.764.588 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Transferler
-1.800.681 86.027.862 -84.227.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.599.070 49.059.796 157.917.530 197.378.256 197.378.256
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 161.041 -52.080.649 41.319.560 294.764.074 16.035.194 -424.245.815 215.792.450 157.917.530 410.858.732 410.858.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.698.629 45.258.192
Dönem Karı (Zararı)
157.917.530 -10.933.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
300.678.147 78.231.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42.970.897 23.438.501
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.931.146 -1.199.556
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.931.146 -1.199.556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
54.066.851 33.177.236
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 54.066.851 33.177.236
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
163.398.476 15.243.216
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-460.488 -281.078
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 30.771.265 7.853.246
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-302.897.048 -22.040.360
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.675.991 -5.907.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-169.675.991 -5.907.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.653.472 -18.152.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.653.472 -18.152.733
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-146.519.877 -37.146.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.928.659 23.871.104
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
46.928.659 23.871.104
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.158.790 18.207.584
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.158.790 18.207.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.135.157 -2.911.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.135.157 -2.911.712
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
155.698.629 45.258.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-139.289.059 -47.080.504
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.796.215 1.519.046
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.796.215 1.519.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-148.085.274 -48.787.006
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -132.636.354 -48.787.006
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.448.920
Alınan Faiz
0 187.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.690.817 -35.575.808
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 2.019.950
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
445.545.860 130.230.232
Kredilerden Nakit Girişleri
5 445.545.860 130.230.232
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-393.188.288 -134.418.173
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-393.188.288 -134.418.173
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.211.367 -3.385.473
Ödenen Faiz
-53.837.022 -30.022.344
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
718.753 -37.398.120
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
956.198 1.415.088
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.674.951 -35.983.032
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.285.671 54.702.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.960.622 18.719.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.960.622 34.285.671
Ticari Alacaklar
522.920.502 353.354.127
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 3.718.468 4.498.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 519.202.034 348.856.113
Diğer Alacaklar
2.096.203 440.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.096.203 440.992
Stoklar
8 457.472.810 311.368.729
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.823.717 2.685.641
Diğer Dönen Varlıklar
13 45.597.216 15.804.550
ARA TOPLAM
1.078.871.070 717.939.710
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.078.871.070 717.939.710
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 9.095.493 8.985.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.095.493 8.985.876
Diğer Alacaklar
7 0 14.184.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 14.184.335
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 7.889.277 6.682.709
Maddi Duran Varlıklar
12 1.458.198.059 1.244.774.489
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.437.633 20.336.451
Şerefiye
14 11.706.929 10.213.643
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.5 21.730.704 10.122.808
Peşin Ödenmiş Giderler
10 26.874.816 5.311.177
Diğer Duran Varlıklar
13 25.260.332 27.572.119
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.560.755.610 1.327.847.156
TOPLAM VARLIKLAR
2.639.626.680 2.045.786.866
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
472.157.171 345.880.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 472.157.171 345.880.633
Banka Kredileri
457.711.718 339.524.875
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.445.453 6.355.758
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
88.896.787 340.160.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
88.896.787 340.160.608
Banka Kredileri
5 88.896.787 340.160.608
Ticari Borçlar
258.825.886 211.897.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 21.913.014 13.802.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 236.912.872 198.094.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 25.181.303 22.008.813
Diğer Borçlar
7 8.511.625 9.876.478
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.511.625 9.876.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 23.770.935 16.638.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.173.775 4.458.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.597.160 12.180.726
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 42.498.824 23.969.266
ARA TOPLAM
919.842.531 970.431.914
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
919.842.531 970.431.914
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.140.360.831 745.802.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.140.360.831 745.802.388
Banka Kredileri
5 1.126.599.591 737.946.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.761.240 7.855.610
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 76.880.505 64.205.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
76.880.505 64.205.230
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 90.862.486 51.866.858
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
821.595 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 821.595 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.308.925.417 861.874.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.228.767.948 1.832.306.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
410.858.732 213.480.476
Ödenmiş Sermaye
15 116.000.000 116.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 45.195.347 45.195.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.761.089 638.662
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.761.089 638.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.761.089 638.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
294.764.074 245.704.278
Yabancı Para Çevrim Farkları
294.764.074 245.704.278
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
2.5,15 -424.245.815 -625.278.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
215.792.450 330.797.182
Net Dönem Karı veya Zararı
157.917.530 84.227.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
410.858.732 213.480.476
TOPLAM KAYNAKLAR
2.639.626.680 2.045.786.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.235.146.932 518.551.073 673.274.810 244.266.623
Satışların Maliyeti
-970.337.349 -435.341.974 -523.987.093 -211.907.955
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
264.809.583 83.209.099 149.287.717 32.358.668
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
264.809.583 83.209.099 149.287.717 32.358.668
Genel Yönetim Giderleri
-53.938.591 -40.300.109 -29.008.589 -17.016.772
Pazarlama Giderleri
17 -59.473.255 -21.321.657 -32.530.576 -9.266.973
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.184.246 -1.203.457 -1.227.666 -694.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 461.314.349 61.470.566 360.497.733 27.750.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -378.057.198 -51.785.438 -319.372.714 -22.089.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
232.470.642 30.069.004 127.645.905 11.041.073
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 460.488 281.078 201.452 17.954
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 1.806.637 437.988 1.420.742 269.259
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
234.737.767 30.788.070 129.268.099 11.328.286
Finansman Gelirleri
19 16.333.336 3.082.970 16.325.992 3.004.193
Finansman Giderleri
19 -62.382.308 -36.950.807 -39.358.655 -16.652.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
188.688.795 -3.079.767 106.235.436 -2.320.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.771.265 -7.853.246 -23.300.828 -4.613.677
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -30.771.265 -7.853.246 -23.300.828 -4.613.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
157.917.530 -10.933.013 82.934.608 -6.933.763
DÖNEM KARI (ZARARI)
157.917.530 -10.933.013 82.934.608 -6.933.763
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
157.917.530 -10.933.013 82.934.608 -6.933.763
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.599.070 -2.043.163 -17.614.253 -488.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -11.518.884 -2.553.954 -21.537.867 -610.088
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 1.919.814 510.791 3.923.614 122.018
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
49.059.796 16.551.270 17.404.110 10.351.333
Yabancı Para Çevrim Farkları
49.059.796 16.551.270 17.404.110 10.351.333
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.460.726 14.508.107 -210.143 9.863.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.378.256 3.575.094 82.724.465 2.929.500
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
197.378.256 3.575.094 82.724.465 2.929.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959123


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.403 Değişim: -0,30% Hacim : 10.299 Mio.TL Son veri saati : 14:29
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7673 Değişim: 1,33%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,2884 Değişim: 1,72%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
498,92 Değişim: 1,42%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.