KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:44
KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -18.244.409 65.254.386 156.719.906 16.035.194 -355.527.081 93.112.258 -32.216.303 37.335.139 37.335.139
Diğer Düzeltmeler
-1.104.237 1.104.237
Transferler
-32.216.303 32.216.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.772.482 7.267.917 56.110.203 60.605.638 60.605.638
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -21.016.891 64.150.149 163.987.823 16.035.194 -355.527.081 62.000.192 56.110.203 97.940.777 97.940.777
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 62.481.740 68.127.774 47.639.757 47.639.757
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.865.840 -6.865.840 -6.865.840
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 55.615.900 68.127.774 40.773.917 40.773.917
Transferler
68.127.774 -68.127.774
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.421.991 57.225.601 79.829.621 110.633.231 110.633.231
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.830.694 1.830.694
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -49.454.364 61.837.907 229.629.049 16.035.194 -424.245.815 125.574.368 79.829.621 151.407.148 151.407.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.458.970 -16.275.709
Dönem Karı (Zararı)
79.829.621 56.110.203
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
79.829.621 56.110.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
176.987.471 1.488.384
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.935.755 25.043.160
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.380.326 -528.053
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.582.300 -209.026
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-201.974 -319.027
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.960.854 10.226.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.851.717 6.052.562
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-8.812.571 4.173.448
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.769.942 31.947.672
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -120.580 -2.295.975
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 46.890.522 34.243.647
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
90.253.243 -66.830.277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-749.956 -655.092
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 17.590.563 2.319.598
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.231.548 -34.634
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.231.548 -34.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-213.923.634 -69.699.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.423.431 -73.298.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.586.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-148.423.431 -58.712.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.185.924 -1.350.642
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -920.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.185.924 -429.668
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-85.935.280 7.626.923
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.407.267 6.258.691
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.838.790 -21.908.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
963.934 -1.835.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.874.856 -20.072.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.269.534 2.078.105
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.446.731 -2.718.667
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.446.731 -2.718.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.473.213 13.613.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-945.211 6.055.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.418.424 7.557.301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.893.458 -12.100.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -12.750.480 -4.174.712
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -919.103 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 5.235.095 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.457.756 -6.384.212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.017.538 1.789.384
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.017.538 1.789.384
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.671.174 -10.544.871
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -19.481.381 -10.265.107
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.189.793 -279.764
Alınan Temettüler
11 75.300 75.300
Alınan Faiz
120.580 2.295.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.451.399 68.870.065
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.193.805 178.644.007
Kredilerden Nakit Girişleri
98.193.805 178.644.007
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-137.645.204 -109.773.942
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-128.918.326 -85.140.113
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-40.643 -2.570.619
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-8.686.235 -22.063.210
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.450.185 46.210.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.450.185 46.210.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.464.098 2.417.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.013.913 48.627.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.013.913 17.464.098
Ticari Alacaklar
6 193.010.269 123.713.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
193.010.269 123.713.249
Diğer Alacaklar
7 1.300.821 1.473.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.300.821 1.473.715
Stoklar
9 207.288.209 121.150.955
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.119.113 2.807.138
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 0 919.103
Diğer Dönen Varlıklar
15 13.134.103 9.853.042
ARA TOPLAM
430.866.428 277.381.300
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
430.866.428 277.381.300
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 186.419.020 121.110.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22 186.419.020 121.110.004
Diğer Alacaklar
7 20.909.975 10.551.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22 20.909.975 10.551.157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 9.278.104 5.637.272
Maddi Duran Varlıklar
12 920.879.140 607.050.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.658.865 8.582.887
Şerefiye
7.880.852 5.119.918
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.778.013 3.462.969
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.330.166 9.234.874
Diğer Duran Varlıklar
15 7.539.499 8.956.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.168.014.769 771.122.709
TOPLAM VARLIKLAR
1.598.881.197 1.048.504.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 253.665.566 190.584.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 344.572.601 10.821.364
Ticari Borçlar
6 109.156.595 101.317.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.202.263 238.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
107.954.332 101.079.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 20.344.725 15.075.191
Diğer Borçlar
7 22.511.794 6.261.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.511.794 6.261.210
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.361.095 18.817.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.743.555 2.667.314
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.617.540 16.150.079
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.879.077 5.108.446
ARA TOPLAM
771.491.453 347.985.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
771.491.453 347.985.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 589.184.585 605.944.247
Diğer Borçlar
559.884 363.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
559.884 363.737
Uzun Vadeli Karşılıklar
45.120.908 35.016.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 45.120.908 35.016.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41.117.219 11.553.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
675.982.596 652.878.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.447.474.049 1.000.864.252
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.407.148 47.639.757
Ödenmiş Sermaye
16 66.844.800 66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları
16 45.195.347 45.195.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.383.543 40.636.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.383.543 40.636.228
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
61.837.907 63.668.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.454.364 -23.032.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
229.629.049 172.403.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
229.629.049 172.403.448
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
-424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
125.574.368 62.481.740
Net Dönem Karı veya Zararı
79.829.621 68.127.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.407.148 47.639.757
TOPLAM KAYNAKLAR
1.598.881.197 1.048.504.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 872.218.457 761.175.819 313.787.133 264.075.852
Satışların Maliyeti
17 -672.720.688 -606.974.049 -240.848.039 -208.374.217
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
199.497.769 154.201.770 72.939.094 55.701.635
BRÜT KAR (ZARAR)
199.497.769 154.201.770 72.939.094 55.701.635
Genel Yönetim Giderleri
-44.123.204 -31.246.491 -13.357.618 -11.560.884
Pazarlama Giderleri
18 -34.430.687 -41.149.154 -9.950.277 -14.035.335
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-157.649 -3.331.376 -61.713 -1.151.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.175.443 28.238.661 23.310.284 15.357.925
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
148.961.672 106.713.410 72.879.770 44.311.450
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 5.231.548 2.330.609 538.115 70.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 749.956 655.092 270.764 349.678
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
154.943.176 109.699.111 73.688.649 44.731.537
Finansman Gelirleri
20 13.125.215 5.613.934 8.768.305 3.545.765
Finansman Giderleri
20 -70.648.207 -56.883.244 -30.729.774 -26.408.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
97.420.184 58.429.801 51.727.180 21.868.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.590.563 -2.319.598 -10.774.688 -3.017.221
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 -109.688 0 -54.936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -17.590.563 -2.209.910 -10.774.688 -2.962.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
79.829.621 56.110.203 40.952.492 18.851.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
79.829.621 56.110.203 40.952.492 18.851.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
79.829.621 56.110.203 40.952.492 18.851.349
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.421.991 -2.772.482 -13.845.724 -1.666.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -33.027.489 -3.465.603 -17.307.155 -2.082.502
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 6.605.498 693.121 3.461.431 416.501
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
57.225.601 7.267.917 32.453.955 3.999.746
Yabancı Para Çevrim Farkları
57.225.601 7.267.917 32.453.955 3.999.746
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.803.610 4.495.435 18.608.231 2.333.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.633.231 60.605.638 59.560.723 21.185.094
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
110.633.231 60.605.638 59.560.723 21.185.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719084


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.055 Değişim: 0,35% Hacim : 55.595 Mio.TL Son veri saati : 15:37
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.070
Açılış: 8.051
28,8945 Değişim: -0,01%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4208 Değişim: -0,13%
Düşük 31,3598 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.921,73 Değişim: -0,12%
Düşük 1.912,29 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.