KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

09.05.2019 - 20:57
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
214.799 -113.415
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.969 42.698
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.953 39.278
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-20.492 1.446
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.508 -964
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.508 -318
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -646
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.969 42.698
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
224.768 -70.717
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.246 -11.003
Ana Ortaklık Payları
240.014 -59.714


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.169.682 3.817.966
Finansal Yatırımlar
7 902.764 423.682
Ticari Alacaklar
1.826.040 1.826.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 8.916 6.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.817.124 1.819.334
Diğer Alacaklar
35.473 31.584
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34 0 20.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 35.473 11.048
Türev Araçlar
22 59.009 51.834
Stoklar
11 568.025 645.246
Canlı Varlıklar
12 13.864 21.174
Peşin Ödenmiş Giderler
21 184.025 80.783
Diğer Dönen Varlıklar
20 55.802 119.189
ARA TOPLAM
7.814.684 7.017.592
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.814.684 7.017.592
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 209.414 196.084
Ticari Alacaklar
41.959 45.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 41.959 45.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 121.981 121.287
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.217.473 1.214.680
Maddi Duran Varlıklar
14 1.126.892 1.033.430
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 242.859 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
697.325 717.710
Şerefiye
15 64.274 34.476
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 633.051 683.234
Peşin Ödenmiş Giderler
21 3.408 136.235
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 66.763 67.306
Diğer Duran Varlıklar
20 408.387 400.431
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.136.461 3.932.218
TOPLAM VARLIKLAR
11.951.145 10.949.810
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.195.493 1.514.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.195.493 1.514.169
Banka Kredileri
8 2.093.552 1.437.919
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.900 3.964
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 84.981 57.541
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 13.060 14.745
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
317.532 348.659
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.208 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.208 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
315.324 348.659
Banka Kredileri
8 254.503 348.659
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 60.821 0
Ticari Borçlar
864.613 819.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 373 308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 864.240 819.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 15.232 16.510
Diğer Borçlar
410.018 125.157
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34 162.151 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 247.867 125.157
Türev Araçlar
22 25.161 69.084
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
57.188 63.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 57.188 63.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 7.427 7.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.739 23.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 17.670 15.855
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 10.069 7.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
67 0
ARA TOPLAM
3.920.470 2.987.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.920.470 2.987.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
585.968 625.813
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.968 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.968 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
580.000 625.813
Banka Kredileri
8 444.300 622.216
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 135.700 3.597
Diğer Borçlar
6.074 56.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 6.074 56.145
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 148.667 151.108
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.088 6.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 2.088 6.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.072 35.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 34.796 34.071
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.276 1.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 94.134 85.548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
873.003 960.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.793.473 3.947.919
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.669.783 6.661.678
Ödenmiş Sermaye
24 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
24 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -6.071 -2.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.394 -9.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.502 -8.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -8.502 -8.502
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -892 -892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
424.502 414.510
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 440.506 414.530
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-16.004 -20
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
24 -16.004 -20
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 721.079 246.914
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.514.022 -416.991
Net Dönem Karı veya Zararı
230.022 3.633.096
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
487.889 340.213
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.157.672 7.001.891
TOPLAM KAYNAKLAR
11.951.145 10.949.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
-2.815.121 -1.913.181
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
241.733 171.100
BRÜT KAR (ZARAR)
241.733 171.100
Genel Yönetim Giderleri
26 -65.680 -49.957
Pazarlama Giderleri
26 -93.602 -72.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 327.258 126.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -60.614 -42.019
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -17.313 20.166
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
331.782 153.970
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 23.011 15.070
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -2.169 -121.446
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
352.624 47.594
Finansman Gelirleri
30 51.158 0
Finansman Giderleri
30 -113.081 -94.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
290.701 -46.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -75.902 4.446
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-62.182 -10.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.720 14.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
214.799 -42.082
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31 0 -71.333
DÖNEM KARI (ZARARI)
214.799 -113.415
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.223 -11.631
Ana Ortaklık Payları
230.022 -101.784
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) 33 0,08800000 -0,03900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
215.360 299.626
Dönem Karı (Zararı)
214.799 -113.415
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
214.799 -42.082
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -71.333
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-80.560 372.043
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15,16 68.468 164.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 8.010
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
29 0 8.010
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.195 6.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.233 8.080
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 493 1.763
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9,11,18 1.469 -3.235
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.309 75.950
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28,29 -55.681 -15.050
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29,30 98.751 103.462
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 15.432 7.127
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 -34.193 -19.589
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-190.226 160.180
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-82.875 -2.389
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 17.313 -20.166
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 75.902 -4.446
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 -1.033 -6.282
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.387 -10.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
57.344 10.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.782 -280.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.116 125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.898 -280.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.889 -57.767
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -57.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.889 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
77.150 -159.628
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.097 249.857
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-740 5.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.837 244.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.278 -20.630
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-144.700 26.030
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 26.030
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-144.700 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.182 253.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
89.905 -32.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.723 285.182
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
191.583 269.051
Alınan Faiz
87.917 58.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -1.693 -7.131
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-62.447 -20.532
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-342.289 -238.245
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 12.936
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
31.720 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-17.410 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4 980 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -21.198 -2.796
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-476.961 -16.806
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.317 32.874
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.355 -248.414
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -10.151
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
167.618 -5.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
254.837 -99.776
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.991 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.991 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.905.002 637.579
Kredilerden Nakit Girişleri
5.839.382 495.579
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
65.620 142.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.580.549 -461.855
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.580.549 -461.855
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.397 0
Ödenen Temettüler
-3.330 0
Ödenen Faiz
-44.898 -82.841
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -192.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.908 -38.395
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
225.765 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
353.673 -38.395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.809.364 1.708.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.163.037 1.669.622


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 34.820 -41.613 -626 295.272 -665 32.196 312.427 -345.446 -471.545 2.608.363 391.703 3.000.066
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.047 0 -3.047 -625 -3.672
Diğer Düzeltmeler
204.457 148.346 352.803 352.803
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-61.190 -262.009 323.199 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.162 1.780 1.128 -101.784 -59.714 -11.003 -70.717
Dönem Karı (Zararı)
-101.784 -101.784 -11.631 -113.415
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.162 1.780 1.128 42.070 628 42.698
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-10.140 -10.140 0 -10.140
Kar Payları
-37 -37 -224 -261
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
198 198
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
182 182 -182 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-3.340 -3.340 16.078 12.738
Dönem Sonu Bakiyeler
2.616.938 143.526 -2.080 35.159 34.820 -41.613 -626 334.434 1.115 33.324 251.237 -419.380 -101.784 2.885.070 395.945 3.281.015
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
474.165 3.158.931 -3.633.096 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.984 25.976 230.022 240.014 -15.246 224.768
Dönem Karı (Zararı)
230.022 230.022 -15.223 214.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.984 25.976 9.992 -23 9.969
Sermaye Arttırımı
167.615 167.615
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-261.004 -261.004 -3.330 -264.334
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.991 -3.991 -3.991
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3.686 3.686 -3.683 3
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
29.400 29.400 2.320 31.720
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.616.938 143.526 -6.071 35.159 0 -8.502 -892 440.506 0 -16.004 721.079 2.514.022 230.022 6.669.783 487.889 7.157.672http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762765


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.