KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.05.2021 - 18:27
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
33 -2.707.392 2.707.392 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 199.246 -990.233 -790.987 -790.987
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -392.612 808 -28.494.121 -990.233 18.814.172 18.814.172
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -417.189 808 -28.494.121 -1.793.758 17.986.070 17.986.070
Transferler
33 -1.793.758 1.793.758
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -171.190 87.212 -83.978 -83.978
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -588.379 808 -30.287.879 87.212 17.902.092 17.902.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
520.358 368.981
Dönem Karı (Zararı)
33 87.212 -990.233
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 87.212 -990.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-90.209 15.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 57.412 52.472
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18-41 -315.539 -249.481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30-49 218.573 211.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30,49 218.573 211.632
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
28.381 22.484
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 28.381 22.484
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -79.036 -21.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
523.355 1.343.397
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
908.675 -294.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 908.675 -294.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
295.779 -467.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 295.779 -467.374
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -806.841 282.222
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-354.093 -260.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -354.093 -260.029
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
479.835 2.082.692
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26,27 407.105 1.605.893
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26,27 72.730 476.799
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
520.358 368.981
Kira Ödemeleri
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-120.258 -6.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.258 -6.038
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -120.258 -6.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
400.100 362.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
400.100 362.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 413.394 49.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 813.494 412.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 813.494 413.394
Ticari Alacaklar
1.008.373 1.917.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.008.373 1.917.048
Diğer Alacaklar
0 34.184
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 34.184
Stoklar
13 3.781.841 2.975.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 40.915 17.917
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 40.915 17.917
Diğer Dönen Varlıklar
17 386.040 670.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 386.040 670.633
ARA TOPLAM
6.030.663 6.028.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.030.663 6.028.176
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.664 3.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.664 3.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.351.979 2.380.360
Maddi Duran Varlıklar
19.325.616 19.277.200
Arazi ve Arsalar
20 14.975.000 14.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20 183.299 198.899
Binalar
20 866.255 892.595
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 115.960 22.271
Taşıtlar
20 0 1
Mobilya ve Demirbaşlar
20 13.252 16.583
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.171.850 3.171.850
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1
Kullanım Hakkı Varlıkları
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.777 68.348
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.777 68.348
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.764.036 21.729.572
TOPLAM VARLIKLAR
27.794.699 27.757.748
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
572.211 926.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 572.211 926.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 455.545 45.926
Diğer Borçlar
2.747.967 2.340.862
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.742.075 2.334.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.892 5.892
Kısa Vadeli Karşılıklar
399.159 269.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 399.159 269.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.325.233 3.662.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 3.325.233 3.662.122
ARA TOPLAM
7.500.115 7.244.735
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.500.115 7.244.735
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.354.929 1.367.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.354.929 1.367.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 1.037.563 1.159.396
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.392.492 2.526.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.892.607 9.771.678
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.902.092 17.986.070
Ödenmiş Sermaye
33 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 1.770.514 1.770.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.947.833 13.119.023
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.536.212 13.536.212
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 13.536.212 13.536.212
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -588.379 -417.189
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
808 808
Yasal Yedekler
33 808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -30.287.879 -28.494.121
Net Dönem Karı veya Zararı
33 87.212 -1.793.758
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.902.092 17.986.070
TOPLAM KAYNAKLAR
27.794.699 27.757.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 2.362.692 547.650
Satışların Maliyeti
45 -1.734.699 -704.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
627.993 -156.962
BRÜT KAR (ZARAR)
627.993 -156.962
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -543.894 -442.801
Pazarlama Giderleri
47-48 -34.835 -27.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 62 49.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -24.888 -374.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.438 -951.575
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -28.381 -22.484
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.943 -974.059
Finansman Gelirleri
51 433.227 19.164
Finansman Giderleri
51 -421.108 -56.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.176 -1.011.523
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
79.036 21.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 79.036 21.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
87.212 -990.233
DÖNEM KARI (ZARARI)
87.212 -990.233
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
87.212 -990.233
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00290000 0,03300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00290000 0,03300000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-213.987 -255.443
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -171.190 -199.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-42.797 -56.197
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -42.797 -56.197
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-213.987 -255.443
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-126.775 -1.245.676
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-126.775 -1.245.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938005


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6567 Değişim: 0,06%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6619
Açılış: 8,6519
10,1310 Değişim: 0,16%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1534
Açılış: 10,1144
492,10 Değişim: 0,03%
Düşük 490,88 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.