KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

06.11.2021 - 00:51
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
829.847 1.412.003 135.136 849.672
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
264.729 251.332 -24.222 159.454
Yabancı Para Çevrim Farkları
284.706 299.990 -7.054 197.216
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7 -25.850 -61.144 -21.642 -48.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.873 12.486 4.474 10.914
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.873 12.486 4.474 10.914
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
264.729 251.332 -24.222 159.454
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.094.576 1.663.335 110.914 1.009.126
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
108.575 -12.092 46.395 11.968
Ana Ortaklık Payları
986.001 1.675.427 64.519 997.158


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.265.341 2.905.947
Finansal Yatırımlar
7 3.309.630 2.424.023
Ticari Alacaklar
2.572.700 1.781.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 82.623 4.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.490.077 1.776.986
Diğer Alacaklar
37.669 33.669
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34 110 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 37.559 33.669
Türev Araçlar
22 35.859 22.683
Stoklar
11 1.192.840 778.944
Canlı Varlıklar
12 13.854 14.528
Peşin Ödenmiş Giderler
21 140.796 64.647
Diğer Dönen Varlıklar
20 156.508 149.828
ARA TOPLAM
10.725.197 8.176.064
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 2.345 1.590
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.727.542 8.177.654
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 243.550 cari Alacaklar
28.681 33.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 28.681 33.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 228.635 238.746
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.464.219 1.444.883
Maddi Duran Varlıklar
14 1.883.847 1.741.232
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 386.895 257.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.225.239 1.162.973
Şerefiye
15 105.101 105.101
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.120.138 1.057.872
Peşin Ödenmiş Giderler
21 51.269 15.759
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 101.363 111.516
Diğer Duran Varlıklar
20 253.568 317.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.867.266 5.515.549
TOPLAM VARLIKLAR
16.594.808 13.693.203
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.780.046 1.701.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.780.046 1.701.390
Banka Kredileri
8 1.660.536 1.679.820
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 119.510 21.570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
480.120 135.826
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.628 5.855
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 12.628 5.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
467.492 129.971
Banka Kredileri
8 414.415 88.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 53.077 41.463
Ticari Borçlar
1.395.006 715.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 1.994 1.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.393.012 714.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 23.198 31.019
Diğer Borçlar
42.099 152.061
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 42.099 152.061
Türev Araçlar
22 52.929 41.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
72.167 43.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 72.167 43.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 162.150 23.162
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.948 38.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 31.152 21.959
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 32.796 16.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
359 4.447
ARA TOPLAM
4.072.022 2.887.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.072.022 2.887.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.134.393 1.061.045
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.373 14.148
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 12.373 14.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.122.020 1.046.897
Banka Kredileri
8 889.985 896.923
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 232.035 149.974
Diğer Borçlar
2.020 8.841
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.020 8.841
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 32.711 13.217
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.506 12.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 17.506 12.070
Uzun Vadeli Karşılıklar
65.799 58.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 65.339 57.679
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
460 460
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 276.356 274.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.528.785 1.427.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.600.807 4.314.966
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.722.119 8.439.989
Ödenmiş Sermaye
24 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
24 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -48.244 -16.035
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.625 -12.625
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.913 -12.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -12.913 -12.913
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
288 288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
973.345 707.231
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 1.000.295 714.204
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.950 -6.973
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
24 -26.950 -6.973
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 1.020.689 913.068
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.273.444 2.662.487
Net Dönem Karı veya Zararı
719.887 1.390.240
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.271.882 938.248
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.994.001 9.378.237
TOPLAM KAYNAKLAR
16.594.808 13.693.203


Sunum Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 11.217.011 7.589.206 4.674.937 3.134.916
Satışların Maliyeti
25 -9.837.699 -6.698.431 -4.113.967 -2.751.993
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.379.312 890.775 560.970 382.923
BRÜT KAR (ZARAR)
25 1.379.312 890.775 560.970 382.923
Genel Yönetim Giderleri
26 -273.000 -187.695 -89.550 -67.574
Pazarlama Giderleri
26 -476.808 -299.616 -192.992 -93.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 567.248 820.070 104.699 341.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -187.818 -84.664 -35.700 -30.273
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -5.124 -30.670 3.007 -14.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.003.810 1.108.200 350.434 518.278
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 546.448 863.533 79.455 556.834
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -11.808 -23.889 -152 -3.562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.538.450 1.947.844 429.737 1.071.550
Finansman Giderleri
30 -401.924 -263.033 -99.123 -79.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.136.526 1.684.811 330.614 991.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -306.679 -272.808 -195.478 -142.052
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-285.852 -280.971 -174.850 -131.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-20.827 8.163 -20.628 -11.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
829.847 1.412.003 135.136 849.672
DÖNEM KARI (ZARARI)
829.847 1.412.003 135.136 849.672
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
109.960 -12.409 46.367 14.309
Ana Ortaklık Payları
719.887 1.424.412 88.769 835.363
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 33 0,27700000 0,54700000 0,03400000 0,32100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
685.763 688.358
Dönem Karı (Zararı)
829.847 1.412.003
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
550.791 -748.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15,16 301.809 241.357
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.860 19.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 19.563 9.078
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.393 2.415
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.690 8.473
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3,29 -24.177 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
52.095 35.758
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28,29 -192.935 -110.488
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 254.678 160.148
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 64.254 19.300
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 -73.902 -33.202
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-92.382 -1.112.757
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.229 -87.344
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 5.124 30.670
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 306.679 272.808
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.988 -17.647
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 -131.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-680.238 94.361
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-670.721 30.512
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.814 -2.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-592.907 33.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.000 -5.753
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-110 -664
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.890 -5.089
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-408.865 15.758
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
586.459 60.202
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
268 8.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
586.191 51.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.821 2.236
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.790 52.056
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 22
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-116.790 52.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.500 -60.650
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-84.337 -100.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25.837 39.491
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
700.400 757.491
Alınan Faiz
137.904 97.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -5.677 -3.533
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-146.864 -163.700
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-273.626 -1.327.979
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
733.397 26.372
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4,31 0 156.937
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3,4 -4.250 -625.225
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 1.351.430 758.446
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -1.975.900 -1.482.321
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.462 65.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -459.586 -328.073
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.317 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.496 100.437
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-133.356 155.541
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-32.209 -8.962
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
24 -32.209 -8.962
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.231.816 5.337.278
Kredilerden Nakit Girişleri
8 7.112.305 5.316.303
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 119.511 20.947
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 0 28
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.947.161 -4.981.630
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -6.947.161 -4.981.630
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -80.968 -83.153
Ödenen Temettüler
-180.000 -99.479
Ödenen Faiz
-124.834 -77.089
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 68.576
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
278.781 -484.080
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
79.117 977.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
357.898 493.167
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.904.381 3.276.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.262.279 3.769.925


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340
Transferler
72.739 544.050 -616.789 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
299.673 -48.658 1.424.412 1.675.427 -12.092 1.663.335
Dönem Karı (Zararı)
1.424.412 1.424.412 -12.409 1.412.003
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
299.673 -48.658 251.015 317 251.332
Sermaye Arttırımı
68.750 68.750
Kar Payları
-99.479 -99.479 -174 -99.653
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8.962 -8.962 -8.962
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-211.468 -211.468 306.014 94.546
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
26.372 26.372 26.372
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -11.202 581 761.004 -3.207 794.820 2.772.503 1.424.412 8.518.499 857.229 9.375.728
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -12.913 288 714.204 -6.973 913.068 2.662.487 1.390.240 8.439.989 938.248 9.378.237
Transferler
107.621 1.282.619 -1.390.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
286.091 -19.977 719.887 986.001 108.575 1.094.576
Dönem Karı (Zararı)
719.887 719.887 109.960 829.847
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
286.091 -19.977 266.114 -1.385 264.729
Kar Payları
-180.000 -180.000 0 -180.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-32.209 -32.209 0 -32.209
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
508.338 508.338 225.059 733.397
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -48.244 35.159 -12.913 288 1.000.295 -26.950 1.020.689 4.273.444 719.887 9.722.119 1.271.882 10.994.001http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975457


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5240 Değişim: -0,92%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0989 Değişim: -0,87%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
775,29 Değişim: -1,62%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.