KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

19.08.2018 - 01:33
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.451.603 46.443
Dönem Karı (Zararı)
3.487.414 -187.282
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.352.927 522.166
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15 220.666 281.599
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 302.376 57.229
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.510 31.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 6.670 12.433
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.433 1.484
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.407 17.793
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.881 61.215
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-58.826 -39.411
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
136.264 114.657
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
37.774 17.724
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-50.331 -31.755
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-195.187 90.633
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7,13,21 -37.313 16.394
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 165.379 -7.829
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 2.853 -2.096
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.222 -5.889
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 -3.887.870 -800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.670.357 -332.005
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-747.859 -284.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.392 -2.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-746.467 -281.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.247 -25.330
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -28.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.247 3.537
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-465.289 -50.250
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
405.107 97.040
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
696.667 4.629
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-291.560 92.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.890 491
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.323 31.419
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
70.323 31.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-919.502 -101.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-67.104 -125.053
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-852.398 23.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.535.870 2.879
Alınan Faiz
115.811 71.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -3.016 -8.515
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 0 -5.565
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.528 -23.012
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 9.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.462.354 -138.764
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
30 13.561 2.486
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4.103.482 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-5.888 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4 -358.844 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-5.346 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.093 175.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15 67.160 38.054
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -333.717 -328.666
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.737 -25.838
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-224 -246
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
425.948 103.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.424.730 633.368
Kredilerden Nakit Girişleri
1.424.730 633.368
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-824.041 -480.629
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-824.041 -480.629
Ödenen Faiz
-113.472 -48.857
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -61.269 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.436.699 11.561
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
594.275 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.030.974 11.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.707.826 1.508.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.738.800 1.520.438


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.487.414 -187.282 3.465.393 -54.476
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38.861 19.616 -4.503 -21.633
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.816 18.567 -2.462 -22.682
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.810 2.284 1.511 2.284
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -972 -2.938 -972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.765 -263 -614 -263
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.765 -457 -1.260 -457
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 194 646 194
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.861 19.616 -4.503 -21.633
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.526.275 -167.666 3.460.890 -76.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.267 -11.885 736 -4.418
Ana Ortaklık Payları
3.536.542 -155.781 3.460.154 -71.691


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.746.095 1.708.467
Finansal Yatırımlar
7 133.012 71.743
Ticari Alacaklar
2.404.852 2.233.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 9.980 8.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.394.872 2.224.546
Diğer Alacaklar
39.259 38.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 3.100 9.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 36.159 28.770
Türev Araçlar
21 33.357 83
Stoklar
11 812.330 601.962
Canlı Varlıklar
12 15.038 0
Peşin Ödenmiş Giderler
20 96.079 117.180
Diğer Dönen Varlıklar
19 82.748 121.160
ARA TOPLAM
8.362.770 4.892.249
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.362.770 4.892.249
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 147.808 125.137
Ticari Alacaklar
54.813 21.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 54.813 21.783
Diğer Alacaklar
894 19.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 894 19.554
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 119.180 358.415
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 374.975 564.947
Maddi Duran Varlıklar
14 964.580 1.319.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
738.020 1.351.309
Şerefiye
15 42.472 403.713
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 695.548 947.596
Peşin Ödenmiş Giderler
20 18.440 39.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 19.789 53.064
Diğer Duran Varlıklar
19 343.445 533.275
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.781.944 4.386.262
TOPLAM VARLIKLAR
11.144.714 9.278.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.076.357 1.558.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 334.559 1.059.380
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 0 0
Ticari Borçlar
987.062 1.304.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 415 26.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 986.647 1.278.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 11.721 36.307
Diğer Borçlar
142.807 148.955
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 142.807 148.955
Türev Araçlar
21 0 1.098
Ertelenmiş Gelirler
20 48.015 92.326
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 6.069 14.110
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.796 93.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 18.820 56.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.976 36.724
ARA TOPLAM
3.635.386 4.308.169
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.635.386 4.308.169
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 772.379 747.215
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 0 666.291
Diğer Borçlar
1.533 13.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.533 13.710
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 119.522 310.342
Ertelenmiş Gelirler
20 7.215 5.626
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.175 122.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 27.527 122.556
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
648 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 70.873 104.536
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
999.697 1.970.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.635.083 6.278.445
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.151.985 2.608.363
Ödenmiş Sermaye
23 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
23 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.080 -2.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
324.964 287.853
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.566 -6.793
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 0 34.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -6.566 -41.613
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -626 -626
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 332.156 295.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.576 31.531
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
23 0 -665
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23 33.576 32.196
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 246.914 312.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-744.625 -345.446
Net Dönem Karı veya Zararı
3.497.613 -471.545
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
357.646 391.703
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.509.631 3.000.066
TOPLAM KAYNAKLAR
11.144.714 9.278.511


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 5.191.319 3.261.393 3.117.931 1.889.422
Satışların Maliyeti
24 -4.739.272 -3.040.525 -2.827.554 -1.769.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
452.047 220.868 290.377 120.235
BRÜT KAR (ZARAR)
24 452.047 220.868 290.377 120.235
Genel Yönetim Giderleri
25 -109.557 -82.186 -62.886 -40.762
Pazarlama Giderleri
25 -170.977 -153.776 -96.699 -83.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 440.708 151.573 319.295 24.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -92.169 -76.698 -52.170 -844
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -165.379 7.829 -185.545 11.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
354.673 67.610 212.372 30.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 3.923.052 13.184 3.908.156 4.890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -475.698 -56.152 -354.251 -20.982
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.802.027 24.642 3.766.277 14.314
Finansman Gelirleri
29 15.200 5.142 15.051 3.374
Finansman Giderleri
29 -255.627 -103.778 -160.394 -22.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.561.600 -73.994 3.620.934 -5.230
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.853 -4.956 -6.609 9.840
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.487 -10.164 -10.088 -6.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.634 5.208 3.479 16.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.558.747 -78.950 3.614.325 4.610
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-71.333 -108.332 -148.932 -59.086
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.487.414 -187.282 3.465.393 -54.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.199 -12.989 1.432 -908
Ana Ortaklık Payları
3.497.613 -174.293 3.463.961 -53.568
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 1,33700000 -0,06700000 1,32400000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 48.007 -37.810 221.961 15.602 314.979 -558.713 -219.223 2.578.346 438.818 3.017.164
Transferler
-2.552 -216.671 219.223 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.463 -778 1.827 -174.293 -155.781 -11.885 -167.666
Dönem Karı (Zararı)
-174.293 -174.293 -12.989 -187.282
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.463 -778 1.827 18.512 1.104 19.616
Kar Payları
-246 -246
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
100 -100 0 -564 -564
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
165 165 -165 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
200 200
Dönem Sonu Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 48.007 -37.710 239.424 -778 17.429 312.427 -775.319 -174.293 2.422.730 426.158 2.848.888
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 34.820 -41.613 -626 295.272 -665 32.196 312.427 -345.446 -471.545 2.608.363 391.703 3.000.066
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-765 -765 -765
Transferler
-65.513 -406.032 471.545 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.884 665 1.380 3.497.613 3.536.542 -10.267 3.526.275
Dönem Karı (Zararı)
0 3.497.613 3.497.613 -10.199 3.487.414
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.884 665 1.380 38.929 -68 38.861
Kar Payları
-224 -224
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-34.820 35.047 -45 182 -28.641 -28.459
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
11.003 11.003 -11.003 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-3.340 -3.340 16.078 12.738
Dönem Sonu Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 0 -6.566 -626 332.156 0 33.576 246.914 -744.625 3.497.613 6.151.985 357.646 6.509.631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704991


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 0,86% Hacim : 26.074 Mio.TL Son veri saati : 13:31
Düşük 1.983 08.12.2021 Yüksek 2.006
Açılış: 1.990
13,6649 Değişim: 1,30%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,7158
Açılış: 13,4901
15,4408 Değişim: 1,47%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,4829
Açılış: 15,2171
786,31 Değişim: 1,54%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 789,01
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.