KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

28.02.2020 - 02:21
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
592.933 3.567.124
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.613 -2.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.858 -2.759
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.841 -266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.841 -266
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
404 552
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
404 552
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
94.854 87.602
Yabancı Para Çevrim Farkları
49.383 119.153
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
56.695 -42.020
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 831
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.224 9.638
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-11.224 9.804
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -166
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.241 85.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
686.174 3.652.253
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.660 -66.348
Ana Ortaklık Payları
707.834 3.718.601


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.278.832 3.817.966
Finansal Yatırımlar
7 1.177.726 423.682
Ticari Alacaklar
1.715.518 1.826.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 3.495 6.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.712.023 1.819.334
Diğer Alacaklar
18.016 31.584
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34 0 20.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 18.016 11.048
Türev Araçlar
22 18.993 51.834
Stoklar
11 621.783 645.246
Canlı Varlıklar
12 13.167 21.174
Peşin Ödenmiş Giderler
21 67.006 80.783
Diğer Dönen Varlıklar
20 58.172 119.189
ARA TOPLAM
6.969.213 7.017.592
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 19.034 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.988.247 7.017.592
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 202.845 196.084
Ticari Alacaklar
26.083 45.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 26.083 45.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 128.557 121.287
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.357.167 1.214.680
Maddi Duran Varlıklar
14 1.102.314 1.033.430
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 236.915 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
663.874 717.710
Şerefiye
15 64.274 34.476
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 599.600 683.234
Peşin Ödenmiş Giderler
21 58.281 136.235
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 97.796 67.306
Diğer Duran Varlıklar
20 378.512 400.431
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.252.344 3.932.218
TOPLAM VARLIKLAR
11.240.591 10.949.810
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.741.010 1.514.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.741.010 1.514.169
Banka Kredileri
8 1.603.847 1.437.919
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 414 3.964
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 136.713 57.541
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 36 14.745
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
114.043 348.659
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.238 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 6.238 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
107.805 348.659
Banka Kredileri
8 71.071 348.659
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 36.734 0
Ticari Borçlar
746.083 819.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 363 308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 745.720 819.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 19.267 16.510
Diğer Borçlar
126.831 125.157
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 126.831 125.157
Türev Araçlar
22 339 69.084
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.593 63.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 39.593 63.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 7.381 7.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.478 23.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 20.395 15.855
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 10.083 7.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.090 0
ARA TOPLAM
2.831.115 2.987.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.831.115 2.987.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
596.455 625.813
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.906 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 18.906 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
577.549 625.813
Banka Kredileri
8 407.133 622.216
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 170.416 3.597
Diğer Borçlar
1.923 56.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.923 56.145
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 0 151.108
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.970 6.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 4.970 6.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.461 35.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 42.930 34.071
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.531 1.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 128.885 85.548
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.442 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
778.136 960.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.609.251 3.947.919
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.136.609 6.661.678
Ödenmiş Sermaye
24 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
24 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -7.073 -2.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.621 -9.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.202 -8.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -11.202 -8.502
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 581 -892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
506.782 414.510
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 461.331 414.530
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
45.451 -20
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
24 45.451 -20
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 722.081 246.914
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.513.028 -416.991
Net Dönem Karı veya Zararı
616.789 3.633.096
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
494.731 340.213
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.631.340 7.001.891
TOPLAM KAYNAKLAR
11.240.591 10.949.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 13.276.601 12.146.438
Satışların Maliyeti
25 -12.200.730 -11.131.912
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.075.871 1.014.526
BRÜT KAR (ZARAR)
25 1.075.871 1.014.526
Genel Yönetim Giderleri
26 -295.431 -278.656
Pazarlama Giderleri
26 -417.647 -363.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 830.575 1.390.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -188.506 -305.540
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 26.748 -192.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.031.610 1.264.541
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 192.405 3.962.592
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -15.010 -947.674
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.209.005 4.279.459
Finansman Gelirleri
9.479 194
Finansman Giderleri
30 -494.455 -642.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
724.029 3.636.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -131.096 1.768
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-128.656 -123.498
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.440 125.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
592.933 3.638.457
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -71.333
DÖNEM KARI (ZARARI)
592.933 3.567.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.856 -65.972
Ana Ortaklık Payları
616.789 3.633.096
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) 33 0,23600000 1,39000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
898.384 -1.253.381
Dönem Karı (Zararı)
592.933 3.567.124
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
592.933 3.638.457
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -71.333
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.915 -2.955.625
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15,16 315.958 348.862
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 0 310.372
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 7.996
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 302.376
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.963 45.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 15.755 9.668
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.036 3.706
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.828 32.575
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
113.508 3.556
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28,29 -213.803 -218.787
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29,30 379.020 271.504
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 50.477 82.956
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 -102.186 -132.117
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-382.526 -427.328
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-65.413 472.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -26.748 192.532
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 131.096 -1.768
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.923 -7.330
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 -3.892.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
116.187 -2.084.895
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
222.440 -189.806
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.305 3.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
219.135 -193.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.568 1.447
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.536 -10.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.968 12.233
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.801 -304.375
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.910 232.443
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55 -25.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-124.965 258.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.757 3.990
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.034 -736.611
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -850.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-171.034 113.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
149.565 -1.091.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
216.556 -260.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-66.991 -831.223
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
799.035 -1.473.396
Alınan Faiz
220.331 358.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -6.214 -8.934
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-117.904 -129.916
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.136 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.063.050 2.918.216
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
31 0 4.100.976
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
31.720 38.356
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
15.221 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -68.193 -5.346
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-780.550 -391.725
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.850 86.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -171.020 -538.681
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.765 -12.737
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-41.650 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-67.733 -359.068
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-794.737 -589.634
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.993 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.883.552 3.169.550
Kredilerden Nakit Girişleri
2.730.082 3.121.509
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
153.470 48.041
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.382.383 -3.465.289
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.382.383 -3.465.289
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.833 0
Ödenen Temettüler
-260.995 0
Ödenen Faiz
-125.950 -293.895
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
180.865 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-959.403 1.075.201
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
426.797 1.026.146
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-532.606 2.101.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.809.364 1.708.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.276.758 3.809.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 34.820 -41.613 -626 295.272 -665 32.196 312.427 -345.446 -471.545 2.608.363 391.703 3.000.066
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-765 -765 -765
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-765 -765 -765
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
204.457 148.346 352.803 352.803
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-65.513 -257.686 323.199 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.936 -266 119.258 665 -32.216 3.633.096 3.718.601 -66.348 3.652.253
Dönem Karı (Zararı)
3.633.096 3.633.096 -65.972 3.567.124
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.936 -266 119.258 665 -32.216 85.505 -376 85.129
Sermaye Arttırımı
38.648 38.648
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-25.169 -25.169 -25.169
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-224 -224
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-34.820 35.047 -45 182 -28.641 -28.459
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
11.003 11.003 -11.003 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-3.340 -3.340 16.078 12.738
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
475.167 3.157.929 -3.633.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.700 1.473 46.801 45.471 616.789 707.834 -21.660 686.174
Dönem Karı (Zararı)
616.789 616.789 -23.856 592.933
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.700 1.473 46.801 45.471 91.045 2.196 93.241
Sermaye Arttırımı
180.865 180.865
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-260.995 -260.995 -3.322 -264.317
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.993 -4.993 0 -4.993
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3.685 3.685 -3.685 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
29.400 29.400 2.320 31.720
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822318


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.