KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

13.08.2020 - 23:23
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
562.331 429.103 254.840 214.304
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
91.878 48.575 137.381 38.606
Yabancı Para Çevrim Farkları
102.774 45.036 41.767 19.083
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7 -12.468 4.537 119.632 25.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.572 -998 -24.018 -5.506
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.572 -998 -24.018 -5.506
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.878 48.575 137.381 38.606
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
654.209 477.678 392.221 252.910
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.060 -22.610 -13.447 -7.364
Ana Ortaklık Payları
678.269 500.288 405.668 260.274


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.041.883 3.278.832
Finansal Yatırımlar
7 2.033.977 1.177.726
Ticari Alacaklar
1.342.897 1.708.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 8.463 3.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.334.434 1.704.886
Diğer Alacaklar
25.237 25.153
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34 665 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 24.572 25.153
Türev Araçlar
22 0 18.993
Stoklar
11 542.110 621.783
Canlı Varlıklar
12 11.872 13.167
Peşin Ödenmiş Giderler
21 73.920 67.006
Diğer Dönen Varlıklar
20 67.859 58.172
ARA TOPLAM
7.139.755 6.969.213
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 3.380 19.034
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.143.135 6.988.247
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 256.000 202.845
Ticari Alacaklar
35.075 26.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 35.075 26.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 123.501 128.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.374.219 1.357.167
Maddi Duran Varlıklar
14 1.132.729 1.102.314
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 269.118 236.915
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
665.717 663.874
Şerefiye
15 64.274 64.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 601.443 599.600
Peşin Ödenmiş Giderler
21 71.758 58.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 106.614 97.796
Diğer Duran Varlıklar
20 355.004 378.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.389.735 4.252.344
TOPLAM VARLIKLAR
11.532.870 11.240.591
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.586.385 1.741.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.586.385 1.741.010
Banka Kredileri
8 1.491.079 1.603.847
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 0 414
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 95.306 136.713
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 36
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
78.033 114.043
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.089 6.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 6.089 6.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
71.944 107.805
Banka Kredileri
8 15.423 71.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 56.521 36.734
Ticari Borçlar
554.445 746.083
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 581 363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 553.864 745.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 18.870 19.267
Diğer Borçlar
137.065 126.831
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34 22 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 137.043 126.831
Türev Araçlar
22 14.219 339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
48.639 39.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 48.639 39.593
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 51.790 7.381
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.755 30.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 21.349 20.395
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 13.406 10.083
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.034 6.090
ARA TOPLAM
2.528.235 2.831.115
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.528.235 2.831.115
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
572.372 596.455
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.088 18.906
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 16.088 18.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
556.284 577.549
Banka Kredileri
8 403.951 407.133
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 152.333 170.416
Diğer Borçlar
8.947 1.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 8.947 1.923
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 9.863 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.021 4.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 9.021 4.970
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.703 44.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 46.182 42.930
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.521 1.531
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 118.312 128.885
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 1.442
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
766.218 778.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.294.453 3.609.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.699.170 7.136.609
Ödenmiş Sermaye
24 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
24 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -16.035 -7.073
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.621 -10.621
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.202 -11.202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -11.202 -11.202
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 581 581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
596.002 506.782
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 561.447 461.331
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
34.555 45.451
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
24 34.555 45.451
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 794.820 722.081
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.950.332 2.513.028
Net Dönem Karı veya Zararı
589.049 616.789
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
539.247 494.731
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.238.417 7.631.340
TOPLAM KAYNAKLAR
11.532.870 11.240.591


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 4.459.517 6.228.710 2.054.963 3.171.856
Satışların Maliyeti
25 -3.952.677 -5.712.455 -1.799.325 -2.897.334
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
506.840 516.255 255.638 274.522
BRÜT KAR (ZARAR)
25 506.840 516.255 255.638 274.522
Genel Yönetim Giderleri
26 -120.121 -133.279 -57.861 -67.599
Pazarlama Giderleri
26 -206.109 -196.711 -95.104 -103.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 479.746 533.895 192.333 206.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -54.391 -123.921 -27.950 -63.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -16.043 69.772 483 87.085
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
589.922 666.011 267.539 334.229
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 306.699 133.547 110.711 62.805
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -20.327 -3.351 -11.358 -1.182
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
876.294 796.207 366.892 395.852
Finansman Gelirleri
30 0 37.819 0 -13.339
Finansman Giderleri
30 -183.207 -319.240 -84.425 -158.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
693.087 514.786 282.467 224.085
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -130.756 -85.683 -27.627 -9.781
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-149.971 -89.006 -60.505 -26.824
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.215 3.323 32.878 17.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
562.331 429.103 254.840 214.304
DÖNEM KARI (ZARARI)
562.331 429.103 254.840 214.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.718 -22.586 -13.447 -7.363
Ana Ortaklık Payları
589.049 451.689 268.287 221.667
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 33 0,22600000 0,17300000 0,10300000 0,08500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
484.554 434.062
Dönem Karı (Zararı)
562.331 429.103
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
562.331 429.103
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-245.116 -73.422
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15,16 155.418 147.797
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.133 14.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 6.048 7.308
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.269 1.519
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.816 6.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.399 68.204
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28,29 -62.640 -111.524
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 108.563 199.894
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 12.292 49.994
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 -20.816 -70.160
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-590.103 -286.425
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.228 -31.920
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 16.043 -69.772
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 130.756 85.683
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.990 -1.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
220.898 40.276
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
387.992 109.097
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.968 -102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
392.960 109.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84 2.609
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-665 20.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
581 -17.927
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
79.909 -20.222
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.930 -78.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
218 -24
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-204.148 -78.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-397 -1.581
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.378 -163.548
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -163.548
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.356 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.970 192.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-57.569 189.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.599 2.671
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
538.113 395.957
Alınan Faiz
53.347 115.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -1.842 -3.017
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-105.562 -74.661
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
498 735
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-793.229 -786.912
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 31.720
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-7.267 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 15.933
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -1.155 -21.198
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 691.953 189.730
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.370.529 -920.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.534 7.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-151.435 -86.332
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.330 -3.976
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-428.814 -203.109
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-8.962 -4.993
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.794.414 9.361.383
Kredilerden Nakit Girişleri
1.699.840 9.301.828
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
94.574 59.555
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.068.227 -9.379.374
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.068.227 -9.379.374
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -48.742 -47.061
Ödenen Temettüler
-99.479 -260.995
Ödenen Faiz
-66.394 -39.684
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
68.576 167.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-737.489 -555.959
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
500.506 349.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-236.983 -206.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.276.758 3.809.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.039.775 3.603.163


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891
Transferler
475.167 3.157.929 -3.633.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.060 3.539 451.689 500.288 -22.610 477.678
Dönem Karı (Zararı)
451.689 451.689 -22.586 429.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.060 3.539 48.599 -24 48.575
Sermaye Arttırımı
167.615 167.615
Kar Payları
-260.995 -260.995 -3.322 -264.317
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.993 -4.993 -4.993
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3.685 3.685 -3.685 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
29.400 29.400 2.320 31.720
Dönem Sonu Bakiyeler
2.616.938 143. -8.502 -892 459.590 3.519 722.081 2.513.028 451.689 6.929.063 480.531 7.409.594
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340
Transferler
72.739 544.050 -616.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.116 -10.896 589.049 678.269 -24.060 654.209
Dönem Karı (Zararı)
589.049 589.049 -26.718 562.331
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
100.116 -10.896 89.220 2.658 91.878
Sermaye Arttırımı
68.750 68.750
Kar Payları
-99.479 -99.479 -174 -99.653
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8.962 -8.962 -8.962
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.267 -7.267 -7.267
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -11.202 581 561.447 34.555 794.820 2.950.332 589.049 7.699.170 539.247 8.238.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868870


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 0,00% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4527 Değişim: -0,40%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2520 Değişim: -0,32%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
796,18 Değişim: -0,54%
Düşük 795,96 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.