KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 23:42
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159
Transferler
-2.707.392 2.707.392
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
102.881 -1.750.476 -1.647.595 -1.647.595
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -417.189 808 -28.494.121 -1.793.758 17.986.070 17.986.070
Transferler
-1.793.758 1.793.758
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.851 630.987 677.838 677.838
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -370.338 808 -30.287.879 630.987 18.663.908 18.663.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.448 295.785
Dönem Karı (Zararı)
33 630.987 -1.750.476
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 630.987 -1.750.476
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-109.967 26.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 44.352 96.272
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-562.386 -221.997
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18,41 -562.386 -221.997
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
545.578 121.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30,49 545.578 121.121
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29.378 23.585
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 29.378 23.585
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -166.889 7.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-552.468 2.019.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-179.358 -464.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -179.358 -464.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-328.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 259.013 -328.297
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.783.379 412.206
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.177 -102.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.177 -102.539
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.143.079 2.502.937
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 796.744 2.140.731
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 346.335 362.206
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.448 295.785
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-171.077 -6.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.077 -6.038
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -149.400 -6.038
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -21.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-202.525 289.747
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-202.525 289.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 413.394 49.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 210.869 339.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 210.869 413.394
Ticari Alacaklar
2.096.406 1.917.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.096.406 1.917.048
Diğer Alacaklar
11 3.281 34.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.281 34.184
Stoklar
13 4.758.379 2.975.000
Peşin Ödenmiş Giderler
31.713 17.917
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 31.713 17.917
Diğer Dönen Varlıklar
428.728 670.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 428.728 670.633
ARA TOPLAM
7.529.376 6.028.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.529.376 6.028.176
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.663 3.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.663 3.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.350.982 2.380.360
Maddi Duran Varlıklar
19.386.779 19.277.200
Arazi ve Arsalar
20 14.975.000 14.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20 191.100 198.899
Binalar
20 871.909 892.595
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 162.121 22.271
Taşıtlar
20 0 1
Mobilya ve Demirbaşlar
20 14.799 16.583
Yapılmakta Olan Yatırımlar
20 3.171.850 3.171.850
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 1
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 99.372
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 85.494 68.348
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 85.494 68.348
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.926.290 21.729.572
TOPLAM VARLIKLAR
29.455.666 27.757.748
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.282 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.282 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 36.282 0
Ticari Borçlar
934.481 926.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 934.481 926.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 102.991 45.926
Diğer Borçlar
11 3.137.606 2.340.862
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 3.104.314 2.334.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 33.292 5.892
Kısa Vadeli Karşılıklar
696.191 269.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 446.091 269.521
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 250.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.951.392 3.662.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 3.951.392 3.662.122
ARA TOPLAM
8.858.943 7.244.735
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.858.943 7.244.735
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.090 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.090 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 63.090 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
865.505 1.367.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 865.505 1.367.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 1.004.220 1.159.396
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.932.815 2.526.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.791.758 9.771.678
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.663.908 17.986.070
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.770.514 1.770.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.165.874 13.119.023
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.165.874 13.119.023
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.536.212 13.536.212
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-370.338 -417.189
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
808 808
Yasal Yedekler
808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -30.287.879 -28.494.121
Net Dönem Karı veya Zararı
33 630.987 -1.793.758
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.663.908 17.986.070
TOPLAM KAYNAKLAR
29.455.666 27.757.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 4.956.862 1.799.807 2.594.170 1.252.157
Satışların Maliyeti
45 -3.564.291 -1.869.025 -1.829.592 -1.164.413
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.392.571 -69.218 764.578 87.744
BRÜT KAR (ZARAR)
1.392.571 -69.218 764.578 87.744
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.498.398 -1.189.848 -954.504 -747.047
Pazarlama Giderleri
47-48 -57.682 -65.649 -22.847 -38.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 769.973 91.349 769.911 41.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -24.887 -411.286 1 -37.028
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
581.577 -1.644.652 557.139 -693.077
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -29.378 -23.585 -997 -1.101
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
552.199 -1.668.237 556.142 -694.178
Finansman Gelirleri
51 615.415 74.024 182.188 54.860
Finansman Giderleri
51 -703.516 -148.555 -282.408 -91.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
464.098 -1.742.768 455.922 -731.245
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
166.889 -7.708 87.853 -28.998
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 166.889 -7.708 87.853 -28.998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
630.987 -1.750.476 543.775 -760.243
DÖNEM KARI (ZARARI)
630.987 -1.750.476 543.775 -760.243
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
630.987 -1.750.476 543.775 -760.243
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 56 0,00020000 -0,05830000 -0,00270000 -0,02530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00020000 -0,05830000 -0,00270000 -0,02530000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.564 -131.899 155.423 123.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -46.851 -102.881 124.339 96.365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.713 -29.018 31.084 27.179
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -11.713 -29.018 31.084 27.179
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58.564 -131.899 155.423 123.544
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
572.423 -1.882.375 699.198 -636.699
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
572.423 -1.882.375 699.198 -636.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956608


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.