KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:33
KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -18.244.409 65.254.386 156.719.906 16.035.194 -355.527.081 93.112.258 -32.216.303 37.335.139 0 37.335.139
Transferler
-32.216.303 32.216.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.387.982 7.887.109 6.897.179 13.396.306 0 13.396.306
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-343.136 343.136
Dönem Sonu Bakiyeler
18 66.844.800 45.195.347 161.041 -19.632.391 64.911.250 164.607.015 16.035.194 -355.527.081 61.239.091 6.897.179 50.731.445 50.731.445
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 62.481.740 68.127.774 47.639.757 0 47.639.757
Transferler
68.127.774 -68.127.774
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.822.170 18.823.542 11.803.428 23.804.800 0 23.804.800
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-427.333 427.333
Dönem Sonu Bakiyeler
18 66.844.800 45.195.347 161.041 -29.854.543 63.241.268 191.226.990 16.035.194 -424.245.815 131.036.847 11.803.428 71.444.557 0 71.444.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.616.872 12.103.667
Dönem Karı (Zararı)
11.803.428 6.897.179
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.533.178 18.888.780
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.327.763 7.782.040
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.179.558 -358.309
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 101.498 57.243
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.078.060 -415.552
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.681.182 1.405.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.710.015 1.390.404
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.696.879 -919.256
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.088.076 934.637
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.094.200 8.506.060
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.260.398
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.094.200 10.766.458
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.897.307 1.233.352
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -192.490 -131.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.382.564 451.203
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.474.542 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.474.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.600.360 -13.020.812
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.384.093 -43.778.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.976.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.384.093 -39.802.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-525.042 -97.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-525.042 -97.241
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.880.129 35.978.139
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.637.217 3.458.974
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.209.774 -9.621.758
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
399.652 1.134.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.609.426 -10.755.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.259.163 472.347
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
167.176 -2.128.408
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
167.176 -2.128.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.609.556 2.695.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.350.226 791.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.259.330 1.903.938
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.736.246 12.765.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -3.200.271 -1.364.253
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-919.103
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
702.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.830.208 -5.854.180
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.849.260 349.091
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.849.260 349.091
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.094.352 -7.816.746
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.816.746 -7.816.746
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-277.606
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -722.223
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -722.223
Alınan Temettüler
11 75.300 75.300
Alınan Faiz
0 2.260.398
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.273.756 -6.777.490
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.318.970 28.867.615
Kredilerden Nakit Girişleri
43.318.970 28.867.615
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.592.726 -35.645.105
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.717.946 -33.861.205
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-12.487 -1.249.748
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.862.293 -534.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.826.676 -528.003
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.826.676 -528.003
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.464.098 2.417.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.637.422 1.889.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.637.422 17.464.098
Ticari Alacaklar
6 121.560.233 123.713.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
121.560.233 123.713.249
Diğer Alacaklar
7 1.003.520 1.473.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.003.520 1.473.715
Stoklar
9 142.953.024 121.150.955
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.566.513 2.807.138
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 919.103 919.103
Diğer Dönen Varlıklar
15 8.122.361 9.853.042
ARA TOPLAM
292.762.176 277.381.300
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
292.762.176 277.381.300
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 130.545.615 121.110.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22 130.545.615 121.110.004
Diğer Alacaklar
7 11.546.394 10.551.157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 5.808.636 5.637.272
Maddi Duran Varlıklar
12 645.941.749 607.050.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.276.845 8.582.887
Şerefiye
5.518.808 5.119.918
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.758.037 3.462.969
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.112.716 9.234.874
Diğer Duran Varlıklar
15 7.165.337 8.956.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
820.397.292 771.122.709
TOPLAM VARLIKLAR
1.113.159.468 1.048.504.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 187.681.336 190.584.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.774.839 10.821.364
Ticari Borçlar
6 88.792.148 101.317.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 322.098 238.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
88.470.050 101.079.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 17.334.354 15.075.191
Diğer Borçlar
7 6.400.047 6.261.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.400.047 6.261.210
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.803.463 18.817.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.123.233 2.667.314
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.680.230 16.150.079
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.150.068 5.108.446
ARA TOPLAM
328.936.255 347.985.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
328.936.255 347.985.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 656.584.202 605.944.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 656.584.202 605.944.247
Diğer Borçlar
392.076 363.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
392.076 363.737
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.563.113 35.016.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 39.563.113 35.016.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16.239.265 11.553.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
712.778.656 652.878.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.041.714.911 1.000.864.252
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.444.557 47.639.757
Ödenmiş Sermaye
16 66.844.800 66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları
16 45.195.347 45.195.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.386.725 40.636.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.386.725 40.636.228
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
63.241.268 63.668.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.854.543 -23.032.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
191.226.990 172.403.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
191.226.990 172.403.448
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
-424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
131.036.847 62.481.740
Net Dönem Karı veya Zararı
11.803.428 68.127.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.444.557 47.639.757
TOPLAM KAYNAKLAR
1.113.159.468 1.048.504.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 268.824.113 213.124.692
Satışların Maliyeti
17 -220.824.217 -170.031.108
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.999.896 43.093.584
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
47.999.896 43.093.584
Genel Yönetim Giderleri
-15.769.848 -10.079.372
Pazarlama Giderleri
18 -12.484.088 -16.105.862
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-36.989 -1.051.172
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.201.122 13.429.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.154.172 -6.655.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.755.921 22.631.062
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.260.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 192.490 131.351
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.948.411 25.022.811
Finansman Gelirleri
20 2.664.558 21.026.643
Finansman Giderleri
20 -19.426.976 -38.701.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.185.993 7.348.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.382.564 -451.203
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -57.017
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.382.564 -394.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.803.429 6.897.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.803.429 6.897.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.803.429 6.897.179
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.822.170 -1.387.982
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -8.527.713 -1.734.978
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 1.705.543 346.996
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.823.542 7.887.109
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.823.542 7.887.109
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
18.823.542 7.887.109
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.001.372 6.499.127
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.804.801 13.396.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.804.801 13.396.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682863


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 0,00% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 26.10.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
9,4891 Değişim: -0,49%
Düşük 9,4701 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0325 Değişim: -0,31%
Düşük 11,0091 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
547,90 Değişim: -0,37%
Düşük 546,85 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.