KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 03:50
KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 62.481.740 68.127.774 47.639.757 47.639.757
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.865.840 -6.865.840 -6.865.840
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-2.116.955 2.116.955 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 55.615.900 68.127.774 40.773.917 40.773.917
Transferler
68.127.774 -68.127.774 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.301.900 -12.890.131 28.070.824 0
Dönem Karı (Zararı)
101.230.873 88.109.666 88.109.666
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Diğer Düzeltmeler
-2.335.604 2.335.604
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
161.041
Transferler
101.230.873 -101.230.873
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.677.337 254.088 98.164.406 110.095.831 110.095.831
Sermaye Arttırımı
47.135.250 47.135.250 47.135.250
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
-201.032.594 -201.032.594 -201.032.594
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.682.045 58.841.779
Dönem Karı (Zararı)
98.164.406 101.230.873
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
98.164.406 101.230.873
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
91.478.295 80.745.218
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 43.874.132 42.340.085
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.244.144 7.470.689
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 8.582.300
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.244.144 -1.111.611
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.782.498 -2.328.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 8.000.306 7.621.654
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -370.277 -738.337
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -847.531 -9.211.432
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
70.602.352 64.863.699
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -267.825 -154.058
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 70.870.177 65.017.757
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-34.735.677 -33.892.071
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -683.019 -820.385
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.407.380 8.656.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.515 -5.545.400
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -13.515 -5.545.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.936.452 -110.408.371
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.852.915 -83.703.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-92.852.915 -83.703.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.002.339 -3.896.245
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.002.339 -3.896.245
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.258.502 -43.921.949
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.362.540 -7.728.231
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.264.841 -7.051.495
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.040.965 6.820.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.223.876 -13.871.653
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.172.815 -305.301
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.113.376 3.301.565
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.113.376 3.301.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.490.484 32.896.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.971.970 2.653.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21.462.454 30.243.015
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.706.249 71.567.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -8.946.684 -16.947.635
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 922.480 4.221.694
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.274.760 -17.552.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.735 15.032.299
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.735 15.032.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.612.320 -32.582.953
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -56.961.926 -28.823.241
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -16.650.394 -3.759.712
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
11 0 -155.585
Alınan Faiz
267.825 154.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.228.708 -31.258.082
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
47.135.250 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
137.277.516 206.302.875
Kredilerden Nakit Girişleri
137.277.516 206.302.875
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-156.184.058 -237.560.957
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-155.613.035 -236.322.313
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -42.425
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-571.023 -1.196.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.635.993 10.031.516
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
325.032 245.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.961.025 10.277.319
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.741.417 17.464.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.702.442 27.741.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.702.442 27.741.417
Ticari Alacaklar
6 199.986.036 154.001.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
199.986.036 154.001.711
Diğer Alacaklar
7 1.247.220 1.335.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.247.220 1.335.268
Stoklar
9 209.198.873 166.184.515
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.502.860 6.629.639
Diğer Dönen Varlıklar
17 6.822.678 7.745.829
ARA TOPLAM
474.460.109 363.638.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
474.460.109 363.638.379
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 6.634.339 161.720.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.634.339 161.720.823
Diğer Alacaklar
7 15.676.236 14.585.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.676.236 14.585.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 5.418.816 8.190.316
Maddi Duran Varlıklar
12 875.587.789 777.288.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.338.363 11.842.633
Şerefiye
14 7.540.809 6.834.872
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 21.797.554 5.007.761
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.904.843 13.140.604
Diğer Duran Varlıklar
17 19.224.138 9.329.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
959.784.524 996.097.924
TOPLAM VARLIKLAR
1.434.244.633 1.359.736.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 221.555.628 211.809.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 63.122.527 323.526.057
Ticari Borçlar
6 104.531.151 94.266.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 11.099.452 7.058.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
93.431.699 87.207.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 15.942.705 14.769.890
Diğer Borçlar
7 5.813.136 9.440.939
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.813.136 9.440.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 14.287.617 14.637.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.023.822 3.639.188
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.263.795 10.998.261
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 12.831.701 3.351.651
ARA TOPLAM
438.084.465 671.802.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
438.084.465 671.802.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 820.525.144 479.994.480
Diğer Borçlar
7 485.573
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
485.573
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 58.663.719 51.350.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
58.663.719 51.350.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 31.889.235 27.219.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
911.078.098 559.050.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.349.162.563 1.230.852.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.082.070 128.883.583
Ödenmiş Sermaye
18 66.844.800 66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları
18 45.195.347 45.195.347
Sermaye Avansı
18 47.135.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.668.975 -2.672.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.668.975 -2.672.758
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
46.325.911 48.661.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.656.936 -51.334.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
200.728.360 200.474.272
Yabancı Para Çevrim Farkları
200.728.360 200.474.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
18 -625.278.409 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 229.427.106 125.860.629
Net Dönem Karı veya Zararı
98.164.406 101.230.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.082.070 128.883.583
TOPLAM KAYNAKLAR
1.434.244.633 1.359.736.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.156.973.953 1.179.872.081
Satışların Maliyeti
19 -905.551.440 -931.795.423
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
251.422.513 248.076.658
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
251.422.513 248.076.658
Genel Yönetim Giderleri
20 -59.464.017 -63.045.160
Pazarlama Giderleri
20 -49.280.148 -40.788.733
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.963.713 -655.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 45.657.347 60.676.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -9.937.184 -7.646.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
176.434.798 196.617.545
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 13.515 5.545.400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 683.019 820.385
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
177.131.332 202.983.330
Finansman Gelirleri
24 15.949.766 18.029.957
Finansman Giderleri
25 -91.509.312 -111.125.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
101.571.786 109.887.589
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.407.380 -8.656.716
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.407.380 -8.656.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
98.164.406 101.230.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
98.164.406 101.230.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
98.164.406 101.230.873
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.677.337 -41.192.031
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 -13.390.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 14.596.671 -35.377.375
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 -2.919.334 7.576.137
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
254.088 28.070.824
Yabancı Para Çevrim Farkları
254.088 28.070.824
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.931.425 -13.121.207
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.095.831 88.109.666
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
110.095.831 88.109.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821592


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.