KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

18.08.2021 - 20:47
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
694.711 562.331 277.882 254.840
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
288.952 91.878 168.501 137.381
Yabancı Para Çevrim Farkları
291.760 102.774 120.616 41.767
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7 -4.208 -12.468 60.708 119.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.400 1.572 -12.823 -24.018
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.400 1.572 -12.823 -24.018
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
288.952 91.878 168.501 137.381
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
983.663 654.209 446.383 392.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
62.181 -24.060 59.656 -13.447
Ana Ortaklık Payları
921.482 678.269 386.727 405.668


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.595.655 2.905.947
Finansal Yatırımlar
7 3.104.777 2.424.023
Ticari Alacaklar
2.290.367 1.781.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 5.036 4.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.285.331 1.776.986
Diğer Alacaklar
38.282 33.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 38.282 33.669
Türev Araçlar
22 22.436 22.683
Stoklar
11 1.297.974 778.944
Canlı Varlıklar
12 20.271 14.528
Peşin Ödenmiş Giderler
21 95.754 64.647
Diğer Dönen Varlıklar
20 169.248 149.828
ARA TOPLAM
10.634.764 8.176.064
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 2.715 1.590
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.637.479 8.177.654
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 231.895 192.089
Ticari Alacaklar
29.594 33.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 29.594 33.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 226.881 238.746
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.466.503 1.444.883
Maddi Duran Varlıklar
14 1.833.987 1.741.232
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 328.894 257.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.224.492 1.162.973
Şerefiye
15 105.101 105.101
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.119.391 1.057.872
Peşin Ödenmiş Giderler
21 56.135 15.759
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 116.437 111.516
Diğer Duran Varlıklar
20 278.970 317.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.793.788 5.515.549
TOPLAM VARLIKLAR
16.431.267 13.693.203
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.093.413 1.701.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.093.413 1.701.390
Banka Kredileri
8 1.973.286 1.679.820
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 120.127 21.570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
181.863 135.826
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.237 5.855
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 4.237 5.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
177.626 129.971
Banka Kredileri
8 121.232 88.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 56.394 41.463
Ticari Borçlar
1.255.733 715.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 1.605 1.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.254.128 714.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 21.251 31.019
Diğer Borçlar
76.121 152.061
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 76.121 152.061
Türev Araçlar
22 59.698 41.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.345 43.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 58.345 43.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 48.268 23.162
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.927 38.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 29.573 21.959
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 29.354 16.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
488 4.447
ARA TOPLAM
3.854.107 2.887.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.854.107 2.887.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.299.778 1.061.045
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.120 14.148
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 12.120 14.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.287.658 1.046.897
Banka Kredileri
8 1.065.914 896.923
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 221.744 149.974
Diğer Borçlar
1.618 8.841
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.618 8.841
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 33.962 13.217
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.590 12.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 17.590 12.070
Uzun Vadeli Karşılıklar
65.040 58.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 64.580 57.679
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
460 460
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 276.084 274.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.694.072 1.427.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.548.179 4.314.966
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.658.202 8.439.989
Ödenmiş Sermaye
24 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
24 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -48.244 -16.035
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.625 -12.625
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.913 -12.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -12.913 -12.913
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
288 288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
997.595 707.231
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 1.007.376 714.204
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-9.781 -6.973
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
24 -9.781 -6.973
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 1.020.689 913.068
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.274.046 2.662.487
Net Dönem Karı veya Zararı
631.118 1.390.240
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.224.886 938.248
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.883.088 9.378.237
TOPLAM KAYNAKLAR
16.431.267 13.693.203


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 6.542.074 4.454.290 3.701.228 2.053.709
Satışların Maliyeti
25 -5.723.732 -3.946.438 -3.242.798 -1.797.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
818.342 507.852 458.430 256.650
BRÜT KAR (ZARAR)
25 818.342 507.852 458.430 256.650
Genel Yönetim Giderleri
26 -183.450 -120.121 -100.030 -57.861
Pazarlama Giderleri
26 -283.816 -206.109 -159.135 -95.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 462.549 478.734 174.884 191.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -152.118 -54.391 -51.702 -27.950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -8.131 -16.043 3.933 483
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
653.376 589.922 326.380 267.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 466.993 306.699 194.229 110.711
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -11.656 -20.327 -11.204 -11.358
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.108.713 876.294 509.405 366.892
Finansman Giderleri
30 -302.801 -183.207 -143.516 -84.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
805.912 693.087 365.889 282.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -111.201 -130.756 -88.007 -27.627
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-111.002 -149.971 -87.042 -60.505
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-199 19.215 -965 32.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
694.711 562.331 277.882 254.840
DÖNEM KARI (ZARARI)
694.711 562.331 277.882 254.840
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63.593 -26.718 59.768 -13.447
Ana Ortaklık Payları
631.118 589.049 218.114 268.287
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 33 0,24300000 0,22600000 0,08400000 0,10300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
404.109 484.554
Dönem Karı (Zararı)
694.711 562.331
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
308.085 -245.116
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15,16 200.198 155.418
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.596 14.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 14.424 6.048
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.025 2.269
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.147 5.816
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3,29 -24.177 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.058 37.399
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28,29 -135.445 -62.640
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29,30 156.719 108.563
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 33.088 12.292
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 -37.304 -20.816
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-32.412 -590.103
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22.179 5.228
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 8.131 16.043
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 111.201 130.756
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.689 -13.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-585.508 220.898
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-424.699 387.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-227 -4.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-424.472 392.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.613 -84
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -665
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.613 581
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-514.126 79.909
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
478.352 -203.930
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-121 218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
478.473 -204.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.768 -397
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.170 5.378
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 22
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.170 5.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.484 -47.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-39.711 -57.569
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.227 9.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
417.288 538.113
Alınan Faiz
75.593 53.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -2.876 -1.842
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-85.896 -105.562
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
97.007 -793.229
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
733.397 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -7.267
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3,4 -4.250 -1.155
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 1.047.614 691.953
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -1.422.361 -1.370.529
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.208 46.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -291.137 -151.435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 745 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-20.209 -1.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.364 -428.814
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-32.209 -8.962
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
24 -32.209 -8.962
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.727.180 1.794.414
Kredilerden Nakit Girişleri
8 2.607.053 1.699.840
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 120.127 94.574
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.229.813 -2.068.227
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.229.813 -2.068.227
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.087 -48.742
Ödenen Temettüler
-180.000 -99.479
Ödenen Faiz
-105.707 -66.394
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 68.576
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
629.480 -737.489
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
57.893 500.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
687.373 -236.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.904.381 3.276.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.591.754 3.039.775


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340
Transferler
72.739 544.050 -616.789 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.116 -10.896 589.049 678.269 -24.060 654.209
Dönem Karı (Zararı)
589.049 589.049 -26.718 562.331
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
100.116 -10.896 89.220 2.658 91.878
Sermaye Arttırımı
68.750 68.750
Kar Payları
-99.479 -99.479 -174 -99.653
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8.962 -8.962 -8.962
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.267 -7.267 0 -7.267
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -11.202 581 561.447 34.555 794.820 2.950.332 589.049 7.699.170 539.247 8.238.417
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -12.913 288 714.204 -6.973 913.068 2.662.487 1.390.240 8.439.989 938.248 9.378.237
Transferler
107.621 1.282.619 -1.390.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
293.172 -2.808 631.118 921.482 62.181 983.663
Dönem Karı (Zararı)
631.118 631.118 63.593 694.711
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
293.172 -2.808 290.364 -1.412 288.952
Kar Payları
-180.000 -180.000 0 -180.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-32.209 -32.209 0 -32.209
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
508.940 508.940 224.457 733.397
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -48.244 35.159 -12.913 288 1.007.376 -9.781 1.020.689 4.274.046 631.118 9.658.202 1.224.886 10.883.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959155


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.