KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

25.02.2019 - 03:48
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.253.381 15.068
Dönem Karı (Zararı)
3.567.124 -376.546
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.638.457 -234.066
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-71.333 -142.480
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.955.625 1.150.513
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 14, 15 348.862 614.613
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
310.372 278.073
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
28 7.996 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
302.376 278.073
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.949 81.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.668 35.332
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.706 40
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9, 11 32.575 45.862
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.556 157.928
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27, 28 -218.787 -72.725
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28, 29 271.504 262.938
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 82.956 50.756
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -132.117 -83.041
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-427.328 130.676
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13, 21 472.492 -153.707
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 192.532 74.840
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -1.768 19.734
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
28 -7.330 -4.146
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 -18.994
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -3.892.962 -800
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -28.938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.084.895 -865.948
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.806 -811.718
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.427 -654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-193.233 -811.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.447 -1.220
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.786 -1.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.233 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-304.375 -155.039
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
232.443 329.556
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.835 732
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
258.278 328.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.990 -552
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-736.611 -190.674
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-850.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
113.389 -190.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.091.983 -36.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-260.760 -80.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-831.223 43.822
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.473.396 -91.981
Alınan Faiz
358.865 158.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -8.934 -31.569
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 0 -8.013
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-129.916 -38.137
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 0 26.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.918.216 -660.725
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4.100.976 2.486
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
38.356 -686
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -5.346 -14.482
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 203.961
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-391.725 -19.332
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.441 126.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 15 -538.681 -964.265
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -12.737 -33.129
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-359.068 38.035
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-589.634 721.761
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.169.550 2.487.881
Kredilerden Nakit Girişleri
3.121.509 2.420.611
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
48.041 67.270
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.465.289 -1.536.451
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.465.289 -1.536.451
Ödenen Faiz
-293.895 -229.669
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.075.201 76.104
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.026.146 122.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.101.347 198.958
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.708.017 1.509.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.809.364 1.708.017


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.567.124 -376.546
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.473 -7.551
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -2.759 -5.498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-266 -626
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-266 -626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
552 -1.427
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -2.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
552 1.100
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
87.602 95.913
Yabancı Para Çevrim Farkları
119.153 80.175
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-42.020 25.036
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
831 -1.098
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.638 -8.200
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9.804 -8.442
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-166 242
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.129 88.362
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.652.253 -288.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-66.348 -47.169
Ana Ortaklık Payları
3.718.601 -241.015


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.817.966 1.708.658 1.512.345
Finansal Yatırımlar
7 423.682 71.743 288.752
Ticari Alacaklar
1.826.134 2.237.882 1.498.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 6.800 10.227 9.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.819.334 2.227.655 1.489.323
Diğer Alacaklar
31.584 38.520 27.772
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 20.536 9.750 10.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 11.048 28.770 17.046
Türev Araçlar
21 51.834 83 551
Stoklar
11 645.246 601.962 441.350
Canlı Varlıklar
12 21.174 0 215
Peşin Ödenmiş Giderler
20 80.783 118.460 82.927
Diğer Dönen Varlıklar
19 119.189 121.411 65.485
ARA TOPLAM
7.017.592 4.898.719 3.918.293
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.017.592 4.898.719 3.918.293
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 196.084 125.137 76.716
Ticari Alacaklar
45.055 21.783 25.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 45.055 21.783 25.258
Diğer Alacaklar
0 19.679 29.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 19.679 29.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 121.287 358.415 323.471
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.214.680 1.852.967 1.705.594
Maddi Duran Varlıklar
14 1.033.430 1.323.287 1.172.601
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
717.710 1.351.408 1.520.661
Şerefiye
15 34.476 403.713 403.713
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 683.234 947.695 1.116.948
Peşin Ödenmiş Giderler
20 136.235 40.079 53.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 67.306 53.103 42.533
Diğer Duran Varlıklar
19 400.431 533.275 533.946
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.932.218 5.679.133 10.949.810 10.577.852 9.401.449
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.514.169 1.558.223 1.088.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 348.659 1.059.380 305.409
Ticari Borçlar
819.711 1.309.614 968.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 308 26.143 25.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 819.403 1.283.471 943.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 16.510 36.559 37.111
Diğer Borçlar
125.157 999.057 232.246
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 0 850.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 125.157 149.057 232.246
Türev Araçlar
21 69.084 1.098 0
Ertelenmiş Gelirler
20 63.084 93.080 57.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 7.692 14.110 13.457
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.844 93.518 91.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 15.855 56.794 51.378
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.989 36.724 40.498
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 410 226
ARA TOPLAM
2.987.910 5.165.049 2.794.799
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.987.910 5.165.049 2.794.799
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 625.813 747.215 895.383
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 0 666.291 519.829
Diğer Borçlar
56.145 15.012 970.789
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 0 0 850.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 56.145 15.012 120.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 151.108 310.342 227.293
Ertelenmiş Gelirler
20 6.047 5.919 7.830
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.348 123.015 119.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 34.071 123.015 119.430
Diğer -203.986
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -192.532 -74.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.264.541 73.187
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 3.962.592 197.925
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -947.674 -153.274
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.279.459 117.838
Finansman Gelirleri
29 52.704 218
Finansman Giderleri
29 -695.474 -266.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.636.689 -148.190
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 1.768 -85.876
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-123.498 -178.466
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
125.266 92.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.638.457 -234.066
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 -71.333 -142.480
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.567.124 -376.546
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-65.972 -53.347
Ana Ortaklık Payları
3.633.096 -323.199
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 1,39000000 -0,12400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 48.007 -37.810 221.961 15.602 314.979 -137.831 -219.223 2.999.228 438.818 3.438.046
Diğer Düzeltmeler
233.395 233.395 233.395
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-10.660 -2.552 -206.011 219.223 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.527 -3.803 -626 73.311 -665 16.594 -100 -323.199 -241.015 -47.169 -288.184
Dönem Karı (Zararı)
-323.199 -323.199 -53.347 -376.546
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.527 -3.803 -626 73.311 -665 16.594 -100 82.184 6.178 88.362
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-28.938 -28.938 -28.938
Kar Payları
-1.912 -1.912
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
262 262
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.504 -1.504 1.504 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
200 200
Dönem Sonu Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 34.820 -41.613 -626 295.272 -665 32.196 312.427 -140.989 -323.199 2.961.166 391.703 3.352.869
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 34.820 -41.613 -626 295.272 -665 32.196 312.427 -345.446 -471.545 2.608.363 391.703 3.000.066
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-765 -765 -765
Diğer Düzeltmeler
204.457 148.346 352.803 352.803
Transferler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.