KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

09.05.2021 - 21:12
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
416.829 307.491
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
120.451 -45.503
Yabancı Para Çevrim Farkları
171.144 61.007
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7 -64.916 -132.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.223 25.590
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14.223 25.590
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.451 -45.503
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
537.280 261.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.525 -10.613
Ana Ortaklık Payları
534.755 272.601


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.129.446 2.905.947
Finansal Yatırımlar
7 2.912.859 2.424.023
Ticari Alacaklar
1.932.040 1.781.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 6.178 4.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.925.862 1.776.986
Diğer Alacaklar
69.524 33.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 69.524 33.669
Türev Araçlar
22 27.621 22.683
Stoklar
11 903.161 778.944
Canlı Varlıklar
12 16.191 14.528
Peşin Ödenmiş Giderler
21 103.662 64.647
Diğer Dönen Varlıklar
20 144.711 149.828
ARA TOPLAM
9.239.215 8.176.064
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 4.495 1.590
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.243.710 8.177.654
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 222.223 192.089
Ticari Alacaklar
31.881 33.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 31.881 33.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 239.931 238.746
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.456.769 1.444.883
Maddi Duran Varlıklar
14 1.821.762 1.741.232
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 320.459 257.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.173.516 1.162.973
Şerefiye
15 105.101 105.101
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.068.415 1.057.872
Peşin Ödenmiş Giderler
21 10.520 15.759
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 119.072 111.516
Diğer Duran Varlıklar
20 285.208 317.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.681.341 5.515.549
TOPLAM VARLIKLAR
14.925.051 13.693.203
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.037.740 1.701.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.037.740 1.701.390
Banka Kredileri
8 1.980.038 1.679.820
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 57.702 21.570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
157.696 135.826
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.417 5.855
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 5.417 5.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
152.279 129.971
Banka Kredileri
8 100.731 88.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 51.548 41.463
Ticari Borçlar
911.113 715.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 1.626 1.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 909.487 714.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 20.618 31.019
Diğer Borçlar
124.767 152.061
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 124.767 152.061
Türev Araçlar
22 50.670 41.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.384 43.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 58.384 43.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 16.804 23.162
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.792 38.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 25.921 21.959
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 13.871 16.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.872 4.447
ARA TOPLAM
3.421.456 2.887.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.421.456 2.887.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.224.625 1.061.045
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.968 14.148
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 12.968 14.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.211.657 1.046.897
Banka Kredileri
8 1.002.539 896.923
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 209.118 149.974
Diğer Borçlar
7.487 8.841
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 7.487 8.841
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 28.880 13.217
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.073 12.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 14.073 12.070
Uzun Vadeli Karşılıklar
59.904 58.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 59.444 57.679
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
460 460
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 266.638 274.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.601.607 1.427.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.023.063 4.314.966
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.961.215 8.439.989
Ödenmiş Sermaye
24 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
24 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -31.138 -16.035
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.625 -12.625
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.913 -12.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -12.913 -12.913
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
288 288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
828.982 707.231
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 886.648 714.204
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-57.666 -6.973
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
24 -57.666 -6.973
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 963.118 913.068
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.004.251 2.662.487
Net Dönem Karı veya Zararı
413.004 1.390.240
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
940.773 938.248
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.901.988 9.378.237
TOPLAM KAYNAKLAR
14.925.051 13.693.203


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 2.840.846 2.400.581
Satışların Maliyeti
25 -2.480.934 -2.149.379
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
359.912 251.202
BRÜT KAR (ZARAR)
25 359.912 251.202
Genel Yönetim Giderleri
26 -83.420 -62.260
Pazarlama Giderleri
26 -124.681 -111.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 287.665 287.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -100.416 -26.441
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -12.064 -16.526
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
326.996 322.383
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 272.764 195.988
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -452 -8.969
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
599.308 509.402
Finansman Giderleri
30 -159.285 -98.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
440.023 410.620
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -23.194 -103.129
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-23.960 -89.466
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
766 -13.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
416.829 307.491
DÖNEM KARI (ZARARI)
416.829 307.491
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.825 -13.271
Ana Ortaklık Payları
413.004 320.762
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç /( Kayıp) 33 0,15900000 0,12300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
259.669 168.135
Dönem Karı (Zararı)
416.829 307.491
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.456 -158.532
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15,16 92.932 75.731
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.307 18.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 7.345 2.346
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.544 2.648
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.494 13.976
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-889 11.550
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28,29 -77.533 -40.494
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29,30 79.614 56.746
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 10.919 8.307
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 -13.889 -13.009
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-130.972 -369.712
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.583 -3.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 12.064 16.526
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 23.194 103.129
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.509 -11.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-141.354 19.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.795 279.332
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.369 -6.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-134.426 285.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.855 -18.768
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -523
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.855 -18.245
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-123.945 13.956
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
184.287 -208.433
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-100 1.354
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
184.387 -209.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.401 -5.106
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.648 16.843
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.648 16.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.003 -57.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.590 -57.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.593 -237
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
269.019 168.918
Alınan Faiz
21.809 16.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -1.618 -1.493
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.318 -16.612
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
777 359
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-420.136 -622.349
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
1.574 -7.267
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3,4 0 -1.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 459.154 228.911
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -728.009 -834.167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.451 23.270
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -169.117 -56.608
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.189 24.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
310.076 -201.859
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
24 -15.103 -8.962
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.437.071 875.749
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.437.071 875.749
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.082.653 -1.032.391
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.082.653 -1.032.391
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -24.612 -23.846
Ödenen Faiz
-4.627 -12.409
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.609 -656.073
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
73.934 312.714
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
223.543 -343.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.904.381 3.276.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.127.924 2.933.399


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340
Transferler
72.739 544.050 -616.789 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.349 -106.510 320.762 272.601 -10.613 261.988
Dönem Karı (Zararı)
320.762 320.762 -13.271 307.491
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
58.349 -106.510 -48.161 2.658 -45.503
Sermaye Arttırımı
23.750 23.750
Kar Payları
-99.479 -99.479 -99.479
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8.962 -8.962 -8.962
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.267 -7.267 -7.267
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -11.202 581 519.680 -61.059 794.820 2.950.332 320.762 7.293.502 507.868 7.801.370
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -12.913 288 714.204 -6.973 913.068 2.662.487 1.390.240 8.439.989 938.248 9.378.237
Transferler
50.050 1.340.190 -1.390.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
172.444 -50.693 413.004 534.755 2.525 537.280
Dönem Karı (Zararı)
413.004 413.004 3.825 416.829
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
172.444 -50.693 121.751 -1.300 120.451
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-15.103 -15.103 -15.103
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.574 1.574 1.574
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -31.138 35.159 -12.913 288 886.648 -57.666 963.118 4.004.251 413.004 8.961.215 940.773 9.901.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935510


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.451 Değişim: -0,69% Hacim : 11.016 Mio.TL Son veri saati : 17:07
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,3968 Değişim: 0,03%
Düşük 8,3031 14.06.2021 Yüksek 8,4108
Açılış: 8,3942
10,1829 Değişim: 0,19%
Düşük 10,0527 14.06.2021 Yüksek 10,1984
Açılış: 10,1632
503,94 Değişim: -0,56%
Düşük 496,61 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.