KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.12.2020 - 18:55
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502
Transferler
33 33.096 -2.182.700 2.182.700 33.096 33.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 68.961 -2.239.393 -2.170.432 -2.170.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 9.882.762 -351.909 808 -25.784.220 -2.239.393 16.662.166 16.662.166
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159
Transferler
33 -2.707.392 2.707.392
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33 165.982 -1.733.603 -1.567.621 -1.567.621
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -425.876 808 -28.494.121 -1.733.603 18.037.538 18.037.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
282.737 -9.880.874
Dönem Karı (Zararı)
33 -1.733.603 -2.239.393
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -1.733.603 -2.239.393
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-35.414 188.181
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 139.317 134.359
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18-41 -338.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30-49 130.302 125.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30,49 130.302 125.497
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.837 -48.763
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 16.837 -48.763
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 16.813 -22.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.051.754 -7.829.662
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.019.133 551.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.019.133 551.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.095 -86.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -31.095 -86.504
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 220.272 147.098
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.664 119.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -125.664 119.209
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.007.374 -8.560.947
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26,27 2.255.147 -7.853.045
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26,27 752.227 -707.902
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
282.737 -9.880.874
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.038 -2.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.038 -2.966
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.038 -2.966
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 10.033.096
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.033.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
276.699 149.256
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
276.699 149.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.616 119.259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
326.315 268.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 326.316 49.616
Ticari Alacaklar
1.280.904 261.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.280.904 261.771
Diğer Alacaklar
23.848 20.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 23.848 20.606
Stoklar
13 2.210.049 2.430.321
Peşin Ödenmiş Giderler
15 27.843 18.377
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 27.843 18.377
Diğer Dönen Varlıklar
17 149.282 130.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 149.282 130.895
ARA TOPLAM
4.018.242 2.911.586
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.018.242 2.911.586
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.664 3.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.664 3.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.368.668 2.385.506
Maddi Duran Varlıklar
19.201.599 19.325.499
Arazi ve Arsalar
20 14.975.000 14.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20 202.800 214.500
Binalar
20 810.971 919.742
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 23.165 27.782
Taşıtlar
20 1 0
Mobilya ve Demirbaşlar
20 17.812 16.625
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.171.850 3.171.850
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 0 9.380
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.573.931 21.724.049
TOPLAM VARLIKLAR
25.592.173 24.635.635
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 10.409
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 10.409
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 10.409
Ticari Borçlar
714.718 829.973
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 714.718 829.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 191.781 48.755
Diğer Borçlar
2.261.523 7.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.255.631 484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.892 6.780
Kısa Vadeli Karşılıklar
269.526 318.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 269.526 318.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.746.061 1.135.972
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 1.746.061 1.135.972
ARA TOPLAM
5.183.609 2.350.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.183.609 2.350.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.180.338 1.552.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.180.338 1.552.913
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 1.190.688 1.127.059
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.371.026 2.679.972
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.554.635 5.030.476
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.037.538 19.605.159
Ödenmiş Sermaye
33 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 1.770.514 1.770.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.110.336 12.944.354
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.536.212 13.536.212
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 13.536.212 13.536.212
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -425.876 -591.858
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
808 808
Yasal Yedekler
33 808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -28.494.121 -25.786.729
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -1.733.603 -2.707.392
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.037.538 19.605.159
TOPLAM KAYNAKLAR
25.592.173 24.635.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 3.903.835 2.848.079 2.104.028 1.190.780
Satışların Maliyeti
45 -3.792.518 -2.677.366 -1.923.493 -1.029.271
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.317 170.713 180.535 161.509
BRÜT KAR (ZARAR)
111.317 170.713 180.535 161.509
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.628.544 -1.217.222 -438.696 171.809
Pazarlama Giderleri
47-48 -92.942 -81.385 -27.293 -31.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 424.973 175.957 333.624 58.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -413.109 -919.569 -1.823 -546.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.598.305 -1.871.506 46.347 -186.087
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -16.837 48.763 6.748 28.065
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.615.142 -1.822.743 53.095 -158.022
Finansman Gelirleri
51 72.532 266.249 -1.492 -12.839
Finansman Giderleri
51 -174.180 -705.811 -25.625 17.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.716.790 -2.262.305 25.978 -153.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.813 22.912 -9.105 -9.469
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -16.813 22.912 -9.105 -9.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.733.603 -2.239.393 16.873 -163.163
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.733.603 -2.239.393 16.873 -163.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.733.603 -2.239.393 16.873 -163.163
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,05780000 -0,07460000 0,00060000 -0,00540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,05780000 -0,07460000 0,00060000 -0,00540000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-212.798 -53.790 -80.899 25.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-165.982 -68.961 -63.101 32.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-46.816 15.171 -17.798 -7.059
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-46.816 15.171 -17.798 -7.059
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-212.798 -53.790 -80.899 25.026
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.946.401 -2.293.183 -64.026 -138.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.946.401 -2.293.183 -64.026 -138.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894126


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,89% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,7635 Değişim: 0,33%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,8712
Açılış: 13,7186
15,5416 Değişim: 0,03%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,6685
Açılış: 15,5362
787,65 Değişim: 0,14%
Düşük 783,18 06.12.2021 Yüksek 795,99
Açılış: 786,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.